blog featured image

Mitä järjestelmällisyys tarkoittaa juuri teidän yrityksessänne? Onko se kykyä suunnitella ison kokoluokan projekteja, pysyä ajan tasalla oman työnsä resursseista ja asiakirjoista – tai kyky saattaa aloitetut projektit kunnialla päätökseen?

Jotta rekrytointiin osallistuvat osapuolet voisivat arvioida kompetensseja, täytyy heillä olla yhteinen käsitys siitä, mitä kyseiset kompetenssit oikeastaan ovat. Siksi on mietittävä, mitä kompetensseja yrityksenne arvostaa ja mitä ne teidän osaltanne tarkoittavat.

Jos yhteisymmärrykseen pääseminen tuottaa vaikeuksia, voi olla hyvä idea hyödyntää olemassaolevia, toisten kehittämiä aihioita. Pääasia on kuitenkin, että kaikki rekrytointeihin osallistuvat ovat samalla viivalla siitä, mitä kompetensseja hakijajoukosta halutaan löytää.

Rakenna haastattelukysymykset kompetenssien pohjalta

Nyt kun kompetenssit on määritelty, voidaan siirtyä varsinaisten kysymysten pariin. Pelkät Kyllä/Ei-kysymykset eivät riitä kompetenssien selvittämiseen. Paras tapa tutkia yksittäistä kompetenssia on esittää kysymyksiä, joissa pyydät hakijaa kuvailemaan jotakin tilannetta, sitä, miten hän tilanteessa toimi sekä sitä, millaiseen lopputulokseen päädyttiin.

Nyrkkisääntönä on esittää noin 2-4 kysymystä per kompetenssi. Nämä kysymykset auttavat sinua lähestymään kyseistä osaamisen aluetta useammasta eri näkökulmasta.

Kaikkien kompetenssien läpikäynti yhden istunnon aikana voi olla kummallekin osapuolelle stressaava kokemus – noin kaksi kompetenssia per haastattelu on hyvä määrä. Tämä estää haastattelua venymästä turhan pitkäksi, sisältyyhän haastatteluun usein muutakin, kuten ehdokkaan esittämät kysymykset ja työnkuvasta kertominen.

Vinkki! Lue lisää vinkkejä eri kysymystyyppien muotoiluun täältä.

Esimerkki kompetenssien määrittelystä

Seuraavaksi käymme läpi käytännön esimerkin yhdestä kompetenssista ja siitä, kuinka lähestyä asiaa kysymysten avulla.

Kompetenssi: Yhteistyökyky

Määritelmä: Kyky suoriutua jaetuista tehtävistä tehokkaasti yhdessä muiden kanssa.

Esimerkkikysymyksiä: Kerro työtehtävästä, jonka jaoit toisen henkilön kanssa. Miten lähestyit(te) työtehtävää? Miten ylläpiditte hyvää kommunikaatiota? Millaisia tuloksia saavutitte?

Näin arvioit vastauksia

Yksi tapa arvioida vastausta on miettiä etukäteen, millainen ihanteellinen vastaus olisi. Näin on helpompi mitata sitä, vastaako ehdokkaan antama vastaus etsimäänne. Haastattelun aikana voit pysyä ajan tasalla tästä esimerkiksi sijoittamalla hakijan vastauksen skaalalle yhdestä viiteen sen perusteella, kuinka lähellä vastaukset ovat ihannevastauksianne.

Vaikka käyttäisit arviointiskaaloja, kannattaa myös merkitä ylös hakijan vastaus pääpiirteittäin, jotta voit tarvittaessa palata siihen myöhemmin.

Lisäapua osaamisen tunnistamiseen?

Haluaisitko implementoida kompetenssipohjaisen työtavan rekrytointeihinne, muttet ole aivan varma, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Lataa avuksi Kompetenssipohjaisen rekrytoinnin oppaamme, joka on pullollaan käytännönläheisiä vinkkejä onnistuneeseen talenttien arviointiin.

Lataa kompetenssipohjaisen rekrytoinnin opas tästä