blog featured image

Langtidsansatte bidrager med stabilitet, tryghed og specialiseret viden. Her er, hvordan du holder fast i dem.

Når en medarbejder forlader en virksomhed, tager de også optimerede arbejdsrutiner, værdifuld know-how og måske endda kunder med sig. Dertil kommer de høje rekrutteringsomkostninger, der følger af at skulle finde, ansætte og onboarde en ny medarbejder.

Af hensyn til både økonomi, stabilitet og sammenhængskraft er der derfor al mulig grund til at fokusere på medarbejderfastholdelse i det lange løb. Det kan du lykkes med, hvis du følger denne tjekliste.


Første trin: Investér i dine medarbejdere

For at blive i en virksomhed, skal man kunne se en fremtid for sig i samme virksomhed. Ellers begynder man på et tidspunkt at lede efter nye muligheder. Derfor er det nødvendigt for dig som leder at investere i dine medarbejdere, hvis du vil have dem til at blive på lang sigt.

 • Tilbyd faglig udvikling og efteruddannelse
  En oplagt måde at investere i sine medarbejdere på er ved at tilbyde relevante kurser og efteruddannelse, der styrker deres kvalifikationer og kompetencer.

 • Giv dine medarbejdere en rolle, de kan vokse i
  Det er naturligt, at der med alder og anciennitet også følger mere ansvar. Giv dine langtidsansatte nye roller over tid med mere indflydelse over egne arbejdsopgaver.

 • Styrk jeres indsats inden for reboarding og crossboarding
  Om en medarbejder har sin første arbejdsdag i en ny rolle eller vender tilbage efter en periodes fravær, er det vigtigt, at vedkommende er blevet forberedt ordentligt på den nye hverdag, der skal til at træde i kraft.

 • Tilbyd personalegoder
  Det er ikke alene goderne, der får ansatte til at blive i længden, men det er en nyttig tilføjelse, om det så er fri telefon, firmabil eller en sundhedsforsikring.

Andet trin: Vær lydhør

Som leder er det vigtigt at lytte. Dine medarbejdere ligger inde med værdifuld viden og erfaringer, som du ikke nødvendigvis får kendskab til, medmindre du aktivt opsøger det.

 • Indsaml feedback løbende
  Løbende feedbackindsamling er vigtigt for at optimere arbejdsgange, processer og for at få et bedre indtryk af den daglige drift. Dine medarbejdere sidder dybt nede i virksomhedens maskinrum, og de ligger helt sikkert inde med gode idéer.
 • Vær åben for forandringer
  Folk har forskellige behov. Hvor nogle behøver struktur, har andre brug for mere frie rammer. Vær åben, hvis nogen eksempelvis ønsker mere fleksibilitet og hjemmearbejde.
 • Anerkend dine medarbejdere
  Det er ikke alle, der påkalder sig opmærksomhed, så husk at anerkende både de højt præsterende og de stabile og pålidelige medarbejderes indsats.

 Tredje trin: Fokusér på trivsel

Det skal være trygt at møde ind på arbejde. Er arbejdspladsen forbundet med utryghed eller stress, er det et dårligt tegn, der kan føre til medarbejderflugt. Trivsel er derfor også et vigtigt fokusområde, hvis man vil fastholde sine medarbejdere over tid.

 • Afhold sociale arrangementer uden for arbejdstiden
  Om det er en firmafest, en udflugt, en fredagsbar eller et fælles måltid mad – sociale aktiviteter knytter bånd og øger arbejdsglæden.
 • Lav teambygningsøvelser
  Teambygningsøvelser ryster folk sammen og giver kendskab til hinandens styrker og svagheder. Det højner professionalismen, hjælper samarbejdet og medvirker til at skabe en inkluderende kultur.

 • Afhold trivselssamtaler
  Ved trivselssamtaler får medarbejderne mulighed for at komme til orde. Vær dog opmærksom på, at det kræver planlægning, tryghed og dygtig mødeledelse for at lykkes.

Læs mere om trivsel på arbejdspladsen.

Fjerde trin: Sæt rammer for arbejdet

I en verden, hvor de fleste af os er online i alle døgnets vågne timer, er skellet mellem arbejde og fritid blevet mere og mere udvisket. Men særligt efter coronapandemien tvang store dele af arbejdsstyrken til at arbejde hjemmefra er der kommet fornyet fokus på at holde fri, når man har fri. Ved at respektere dette holder du også på dine medarbejdere i længere tid.

 • Hold jer til en fast arbejdstid, medmindre andet er aftalt
  Ved at aftale en fast arbejdstid og ikke besvare mails eller henvendelser uden for denne arbejdstid signalerer man vigtigheden af at holde fri. Det varierer selvfølgelig alt efter branche og virksomhed.
 • Anerkend tegn på mistrivsel
  Virker dine ansatte til at være uoplagte og stressede, er det måske, fordi de er det. Anerkend det som dårlige sundhedstegn, og tag handling ved eksempelvis at nedsætte deres arbejdsbyrde, søge professionel hjælp eller andet.

 • Efterlev samme regler som dine medarbejdere
  Det kan være svært, men også ledere har brug pauser. Efterlever du selv samme regler, som du sætter for dine medarbejdere, vil det sprede sig til resten af virksomheden.

Næste skridt 

Er I klar til at forbedre fastholdelsen af jeres medarbejdere?

Få en gratis demo af vores HR-system