blog featured image
 

Korona on ravistellut työelämää läpikotaisesti – etätöiden normalisoitumisesta uudenlaisiin turvatoimiin ja pukukoodien vaihtumiseen; pandemia on muuttanut työelämään kohdistuvia odotuksia.

Pysyäkseen ajan tasalla muuttuvasta miljööstä ja säilyttääkseen asemansa houkuttelevana työpaikkana, on yritysten sopeuduttava muutoksiin nopeasti. Ja juuri tässä asiassa me voimme auttaa!

Kokosimme yhteensä 36 kysymystä, joihin sinun tulee vastata taataksesi onnistuneen etäyhteyksien välityksellä tapahtuvan perehdytyksen. Niiden avulla tuet olemassaolevaa henkilöstöä ja varjelet tehtyjä rekrytointi-investointeja.
Esiperehdytys

Esiperehdytyksellä tarkoitetaan aikaa työsopimuksen allekirjoittamisen ja ensimmäisen työpäivän välillä. Uudelle työntekijälle kyseinen ajanjakso voi olla täynnä epävarmuutta – itse asiassa 28% heistä jättää leikin kesken ennen töiden alkua.

Esiperehdytyksen toteuttaminen etätyösuositusten aikana voi osoittautua melkoiseksi miinakentäksi, sillä uudet työntekijät kamppailevat useiden työn ulkopuolisten stressitekijöiden kanssa.

Tämä mielessä pitäen on tärkeää käyttää aika hyväksi ja pyrkiä sitouttamaan vastapalkatut heti – ja luomaan innostusta ensimmäistä työpäivää varten.

Vastaa näihin kysymyksiin:
 1. Miten saan työkoneen, -puhelimen ja muut työvälineet?
 2. Voinko saada rahallista tukea kotitoimistoani varten?
 3. Millaisia vinkkejä voisitte antaa tehokkaaseen etätyöskentelyyn?
 4. Mikä linja yrityksellä on videopuheluiden suhteen? (esim. kamera päällä, mikrofoni poissa kun ei puhuta)
 5. Millainen pukukoodi meillä on etätyössä?
 6. Millainen tiimimme kulttuuri on?
 7. Osoitetaanko minulle perehdytyskummi myös etätyöolosuhteissa?
 8. Miten pääsen käsiksi käyttämiimme järjestelmiin? (esim. Slack, intranet)
 9. Tarvitseeko minun käydä koronatestissä ennen töiden alkua?
 10. Mihin aikaan työpäiväni alkaa?
 11. Miltä ensimmäisen työpäiväni aikataulu näyttää?
 12. Mikä on tärkein asia, mitä minun tulee tietää ennen, kuin aloitan?

Kun vastaat näihin kysymyksiin esiperehdytyksen aikana, varmistat, että uudella työntekijällä on perusasiat hallussaan.

Perehdytys

Perinteisesti ensimmäisenä työpäivänä pidetään jonkinlainen orientaatio, jonka aikana uusi tiimiläinen toivotetaan tervetulleeksi.

Ensimmäisen kuukauden aikana on tärkeää kertoa uudelle työntekijälle hänen roolistaan ja vastuualueistaan, esitellä hänelle organisaation rakenne – sekä tietysti saada hänet tuntemaan olonsa tervetulleeksi.

Korona-aikaan on hyvä panostaa työntekijän sosiaaliseen integroitumiseen, tartuntaturvallisuudesta kommunikoimiseen sekä etätyön tuomiin haasteisiin.

Vastaa näihin kysymyksiin:
 1. Miten toimitaan, jos saan koronavirustartunnan?
 2. Voinko työskennellä missä vain? Jopa toisesta maasta käsin?
 3. Onko asiakkaiden tai kollegoiden tapaaminen kasvokkain sallittua?
 4. Mistä voin lukea lisää yrityksemme käytänteistä koronaviruksen suhteen?
 5. Löytyykö koronavirustilanteeseen liittyen UKK (usein kysytyt kysymykset), johon voisin tutustua?
 6. Millaista perehdytystä tulen saamaan ensimmäisten viikkojeni aikana?
 7. Onko tällä hetkellä suunnitteilla etätapahtumia? (Esim. afterwork)
 8. Miten voisin tutustua tiimini jäseniin?
 9. Onko teillä vinkkejä työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen etätyöolosuhteissa?
 10. Tarjoaako yrityksemme erityisiä etätyösuhde-etuja?
 11. Kenelle voin soittaa, kun tarvitsen apua?
 12. Mikä on tärkein asia, joka minun tulisi saavuttaa ensimmäisen kuukauteni aikana?

Vastaamalla näihin kysymyksiin saat uuden työntekijän tuntemaan olonsa kotoisaksi uudessa työssään.

Intergoituminen

Työntekijän voidaan katsoa integroituneen rooliinsa ja osaksi työyhteisöä, kun hän on muodostanut yhteyden tiimiinsä, ymmärtänyt yrityksen toimintaperiaatteet ja arvot sekä valmis kantamaan kortensa kekoon yrityksen tulevaisuuden ja tavoitteiden eteen. Integraatio on myös vaihe, jonka aikana voidaan aloittaa keskustelut uuden työntekijän urakehityksestä ja -tavoitteista.

Perehdytys etänä voi pidentää integraatioon kuluvaa ajanjaksoa. Syynä on videotapaamisten etäinen luonne ja kotitoimiston mukanaan tuoma sosiaalinen eristäytyminen työkavereista.

Vastaa näihin kysymyksiin: 
 1. Voitteko inspiroida minua muiden etänä työnsä aloittaneiden onnistumisilla?
 2. Miten voin kasvaa yhdessä organisaatiomme kanssa etätyöolosuhteissa?
 3. Onko käytettävissäni resursseja ammatilliseen kehittymiseen myös kotitoimistolta käsin?
 4. Millainen strategia työpaikalle palaamisen suhteen on?
 5. Kuinka voin tutustua organisaatiomme jäseniin omaa tiimiäni laajemmin?
 6. Kenelle voin soittaa, jos minulla on hyvä idea tai ehdotus?
 7. Miten suoriutumistani mitataan ollessani etätöissä?
 8. Saanko etä-perehdytyskummin tai -mentorin?
 9. Mitä voin tehdä, jos koen mielenterveydellisiä haasteita?
 10. Miten oma roolini vaikuttaa yrityksemme menestymiseen?
 11. Millaista pitkän aikavälin koulutusta tulen saamaan?
 12. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka minun tulee saavuttaa ensimmäisen kolmen työkuukauteni aikana?

Näiden kysymysten huomioon ottaminen valmistaa uutta työntekijääsi onnistuneeseen uraan yrityksessänne. Ja mikä parasta, tämä myös lisää työntekijän itsensä tyytyväisyyttä!

Haluatko saada lisää vinkkejä perehdytykseen?

Tutustu digitaalisen perehdytyksen muistilistaamme, joka käy läpi jokaisen perehdytyksen vaiheen esiperehdytyksestä integraatioon!

Lataa tarkistuslista