blog featured image
Tyytyväiset työntekijät ovat sitoutuneempia työhönsä, ja tutkimukset ovat osoittaneet korkean sitoutuneisuuden johtavan korkeampaan taloudelliseen kannattavuuteen. Hyödyt on helppo huomata, mutta tie aidosti sitoutuneeseen henkilöstöön on loppupeleissä vaikeampi yhtälö.

Työntekijöiden pulssitarkistukset – lyhyet ja usein toistuvat työhyvinvointia ja sitoutuneisuutta mittaavat kyselyt – tuovat monia hyötyjä niin työntekijälle kuin työnantajalle. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi sitä, miten henkilöstön sitoutuneisuus ja yrityksen tuottavuus liittyvät toisiinsa.

Työltä odotetaan nykyään muutakin kuin palkkaa

Onko tosiaan niin, että sitoutuneet työntekijät johtavat korkeampiin tuottoihin? Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan sitoutuneet työntekijät mahdollistavat jopa 22 prosenttia korkeamman tuloksen, eikä ihme; Kun työntekijä viihtyy työssään, hän luonnollisestikin tekee myös parhaansa.

Sitoutuneisuuden ja rahallisen tuloksen välinen korrelointi ei ole mitään uutta, mutta ilmiö on alkanut herättää huomiota vasta viime aikoina. Syynä tähän on se, että työnantajaa koskevat vaatimukset ovat muuttumassa. Aiemmin työpaikka on nähty pelkkänä tulonlähteenä – se, viihtyikö työssä vai ei, oli sivuseikka.

Nykyään työ on paljon enemmän. Monelle oma työ on tapa toteuttaa omaa identiteettiään, kiinnostuksen kohteitaan ja arvojaan. Haluamme tehdä työtä, joka tuntuu merkitykselliseltä ja joka tarjoaa sopivasti haasteita – olemmehan töissä suuren osan valveillaolostamme, ja siksi tasapaino työntekijän ja työnantajan toisilleen antaman panoksen välillä on tärkeää.

Yritys, joka kysyy säännöllisesti työntekijöiltään ”miten sinulla menee?” osaa helpommin luoda edellytykset paitsi työssä viihtymiselle, mutta myös siinä menestymiselle.

Säännölliset pulssitarkastukset mittaavat ja kasvattavat sitoutuneisuutta

Muuttuvat vaatimukset työnantajaa kohtaan näkyvät muun muassa siten, etteivät työntekijät tyydy enää mihin tahansa työpaikkaan. Työnantajalta odotetaan ”jotakin enemmän”, jotta työpaikka olisi sinne jäämisen arvoinen.

Sitoutunut henkilöstö voidaan saavuttaa monella tavoin. Yksinkertainen kyselytyökalu on hyvä tapa pysyä ajan tasalla henkilöstön hyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta. Kun lähetät henkilöstölle viikoittain lyhyitä sitoutuneisuutta mittaavia kyselyitä, on toimintaa helpompaa kehittää paremmaksi. Työntekijöiden arjen kompastuskivet ja kipupisteet on helpompi korjata, kun ne voidaan kyselyiden avulla tunnistaa jo varhain.

Yritys, joka kysyy säännöllisesti työntekijöiltään ”miten sinulla menee?” osaa helpommin luoda edellytykset paitsi työssä viihtymiselle, mutta myös siinä menestymiselle.

Työtyytyväisyyttä mittaavilla pulssitarkastuksilla voidaan myös ehkäistä stressiä, burnoutia ja muita sairaslomia tai henkilöstön vaihtuvuutta lisääviä tekijöitä.

On siis monia syitä, miksi henkilöstön hyvinvointia kannattaa mitata mahdollisimman usein. Haluatko nähdä omin silmin, miten yksinkertaisesti voit tehdä työntekijäkyselyitä omalla työpaikallasi? Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä ja varaa tapaaminen