blog featured image

Vi har fått möjligheten att hjälpa några av Sveriges starkaste varumärken att få ut värde av tipsrekrytering. Här vill vi dela med oss vad vi lärt oss på vägen och vad som är viktigt att tänka på när ni tar fram ert "employee referral program".

Engagera utifrån olika "personas"

För att lyckas med tipsrekrytering är det viktigt att få så många som möjligt i er organisation involverade. Utgå därför från att alla inte drivs av samma sak och hitta en mångfald av incitament. Vissa går igång på en tipsbonus, andra gillar att tävla mot sina kollegor eller mellan team. Vissa bryr sig inte så mycket om bonusar och tävlingar utan är mer intresserade av att företaget strävar mot gemensamma mål eller nöjer sig med äran att ha fått vara med och påverka vem som blir ens nya kollega. För att få så stort engagemang som möjligt, fundera på hur ni premierar era medarbetares olika drivkrafter.

Återkoppling och uppskattning

En vanlig fallgrop när man arbetar med tipsrekrytering är att medarbetarna blir demotiverade av att de aldrig får veta som händer med sina tips, och upplever att deras rekommendationer försvinner i ett svart hål. Viktigt blir därför att hitta ett smidigt sätt att visualisera och notifiera medarbetare om hur det går för deras tips i processen, och belöna/berömma på olika sätt utifrån hur relevanta tips de ger.

Tänk igenom kommunikation och lansering

Gör en kommunikationsplan där ni tydligt kommunicerar vad medarbetarna själva kan tjäna på att involvera sig i tipsandet och syftet bakom varför ni som bolag satsar på detta.

"Flerfrontskommunikation" - genom mejl, intranät, filmer, presentationer i storgrupp och använd cheferna som ambassadörer. Om ni får dem att köpa in på detta och bidra i kommunikationen kommer det gå så mycket lättare för er att engagera många, se därför till att göra det väldigt enkelt för era chefer att lyfta detta med sina team.

Påminnelser, påminnelser, påminnelser

Något vi också märkt är viktigt är att påminna. De är nyckeln för att etablera ert program på ett sätt så att det etsar sig fast som en del i er vardag och på så vis hålla igång tipsandet över tid. För att inte behöva springa runt och påminna hela tiden föreslår vi inte helt oväntat att ni använder ett system som gör detta automatiskt. Genom pushnotiser och mejl får era medarbetare till exempel veta när nya roller finns att tipsa om, när deras tips går vidare i processen och andra uppdateringar som gör dem nyfikna. Vi rekommenderar att skapa en struktur för att jobba med just påminnelser och uppdateringar, de är viktigare än man kan ana.

Effektivisera och automatisera processen

Sist men inte alls oviktigt - lägg inte mer tid än nödvändigt. Stimulera ett relevant tipsande genom att göra det enkelt för era medarbetare att veta vad de ska tipsa om, hjälp dem på traven och gör det enkelt. Tvinga dem inte läsa en hel annons och gör det enkelt för dem att få förslag på tips genom till exempel Linkedin. Se också till att ni lägger tid på det som är relevant, det vill säga kandidater som är både rekommenderade och intresserade.

Och avslutningsvis

Om ni vill få mer konkreta tips på hur ni kan komma igång och arbeta med tipsrekrytering, ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare - vi delar gärna med oss om allt vi lärt oss 🙂