blog featured image

Det siges ganske vist, at enhver rekruttering er unik, men det behøver processen ikke at være for at effektivisere og sikre kvaliteten.

Du og dit team kan lettere gennemføre effektive rekrutteringer i høj kvalitet, levere en god kandidatoplevelse og have et velfungerende internt samarbejde med en gennemtænkt rekrutteringsproces.
 

Rekrutteringsprocesdesign

Rekrutteringsprocesdesign handler om at gennemgå forløbet af en rekruttering, evaluere hvilke trin, der er inkluderet og optimere, hvordan ting fungerer i praksis. Afhængigt af hvor mange stillinger, der skal besættes årligt, hvilken type stillinger det drejer sig om og tilgangen af egnede kandidater, kan processerne tilpasses efter rollen. Det kan for eksempel handle om at effektivisere til volumenrekrutteringer eller håndtere ansøgninger til stillinger, hvor der mangler arbejdskraft.
 
Uanset hvilken slags rekruttering, det drejer sig om, er der fire områder, der er vigtige at gennemgå for at designe en rekrutteringsproces: Forarbejdet, selve rekrutteringen, det interne samarbejde og kandidatoplevelsen.
 

Forarbejdet

Det mest vellykkede rekrutteringer er baseret på et faktisk behov i organisationen, hvor en stilling udfylder en funktion. Et første skridt til at udarbejde en veldesignet rekrutteringsproces er derfor at gennemgå forarbejdet og fastslå, hvordan de interne processer til en nyansættelse foregår.

Når der er en tydeligt fastlagt plan at følge er det lettere at samarbejde internt, sikre at alle rekrutteringer er gennemtænkt og have et godt udgangspunkt for at arbejde mere effektivt.

 • På hvis initiativ sker nyansættelsen, og hvordan forankres rollen i resten af organisationen?
 • Hvordan udarbejdes stillingsbeskrivelsen til stillingen? Er det kun HR ́s ansvar, eller sker det i samarbejde med den rekrutterende chef og andre medarbejdere?
 • Hvordan fastsættes de krav og kompetencer, der er nødvendige?

Tips!

En arbejdsmetode, som tager sit udgangspunkt i en kompetencebaseret rekrutteringsmodel, sætter stort fokus på netop forarbejdet og sikrer kvaliteten i ansættelsen.

Oplæg til intern kommunikation og ansvarsområder bør også gennemgås for hele rekrutteringen, så alle parter er enige om form og implementering.
 

 

Rekrutteringen

Det centrale i designet af rekrutteringsprocessen er selvfølgelig strømmen og tilgangen til en rekruttering. En proces kan se meget forskellig ud, med alt fra manuelt at kvalificere kandidater baseret på indholdet i et CV til at lade arbejdspsykologiske tests klare den videre udvælgelse.
 
Fælles er, at bunken af ansøgninger skal granskes systematisk for at tynde ud i dem, der ikke lever op til skalkravene, identificere de kandidater, der er interessante at indlede en
dialog med, for til sidst at finde en egnet kandidat at tilbyde stillingen.
 
 • Brug skalkrav og udvælgelsesspørgsmål for at tynde ud blandt ansøgerne
 • Skal der bruges flere rekrutterere, flere udvælgelsesmetoder eller simpelthen en bedre forankring i organisationen for at gøre processen mere kvalitativ?
 • Hvilke metoder anvender du til at udvælge kandidater? Er granskningen af CV ́et virkelig den bedste løsning, eller kan den erstattes af kandidattests, arbejdsprøvninger eller en godt struktureret samtale?
 • Hvad kræves der til netop den her stilling, og hvordan måler vi det bedst?

 

Det interne samarbejde

Det er sjældent, at der besættes en stilling, der ikke har en nærmeste leder. At designe rekrutteringsprocessen betyder også at tage hensyn til den rekrutterende chefs indsigt og indflydelse i løbet af rekrutteringen. Som en del af forarbejdet er det derfor godt at tænke igennem, hvordan det interne samarbejde skal se ud. Oplæg til intern kommunikation og ansvarsområder bør også gennemgås for hele rekrutteringen, så alle parter er enige om form og implementering.
 
 • Hvornår kommer den rekrutterende chef ind i processen? Sker det ved første samtale, efter arbejdsprøvning, for at kvalificere kandidater?
 • Ansvarsområder. Hvem har ansvar for at informere kandidaten, tage kontakt, svare på spørgsmål efter samtalen osv.

 

Kandidatoplevelsen

Gennemtænk, hvordan kandidater oplever jeres rekrutteringsproces, og hvilken opfattelse de får af jer som virksomhed. Alle vinder på en gennemtænkt rekruttering med tydelig tilbagemelding og feedback.
 
 • Hvordan møder I kandidaten på karrieresiden, i annoncen og ved det personlige møde?
 • Hvilke oplysninger får ansøgere, og hvornår?
 • Hvilken slags tilbagemelding får kandidater?

 

Sammenfattende

Rekrutteringsprocesdesign går ud på at gennemtænke de processer og strømme, der anvendes i løbet af en rekruttering. Det omfatter et solidt forarbejde og at blive enige inden for organisationen om ansvarsfordeling og kommunikation. Det er vigtigt at tage kandidatens perspektiv i betragtning - så se på, hvad der kommunikeres og hvordan. En gennemtænkt
rekrutteringsproces giver en mere gnidningsfri rekruttering, flere tilfredse rekrutterende chefer og en bedre oplevelse for dem, der søger job.

 

New call-to-action