blog featured image

Digitalisaation seurauksena prosessit yksinkertaistuvat. Oli kyseessä nettiostokset, matkojen varaaminen tai työnhaku, ihmisten odotukset ovat korkealla ja prosessien oletetaan olevan entistä joustavampia ja mahdollisimman yksinkertaisia.

Niinkuin arvata saattaa, myös hakijaehdokkaiden käyttäytyminen on muuttunut digitalisaation myötä, kun avoimien työpaikkojen etsiminen ja niiden vertaileminen helpottuu entisestään.

Työnhakija etsii tietoa potentiaalisista työpaikoista ja työnantajista keskimäärin 14:sta eri kanavasta tai lähteestä sekä hakee noin viiteen avoimeen työpaikkaan saman aikaisesti. Lisäksi aika, jota työntekijä viettää yrityksessä tai eri tehtävässä lyhenee, joka vaikuttaa rekrytointien vilkastumiseen.

Mutta mitä tämä tarkoittaa HR:n näkökulmasta? LinkedInissä tehdyssä tutkimuksessa, jopa 62 prosenttia henkilöstö- ja rekrytointiasiantuntijoista toteaa, että rekrytoinnin volyymit ovat kasvaneet. Toisaalta 42 prosenttia kertoo, että tämä olisi vaikuttanut resurssien lisääntymiseen.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Sitä, että työmäärä kasvaa päivä päivältä mutta tavoitteiden saavuttamiseen jää vähemmän aikaa. Siksi erottuvat työpaikkailmoitukset ja työpaikkojen markkinointi ovat avain onnistumiseen. 

Miten ehdokas näkee yrityksesi?

Tänä päivänä aikaa vievät prosessit, viestinnän vaikeudet ja unohdetut ehdokkaat nousevat haasteiksi rekrytointiprosesseissa. Paljon hakemuksia saavat yritykset kamppailevat tänään ajan puutteesta ja huonosti organisoiduista prosesseista. On sanomattakin selvää, että nämä vaikuttavat myös hakijakokemukseen ja työnantajabrändiin.

Rekrytointiprosessilla on merkittävä vaikutus siihen, miten ehdokas näkee yrityksen niin työnantajana kuin yrityksenä kokonaisuudessaan. Lisäksi huono hakijakokemus voi vaikuttaa negatiivisesti jopa ostokäyttäytymiseen. Kun henkilöllä on jäänyt jotain niin sanotusti hampaan koloon, ostaa hän todennäköisemmin kilpailijayrityksen tuotteen teidän tuotteiden sijaan.

Miksi ehdokkaat jättäytyvät prosesseista? 

Noin 60 prosenttia työnhakijoista kertoo poistuvansa prosesseista kesken rekrytoinnin johtuen huonosti organisoidusta ja haastavasta prosessista. Lisäksi ehdokkaat turhautuvat helposti kun eivät saa riittävästi palautetta prosessien eri vaiheissa. Näin ollen kannattaakin investoida laadukkaaseen viestintää ja luoda organisoidut prosessit työnantajabrändin parantamiseksi.

Ajan puutteen vuoksi olet kuitenkin ehkä huomannut, että priorisoit viestinnän sijaan ainoastaan potentiaalisten ehdokkaiden kontaktointiin ja muut ehdokkaat saattavat jäädä taka-alalle. Tähän ongelmaan on ratkaisuna automatisoidut viestit, joita voidaan toteuttaa nykyaikaisilla rekrytointityökaluilla

Automaatisoidut rekrytointiprosessit asettavat ehdokkaan keskiöön

Mitä enemmän ehdokkaita on, sitä haastavampaa tasavertaisen palautteen antaminen on. Lisäksi olet ehkä huomannut, että kun hallinnollisiin ja teknisiin seikkoihin joutuu käyttämään paljon aikaa prosessin alkuvaiheessa, on se suoraa pois ajasta, jota voisi käyttää haastatteluihin ja oikean hakijan löytämiseen. 

Automatisoidut rekrytointiprosessit mahdollistavat ehdokkaiden ja hakemusten käsittelyn massoittain työnantajabrändistä tinkimättä. Työkalujen avulla varmistat että jokainen prosessiin osallistuva saa varmasti palautetta ja tietoa koko rekrytointiprosessin ajan. Automatisoitu rekrytointi onkin yksinkertaisesti ratkaisu säästää aikaa ja saada tyytyväisempiä hakijoita. Miksi et siis hyppäisi digitalisaation mukaan ja erottuisi massasta? 

 

Askarruttaako kuinka paluu normaaliin tulee sujumaan? Tule kuulemaan vaikuttavasta ja lisäarvoa tuovasta uudelleenperehdytyksestä webinaariimme. Webinaari järjestetään 27. lokakuuta ja ilmoittautumaan pääset helposti täältä. Tervetuloa!

New call-to-action