blog featured image
Yhä useampi työpaikka on siirtymässä virtaviivaisempaan ja ketterämpään työtapaan – mutta mitä agiili rekrytointi oikeastaan tarkoittaa?

Mitä tarkoittaa agiili?

Ryhmä koodareita laati vuonna 2001 utahilaisessa laskettelukeskuksessa The Agile Manifeston, jonka aiheena oli ohjelmoinnin virtaviivaistaminen ja joustavampien työtapojen löytäminen.

Sana ”agiili” voidaan manifestin perusteella tiivistää neljään arvoon:

  • Ihmiset ja yhteistyö > prosessit ja työkalut
  • Toimivat ohjelmistot > kattava dokumentaatio
  • Asiakasyhteistyö > sopimusten hallinta
  • Muutoksen hallinta > suunnitelman seuraaminen.

Mitä on ketterämpi rekrytointi?

Agiili tapa ajatella tiimejä ja työtapoja on levinnyt nopeasti monelle alalle. Rekrytoinnissa sanaa on käytetty ahkerasti useamman vuoden ajan – mutta mitä agiili työtapa tarkoittaa rekrytoinnin kontekstissa? Elämme digitalisaation ja jatkuvan muutoksen aikaa, jossa täytyy jatkuvasti sopeutua uusiin tilanteisiin ja muuttaa toimintaa tarpeiden mukaan. Agiili rekrytointi on siis pohjimmiltaan rekrytointien tehostamista, temmon kasvattamista sekä kommunikaation parantamista.

Yleinen ketterämpään työtapaan kohdistuva harhaluulo on, että kaikki suunnitelmallisuus ja struktuuri heitetään romukoppaan. Asian laita on kuitenkin usein päinvastoin, ja prosessi saattaa olla jopa tavallistakin järjestelmällisempi. Agiili rekrytointi ottaa huomioon yrityksen, sen hakijat, työntekijät sekä suhteet muihin yrityksiin ja räätälöi rekrytointiprosessin vastaamaan yrityksen tarpeita. Joustavuus tulee mukaan kuvaan valitun suunnitelman täydentäjänä.

agiili-rekrytointi

Miten päästä alkuun?

Kommunikoi paremmin!

Pienemmissä yrityksissä on tavallista, että yhdellä henkilöllä on vastuu rekrytoinneista. Haasteita tulee kuitenkin vastaan siinä kohtaa, kun kommunikaation täytyy kulkea HR-vastaavan, rekrytoivan esimiehen sekä sen tiimin kanssa, johon uutta työntekijää etsitään. Hyvä ja strukturoitu sisäinen kommunikaatio on onnistuneen rekrytoinnin a ja o niin isoissa kuin pienissäkin yrityksissä. Hyvä toimintatapa on hoitaa kommunikaatio työkalun kautta, josta kaikki näkevät hakijoiden statuksen prosessissa, voivat lisätä kommentteja, arvioida hakijoita sekä jakaa vastuun joustavalla ja tehokkaalla tavalla.

Analysoi ja optimoi

Agiilin työtavan kulmakiviä on prosessien jatkuva parantaminen. Avain prosessin toimivien ja kehittämistä tarvitsevien osa-alueiden tunnistamiseen on tietysti data. Mihin ilmoituskanaviin kannattaa satsata? Kuinka nopeasti hylätyille hakijoille tulisi lähettää viesti? Kun kaikki data on keskitetty paikkaan, johon koko tiimi pääsee käsiksi, on helpompaa tehdä päätelmiä ja saada oivalluksia uusista toimintatavoista. Jatkuva palaute on myös tärkeää – kokoontukaa siis aina esimerkiksi rekrytointiprosessin päätyttyä ja keskustelkaa onnistumisista ja asioista, jotka tehdään ensi kerralla paremmin.

Agiili työtapa parantaa hakijakokemusta ja rekrytointien laatua. Siihen sopii avuksi rekrytointijärjestelmä – mutta mikä niistä sopii juuri teidän tarpeisiinne? Lataa alta ilmainen rekrytointijärjestelmän osto-opas!

Lataa opas sopivan rekrytointityökalun valintaan