blog featured image
Työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Nykyajan työnantajat etsivät tasapainoa pehmeiden taitojen sekä riittävän tietoteknisen osaamisen välillä – mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Listasimme alle kuusi ominaisuutta, jotka ovat rekrytoijien kiikarissa juuri nyt.

Vaaditut ominaisuudet vaihtelevat tietysti täytettävän roolin mukaan, mutta tietyt kriteerit, kuten pehmeiden taitojen korostaminen, nostavat päätään alasta riippumatta.

6-ominaisuutta-joita-rekrytoijat-vaativat-vuonna-2020

1. Kyky oppia uutta

Oppimisen halu ja kyky sisäistää uutta tietoa ovat arvokkaita taitoja. Sopeutumiskykyinen työntekijä on muuttuvassa maailmassa kullanarvoinen resurssi.

2. Kyky monimutkaiseen ongelmanratkaisuun

Yritykset hyötyvät luovuudesta. Muutos tuo mukanaan ongelmia ja kinkkisiä pullonkauloja, joten kyky ratkaista niitä on tärkeää työssä menestymisen kannalta.

3. Kyky vastata tämänhetkisiin tarpeisiin – myös huomenna

Yrityksen on peilattava nykytilannetta jatkuvasti tulevaisuuteen. Sama pätee rekrytointeihin; Hakijan profiilin täytyy soveltua nykyisiin tarpeisiin, mutta tulevaisuuden tarpeet tulee myös pitää mielessä. Työntekijän täytyy sopia sekä nykyiseen kokoonpanoonne että soveltua myös yritykseenne tulevaisuudessa.

4. Korkea tunneäly

Tunneälyllä tarkoitetaan ihmisen empatiakykyä, kykyä käsitellä omia ja toisten tunteita, ylläpitää ihmissuhteita sekä taitoa motivoida itseään. Tunneäly on todellakin tämän vuoden trendi – LinkedIn luokittelee sen vuoden 2021 tulokkaaksi etsityimpien ominaisuuksien listalle.

5. Reilu tiimipelaaja

Kuulostaa ehkä itsestäänselvyydeltä, mutta yhteistyökyvyn tärkeys ei ole hiipumassa. Vahvat kommunikointitaidot ovat suuri vahvuus, jota useimmat työnantajat odottavat henkilöstöltään.

6. Kriittinen ajattelu

Aikaamme leimaa tiedon saatavuuden helppous. Aiheesta kuin aiheesta löytyy tietoa muutamalla napin painalluksella. Varjopuolena on kuitenkin se, että tietoa etsivä kompastuu helposti virheelliseen tietoon ja perättömiin ”faktoihin”. Siksi kriittinen ajattelu on elintärkeää myös työmenestyksen kannalta. Kun työntekijä uskaltaa haastaa kollegoitaan ajattelemaan kriittisesti, voi koko työyhteisö löytää uusia, parempia toimintatapoja.


Tällaisille pehmeille taidoille on kova kysyntä vuoden 2021 työmarkkinoilla. Näiden lisäksi on tietysti omattava ns. kovia taitoja, eli käytännön taitoja ja osaamista, jotka ylipäänsä mahdollistavat työssä suoriutumisen: koulutus, aiempi työkokemus sekä erinäisten ohjelmien ja työkalujen käyttötaito. On kuitenkin mahdotonta asettaa esimerkiksi tiettyä ohjelmisto-osaamista ihmisläheisyyden ja yhteistyökyvyn edelle, jos roolissa tiimityö on arkipäivää. Siksi onkin luotava yhteys pehmeiden ja kovien taitojen välille ja ymmärrettävä organisaation tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.