blog featured image

Når vi lærer opp nye ansatte, gjør vi det ofte basert på hva vi selv tror er viktigst å lære bort, og hva vi antar at den nyansatte trenger. Uten noe håndfast å gå etter kan du ikke gjøre stort annet enn å gjette hva den nyansatte ønsker seg, for deretter å forsøke å lage et onboardingprogram som er passe langt og passe krevende. Onboardingen blir dermed et skudd i blinde.

Vi visste at det måtte finnes en bedre måte. Derfor slo vi oss sammen med Vlerick Business School for å gjennomføre en undersøkelse hvor alle svar var velkomne. Målet var å finne ut av hvordan onboardingprosessen foregår på tvers av ulike bransjer og nasjonaliteter, og sette søkelyset på det som ellers ofte står usagt.

Og resultatene? De kommer kanskje til å overraske deg. Her får du 20 fakta som dine nye ansatte garantert skulle ønske du visste – og som forhåpentligvis kommer til å endre hvordan du gjennomfører onboardingen i tiden fremover.

Produktivitet

1. Over 50 % av de spurte sa at onboardingprosessen ga en raskere læringskurve.

Samtidig viser forskning at over 80 % av alle nyansatte som oppnår sine første prestasjonsmål, har vært gjennom en formell onboardingprosess. Sjokkerende? Ikke så veldig. Det viser seg rett og slett at bedre opplæring og mer informasjon helt fra oppstart, kan få nye ansatte opp å stå mye raskere.

2. Likevel oppga 34 % av de nyansatte at de aldri hadde vært gjennom et onboardingprogram på nåværende arbeidsplass.

Hvis noen av disse nyansatte er ledere, er det stor sannsynlighet for at bedriftskulturen allerede er svekket – og dette er grunnen: I snitt bruker ledere bare 9 % av tiden sin på videreutvikling av andre ansatte på teamet.

Ledere som ikke selv går gjennom en formell onboarding, bruker sannsynligvis enda mindre tid enn dette – siden de oftere sliter med onboarding av andre. Dette kan igjen føre til at både engasjementet og omsetningen på teamet blir svekket. Det er en kjent sak at folk ikke slutter på grunn av jobben, men på grunn av lederen.

3. 83 % av de nyansatte som ikke hadde vært gjennom en onboardingprosess, trodde at et formelt onboardingprogram ville ha vært nyttig.

Personlig tilpasning og integrering i bedriftskulturen

4. De fleste bedrifter kjører lik onboarding for alle.

Ingen personer er like, så hvorfor tar vi likevel alle nyansatte gjennom den samme onboardingprosessen? Denne praksisen kan få negative konsekvenser, spesielt i møte med de yngste generasjonene.

5. 25 % av forbrukerne fra generasjon Z ønsker en brukertilpasset opplevelse.

Generasjon Z, de født mellom midten av nittitallet og tidlig totusentallet, ble så og si født med teknologi i hånda. Det meste de forbruker er brukertilpasset, fra nyhetssider og nettbanker til Netflix og nettbutikker. Sender du en nyansatt fra denne gruppa gjennom den samme onboarding-trakta som alle andre, risikerer du at de ikke blir værende særlig lenge.

Bedriftskultur og ansattroller

6. Det viktigste som mangler i de fleste onboardingprogrammer, er tydelige forventninger og arbeidsoppgaver.

7. 64 % av de nyansatte oppga at de mangler klarhet rundt sin egen rolle.

8. Likevel mente under 30 % av arbeidsgiverne at rolleavklaring ikke er en utfordring.

Avstanden mellom det HR tror de nyansatte trenger, og det de faktisk trenger, kan i mange tilfeller være faretruende stor. Det kan virke som at mange bedrifter tror at onboarding bare handler om å integrere nyansatte i bedriftskulturen – noe som selvfølgelig også er viktig. Men å hjelpe nyansatte med å få nye venner og bli en del av bedriftskulturen, har lite for seg hvis de ikke forstår hvilken jobb de skal gjøre.

9. 64 % av de spurte HR-medarbeiderne anså integrering i bedriftskulturen som en utfordring, mens under 40 % av de spurte nyansatte syntes det var utfordrende å bli kjent med bedriftskulturen.

10. Så godt som halvparten av de nyansatte oppga at de ikke forsto bedriftens mål og verdier etter 90 dager.

Dette er bekymringsverdig, siden de fleste ansatte bestemmer seg for hvorvidt de ønsker å fortsette i bedriften i løpet av tre måneder (opptil 20 % av en bedrifts turnover skjer de 45 første dagene av et ansettelsesforhold).

11. Etter at arbeidsoppgaver og forventninger er definert, må det settes av tid til opplæring, sosialisering med kolleger og veiledning.

Preboarding og den første uka på jobb

12. Nyansatte over 31 år forventer mer preboarding (onboarding før de faktisk starter) enn sine yngre kolleger.

13. 64 % av de nyansatte fikk ingen preboarding.

14. 2 av 5 ansatte opplevde at de ikke fikk nødvendig informasjon for å komme i gang med den nye jobben.

Det er et stort tankekors at 40 % av de nyansatte ikke følte at de ble gitt det nødvendige verktøyet for å kunne lykkes. Det er kanskje ikke så rart at 35 % av medarbeidere på verdensbasis ikke er motivert på jobb.

15. 2 av 5 nyansatte ble overlatt til seg selv første dag på jobb.

16. 43 % av de spurte nyansatte fortalte at de ikke hadde fått en skikkelig arbeidsplass før etter den første uka.

Det er ikke akkurat den varme velkomsten de fleste håper på den første uka i ny jobb.

Teknologi og verdi

17. 52 % av alle onboardingprogrammer varer under en måned, til tross for at 31 % av alle HR-medarbeiderne mente det burde vare i 90 dager.

HR-medarbeidere vet bedre og vil bedre for de nyansatte, men arbeidsmengden eller budsjettet kommer ofte i veien. Med en brukertilpasset onboarding-app som Talmundo får HR-avdelingen et strukturert, langsiktig onboardingprogram og kan spare både tid og penger.

18. 32,2 % av de spurte arbeidsgiverne benyttet ikke teknologi i onboardingprogrammene sine.

Nye 32,2 % brukte ikke teknologi for øyeblikket, men planla å gjøre det i fremtiden.

19. 47 % av arbeidsgiverne oppga at bedriften ikke evaluerer onboardingprosessen.

20. Faktisk var det bare 53 % av HR-medarbeiderne som visste hvordan de kunne måle verdien av onboardingprosessen.

Og dette er det fine med onboarding-teknologi: tilgang på verdifulle rapporter med et enkelt tastetrykk. På den måten kan du følge med på tall og statistikker uten å drukne i papirarbeid. Bare få ut fingeren, og begynn å klikke!

Ny melding fra en nyansatt

Statistikken fra undersøkelsen gjør en ting tydelig: Dagens nyansatte er ikke fornøyde med gårsdagens onboardingprosess. Bedrifter må være mer oppmerksomme, personlige og fleksible for å holde på medarbeiderens interesse og motivasjon – og forme dem som neste generasjons ledere.

 

Gratis guide: Kjøpeguide for onboardingssystem