blog featured image

Hvad er crossboarding?

Kort sagt så er crossboarding en proces, der består af to trin:

Trin 1 omhandler at identificere ansatte i virksomheden, som er potentielle kandidater til et ledigt job.

Trin 2 handler om at guide den pågældende medarbejder igennem en integrationsproces, der er meget lig onboarding. Dette giver medarbejderen den bedste chance for at være en succes i det nye job.

Når en ansat skifter stilling internt i virksomheden, kan en solid crossboardingproces gøre en forskel og på den måde afgøre, om medarbejderen trives eller mistrives. Dette gælder, uanset om der er tale om en stilling på et højere niveau (en forfremmelse) eller en stilling på samme niveau (jobskifte til en anden afdeling).


Vil du downloade tjeklisten som PDF?


Hvorfor crossboarding?

Godt for bundlinjen
At ansætte en ny medarbejder tager i gennemsnit 47 dage og afføder omkostninger forbundet med rekruttering. Ved at skifte fokusset fra at hyre ekstern arbejdskraft til crossboarding af medarbejdere, der allerede arbejder i dit firma, kan du give dine medarbejdere midlerne til at omforme deres kompetencer fra én rolle (eller afdeling) til en anden. Dette sparer penge, og det værner samtidig om den viden, der er i virksomheden.

Godt for produktiviteten
Det kan tage op til 12 måneder for en ny medarbejder at blive fuldstændig produktiv i et nyt job. Når du du først kigger på crossboarding i forbindelse med besættelse af ledige jobs, kan du drage nytte af eksisterende medarbejderes viden om virksomheden og dermed som minimum halvere den tid det tager for medarbejderen at blive fuldt ud produktiv.

Godt for fastholdelsen på lang sigt
Ifølge et studie fra 2020, der blev udført af CareerAddict, ville 82 % af de adspurgte medarbejdere overveje at opsige deres job, hvis der ikke er nogen fremskridt. Ved at udvikle en stærk crossboarding-strategi, der giver plads til fleksibel vækst, kan du sikre, at dine medarbejdere bliver i firmaet på lang sigt.

For at hjælpe dig med at stable din egen formidable crossboardingproces på benene har vi sammensat denne tredelte tjekliste, der guider dig angående identificering af crossboardingkandidater, som udforsker crossboardingaktiviteter på et overordnet niveau, og som hjælper dig med at personliggøre processen for de to primære typer af crossboarding, nemlig forfremmelser og internt jobskifte på samme niveau. Jobskifte på samme niveau er at skifte fra et arbejdsområde til et andet. Et eksempel herpå er, at man skifter fra salgsafdelingen til marketingafdelingen.

Lad os se nærmere på crossboarding!


IDENTIFICÉR crossboardingkandidater

Trin 1 i din din crossboardingproces involverer at lave et internt framework, som gør det muligt for HR-afdelingen at identificere potentielle interne kandidater, som kunne være et godt match til en af virksomhedens ledige stillinger.

Her er din største udfordring at skifte din medarbejders mindset. Du er nødt til at gøre det tydeligt, at ansættelse af interne kandidater er en prioritet for din virksomhed og ikke bare en gulerod. Det betyder, at du skal opbygge stærke kommunikationsveje, prioritere intern udvikling og skabe muligheder for de ansatte, så de kan avancere eller foretage jobskifte og ikke føle sig fanget i deres nuværende job.

Her er fire aktiviteter, som du kan anvende til effektivt at finde ud af, hvilke medarbejdere der er oplagte til crossboarding:

 • Kommunikér internt først
  Når der opstår en ledig stilling, så send jobbeskrivelsen til afdelingslederne og se, om der er nogen medarbejdere, som de vil anbefale. Udsend derefter info om stillingen til virksomheden generelt, så alle medarbejdere i firmaet kan søge den. Hvis du griber den ledige stilling an på samme måde som en marketingkampagne, hvor du måske laver plakater og designer en iøjefaldende e-mail, vil det hjælpe med at skabe spænding og interesse internt.

 • Lav en kvartalsvis (valgfri) undersøgelse, der klarlægger færdigheder og vækst
  En digital undersøgelse, der klarlægger færdigheder og vækst, hvor medarbejderne bliver spurgt om, hvad de gerne vil forbedre deres færdigheder indenfor, og hvordan de ser sig selv vokse fagligt i din virksomhed, vil give din HR-afdeling en værdifuld liste, som de kan lave krydsreferencer ud fra, når der dukker ledige stillinger op.

 • Afhold åbne læringssessioner med jævne mellemrum
  Hvis du ved, der er et hul i de interne kompetencer i virksomheden, bør du overveje at afholde læringssessioner, der er åbne for en hvilken som helst medarbejder, der gerne vil forbedre sig. Dette vil gøre det muligt for HR-afdelingen at finde medarbejdere, med gode evner inden for et område, og de kandidater kan blive crossboardet.

 • Spørg dine ansatte om, hvem DE ville anbefale
  Dine ansatte vil sandsynligvis vide, hvem der ville være et godt match til en forfremmelse eller et jobskifte, så benyt den viden! Lav en digital postkasse, som de ansatte kan bruge til at anbefale deres kolleger til jobs internt i virksomheden. Du kan endda give incitament til at gøre det ved at tilbyde en henvisningsbonus, hvis en medarbejders anbefaling bliver udvalgt til et bestemt job.

 

GENERELT OM crossboarding

Uanset om din medarbejder laver et internt karrierespring eller får helt nye kompetencer, er nogle crossboardingaktiviteter vigtige på et generelt plan.

Når du integrerer en eksisterende medarbejder i sit nye job, er du nødt til at overveje den effekt, som flytningen vil have på medarbejderen såvel som på lederen og HR-afdelingen. Det er, fordi hver interessent spiller en lidt anderledes (om end lige vigtig) rolle i processen.

Hvis du er bekendt med onboarding af nyansatte, vil du genkende mange af disse opgaver!

MEDARBEJDER-
OPGAVER

Lav et 'hvordan er det at
være mig'-dokument
Lav et dokument, som gives til
medarbejderen, der skal
overtage en andens stilling.

Vær nysgerrig
Bed medarbejderen om at
lave en liste med spørgsmål
angående den nye stilling, så
de er afklaret inden start.

Del nyheden i øst og vest
Opfordr medarbejderen i
jobskifte til at lave et opslag
på LinkedIn, hvori han/hun
deler nyheden om sit nye job
med sit netværk.

Introducer dig selv
Hvis medarbejderen i
jobskifte har det fint med det,
så bed ham eller hende om at
lave en kort video til teamet,
hvori medarbejderen viser sin
glæde over det nye job.

LEDEROPGAVER

Sammensæt et roadmap,
der gælder en måned frem

Inkludér mindst to aktiviteter
per uge, som vil hjælpe
medarbejderen i sin nye rolle.

Planlæg en 'velkommen til
din nye rolle'-fejring
Aftensmad, drinks eller kage.
Hvad som helst kan være en
god velkomst.

Følg op på, hvordan det går en gang om ugen
Blot fordi medarbejderen
kender virksomheden i
forvejen, så betyder det ikke,
at støtte ikke er nødvendigt.

Lav målsætninger med
medarbejderen i jobskifte
Du og medarbejderen skal
finde ud af, hvad I ønsker at
opnå med den nye stilling.

HR-OPGAVER


Tildel medarbejderen en
crossboardingbuddy
Enhver transition er mere

håndterbar, hvis man har en
buddy ved sin side.

Tildel medarbejderen en relevant mentor
Dette vil hjælpe din
medarbejderen med at falde
hurtigere til i sin nye rolle.

Guide medarbejderen i
jobskifte gennem nye goder
Dette er et oplagt tidspunkt til
at forklare om eventuelle nye
goder og fordele i den nye
stilling.

Planlæg feedbackfor
crossboardingen
Optimer din crossboarding

ved at indsamle feedback fra
medarbejdere der har
foretaget internt jobskifte.

 

 

PERSONALISERET crossboarding

Generel støtte er fantastisk, men forskellige typer af medarbejdere har lidt
forskellige behov.

Eksempel: En person, der er i gang med en crossboarding i forhold til en forfremmelse, kender sandsynligvis allerede sit team ret godt, og vedkommende har derfor ikke behov for støtte angående dét at falde godt til i en ny social kontekst. Derimod vil en person, der skifter stilling til en anden afdeling, men på samme niveau, få et nyt team og nye måder at arbejde på, og det vil kræve noget hjælp, så medarbejderen kan håndtere de nye ting.

For at hjælpe dig med at blive konkret har vi opridset nogle specifikke opgaver for hver af de to mest almindelige crossboardingscenarier:

TIL FORFREMMELSER


Lav en guide for best practices til ledere
Hvis medarbejderen skal være leder for første
gang, vil en guide være stor hjælp.

Opbyg interne medarbejderforbindelser
Sæt den medarbejderen i jobskifte i forbindelse
med andre, der har lignende roller, som de kan
sparre med.

Skriv en personlig velkomsthilsen
En kort hilsen, der forklarer, hvorfor du er glad
for, at medarbejderen har lavet jobskifte internt,
kan virkelig give en masse selvtillid.

Informer medarbejderen om det nye team
Hvis medarbejderen skifter til en lederstilling,
bør du sikre dig, at medarbejderen bliver
informeret om sit nye team. Det kan f.eks.
være om nylige forfremmelser, konflikter,
ansættelser eller afskedigelser/opsigelser.

TIL JOBSKIFTE TIL ANDRE AFDELINGER

Gør det nemt at skabe forbindelser
Giv medarbejderen et "cheat sheet" med
kontaktinformationer på alle teammedlemmerne,
som er relevante for medarbejderens nye stilling.

Bryd isen
Planlæg et event med medarbejderen og det
nye team, så teamet og den nye medarbejder
kan lære hinanden lidt bedre at kende.

Afsæt tid til læring
At skifte team er en stor omvæltning. Så afsæt
god tid, så medarbejderen kan blive bekendt
med sit nye arbejdsmiljø og de nye opgaver.

Styrk medarbejderen med teambuilding
Saml dit team, så de kan deltage i en session
(eller to) for at få medarbejderen til at føle sig
tættere på de andre i teamet.

 

  

Er du klar til at sætte gang i dine crossboardingtiltag?
Talentech kan hjælpe dig!

 

Download tjeklisten som PDF
Download tjeklisten som PDF så du altid har den med dig, og kan hakke de bokse af du implementerer, når du bygger din egne crossboardingprocesser. 

 

Download tjeklisten lige her