blog featured image
Vad är egentligen viktigt för att en ny medarbetare snabbt ska komma in i arbetet, kulturen och lära känna sina kollegor så snabbt och effektivt som möjligt? 

I det här avsnittet av Talking Talent frågar vi folk på stan om hur de tycker att en bra onboarding ska se ut och Elin Arnell, onboarding-expert och Country Manager på Talentech Sweden, får ge sina bästa tips. 

En bra onboardingprocess har många positiva effekter på verksamheten och medarbetarna. Den ökar medarbetarengagemanget, produktiviteten med 64% bland nya medarbetare och det är 54% större sannolikhet att medarbetare som gått igenom en strukturerad onboardingprocess är kvar i organisationen tre år senare. 

I det här avsnittet av Talking Talent besöker vi en galleria i Stockholm och Stockholms Universitet, där vi ställer en fråga till de förbipasserande: "Vad betyder en bra onboarding-upplevelse för dig?". 

Alexander Johanna, 19: 

Tydlig information gällande min tjänst och att känna mig välkommen på arbetsplatsen. 

Hur beskriver du en dålig onboarding? 

Då är det just för att man inte fått den informationen som behövs för tjänsten och att man har fått arbetsuppgifter som man inte visste om att man skulle ha.

Alicia, 21: 

Jag tycker att det är viktigt att man kommer överens med sina kollegor. Så att man till exempel sitter tillsammans i lunchrummet när det är lunch, och umgås lite, kanske de första dagarna eller veckorna. Så att man lär känna varandra och de lär känna mig som ny.

Marie, 61: 

Det viktigaste är att man känner att man blir en i teamet, att man blir en på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna kommer man att lära sig, men det är ju lika viktigt att man får känna att man är en i gänget, att man känner sig trygg att vara där. Kanske att någon form av mentorskap skulle vara en idé. 

Har du varit med om en dålig onboarding? 

Jag har faktiskt upplevt det en gång i mitt vuxna liv och då fick man tillbaka den här känslan igen som man kanske hade i skolan någon gång. Då man kände lite av det här utanförskapet. Det vart en påminnelse om det. Då upptäckte man att det är ännu viktigare det här att man faktiskt tar hand om varandra och att man tar hand om de nya som kommer till en arbetsplats. Så att de känner att de hör till!

Daniel, 24: 

För mig är det viktigt att chefer och kollegor alltid vågar påpeka när man gör någonting rätt men också när man gör någonting fel. Så att man kommer in på just den arbetsplatsen och gör rätt från början. Tidig feedback! 

Vägen till en bättre onboardingprocess

Elin Arnell är onboarding-expert och Country Manager på Talentech Sweden. Här kommer hennes tre bästa tips för att lyckas med onboardingen. 

Att digitalisera onboardingprocessen med ett modernt verktyg innebär att ni kan sätta relationen med den nya medarbetaren än mer i centrum.

– Glöm inte bort preboardingen, tiden från signat anställningsavtal till första anställningsdag. Under den här tiden är man ofta väldigt nyfiken på sin nya arbetsplats och beredd att lära sig mycket om det sammanhang man blir en del av. Samtidigt får många nya medarbetare andra jobberbjudanden under den här perioden, så det är en känslig fas där det gäller att göra medarbetaren trygg i att man har gjort rätt val. 

elin_26_ny

– Portionera ut informationen för att underlätta lärandet och berätta om resan jag som medarbetare får vara med om, vad kännetecknar kulturen, vad har kunderna för förväntningar och berätta också om produkterna och tjänsterna. Låt även medarbetarna vara med och interagera, ställa frågor och lösa uppgifter.
 
– Att digitalisera onboardingprocessen med ett modernt verktyg innebär att ni kan sätta relationen med den nya medarbetaren än mer i centrum. Man bör underlätta för att bygga relationer och nätverk, säkerställa att alla medarbetare får samma upplevelse från signat kontrakt till det att man är "up and running" i sin roll oberoende av var man arbetar i organisationen – men självklart filtrerat och anpassat utifrån aktuell roll. Sätt medarbetarupplevelsen i absolut fokus så kommer ni kunna mäta er framgång från start.

 

Ladda ner köpguide för onboardingsystem