blog featured image

Vilken dag det blev! Massor av kunder som deltog både på plats i Stockholm och uppkopplade digitalt över hela landet. 

Det var en dag fylld med föreläsningar och inspiration – och här kan även du som inte är kund hos oss ta del av några ljusglimtar från dagen! 💡
Utveckla ett eget ekosystem för en optimal medarbetarresa
talentechdagen1

I sin dragning visade Maja Lindström, CPO för Talentech, hur Talentech kan hjälpa till att skapa ett värde genom hela medarbetarresan med hjälp av våra integrerbara produkter – från attrahera, rekrytera och introducera, till utveckla, engagera och slutligen avsluta samarbetet med medarbetaren.

“Talentech är ett resultat av en sammanslagning av flera olika bolag som är byggda för att vara bäst i sin respektive nisch och nu skapar vi ännu mer värde när vi kombinerar dem”, säger Maja under sin dragning.

Hon tillägger också att när kunder använder olika produkter från oss på Talentech har de:

- Allt samlat på ett ställe
- En inloggning
- Lätt att navigera mellan olika lösningar
- En enhetlig upplevelse
- Lätt att utöka och bygga vidare

Rekryteringstrender och ReachMee
talentechdagen2

Vilka rekryteringstrender finns just nu och hur möter Talentechs rekryteringssystem ReachMee dem? Så tog Jesper Kennholt, produktägare för ReachMee, avstamp under sin dragning.
En av dem handlar om att rekrytering idag behöver vara datadriven. Man behöver svara på frågor som “Var hittar vi våra kandidater?” och “Hur lång tid tar våra processer?”. Digitaliseringen har drivits på av covid-19 vilket skapat nya beteenden för att vi har tvingats att använda nya digitala HR-verktyg.

Andra trender Jesper identifierar när det kommer till att rekrytera kandidater är:

- Ökade krav på flexibla arbetsförhållanden där kandidater i högre grad söker möjligheter till hybridarbete och alternativet att kunna jobba på distans.
- Att mångfaldsarbete blir allt viktigare, med en inkluderande rekryteringsprocess, inkluderande chefer och bias interrupters.
- Att allt fler kandidater är konversationsdrivna och inte vill fylla i formulär utan hellre kommunicera med chatbotar osv.
- Rättvis rekrytering och snabb återkoppling med en känsla av att bli sedd och rättvist bedömd, samt uppdaterad på status och förändringar.

Han berättar sedan hur Talentechs produkt ReachMee hjälper till i att möta de här nya kraven från kandidater.

Hur ett rekryteringssystem hjälper till att möta kandidatens behov
talentechdagen3

Som Customer Success Manager på Talentech pratade Annelie Wistedt mycket om kandidatupplevelsen, främst kopplat till rekryteringssystemet Talent Recruiter.

Hon nämnde bland annat en undersökning som skickades ut till kandidater och som fått över 10 000 svar. Den visade bland annat:

Hur föredrar kandidaterna att söka

66 % föredrar att ladda upp dokument i sin ansökan

28 % föredrar att endast svara på relevanta frågor

Är kandidater känsliga för långa ansökningsformulär?

JA! 40 % har lämnat en ansökan mitt i processen för att det har varit för mycket information att fylla i

Hur snabbt räknar en kandidat med att höra ifrån er när de sökt en tjänst 

73 % räknar med återkoppling inom några veckor

Annelie visade sedan hur man med ett kvalitativt rekryteringssystem och automatiseringar kan möta kandidaternas behov på ett bra sätt.

Tipsrekrytering, do's and dont's - Svea Solar berättar
talentechdagen4

Linus Andersson, grundare av Talentechs tipsrekryteringsverktyg irecommend, intervjuade Marcus Brosjö Global Head of People and Culture på tillväxtbolaget Svea Solar.

Han har tidigare erfarenhet från bolag som till exempel Klarna och har sedan länge upptäckt kraften att ha en tävlingsingrediens i rekryteringen för att skapa engagemang, vilket är något som utgör grunden för tipsrekrytering. 

Hur får man medarbetare att vilja engagera sig i tipsrekrytering?

Här menar Marcus att ur en anställds perspektiv finns det flera trösklar att ta sig förbi för att få det önskade inflödet. En viktig fråga att svara på är hur medarbetaren kan “pitcha” organisationen man jobbar på till eventuella kandidater. Det är också viktigt att kartlägga sitt nätverk och veta hur man konkret får in tipset. När en rekryterare publicera en annons så kan en medarbetare addera en söksträng på LinkedIn där medarbetaren enkelt kan klicka i vilken kontakt som skulle kunna passa på bolaget. “Det är en superbra sak som hjälper till att driva inflödet”, säger Marcus.

Han visar också upp resultaten av Svea Solars arbete med tipsrekrytering senaste tiden. Och ja, siffrorna talar väl sitt tydliga språk här, metoden har fungerat riktigt bra!
Skärmavbild 2021-11-25 kl. 10.28.01

Arbeta datadrivet med verksamhetens viktigaste resurs – medarbetarna
talentechdagen5

“Jag vurmar för människor. Jag vet att mår vi bra så presterar vi bra”, säger Helene Odevall, Product Manager för Talentechs pulsundersökningsverktyg Weekli, i inledningen av sin dragning.

Genom att använda kontinuerliga pulsundersökningar för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom områden som engagemang, ledarskap och kultur kan ni som organisation vara uppdaterade kring hur era medarbetare mår och kunna ta proaktiva beslut inom områden som halkar efter.

Hon pekar också på vikten av att ge tid tillbaka till HR genom att digitalisera delar av era processer, så att ni kan arbeta mer effektivt och verkligen kunna fokusera på medarbetaren samtidigt som era affärer.

Så jobbar Lyko med digital referenstagning
talentechdagen6

David Näsström från Refapp frågade ut Madeleine Tidehorn, Talent Acquisition Specialist på Lyko, om hur de arbetar med digital referenstagning och vilka fördelar de ser med det.

“Vi växer otroligt snabbt, därför är det så himla bra och roligt att ta hjälp av automatisering och digitalisering som verkligen ger oss värde i våra processer och med att hitta kandidater”, säger Madeleine.

Som bolag vill Lyko bygga en fördomsfri rekrytering där alla kandidater ska ha samma chans och möjlighet i rekryteringen. Därför vill de eliminera alla de riskerna som finns genom att använda digitala verktyg för det. Därför har de skapat en automatiserad process där rekryterande chefer kommer in sent och där det från början finns en tydlig kompetensprofil och urvalsfrågor.

Därtill har de börjat jobba med referenstagning via Refapp, där de tagit 1000 referenser det senaste året med en svarsfrekvens på 94%.
– Jag vet inte hur vi hade klarat att ta så många referenser annars, det hade inte fungerat. Vi hade behövt ta hjälp av hela organisationen, säger Madeleine.

Så skapar Scania fantastiska kandidatupplevelser
Skärmavbild 2021-11-25 kl. 10.03.30

Martin Svensson, Head of Sales and Customer Success på Trustcruit pratade med Cecilia Carlid och Marléne Norsten, Talent Acquisition Specialists på Scania, om hur de skapar en god kandidatupplevelse med hjälp av Trustcruit.

Genom de enkäter som automatiskt skickas ut till kandidater för att samla feedback har de haft möjlighet att på ett konkret sätt förbättra kandidatupplevelsen.

Scanias tips för att skapa en bättre kandidatupplevelse:

1. Skapa förståelse för hur rekryteringsprocessen går till

2. Snabb och bra återkoppling

3. Fokusera på att förbättra en sak i taget

Onboarding i en rekryteringsprocess - Riksgälden berättar
talentechdagen7

Paul Pedersen, Senior HR-Partner på Riksgälden, pratade om varför de använder ett digitalt onboardingverktyg och hur det har stöttat dem i att välkomna nyanställda. Han pekar också på hur det har hjälpt dem att behålla talang, gett bra stöd för chefer och HR och gjort det enkelt för den nya medarbetaren att ge feedback kring hur de upplevde sin onboarding och första tid på jobbet – vilket sedan har hjälpt HR att kontinuerligt förbättra onboardingprocessen.

“Sedan är det jätteskönt att slippa en del manuella rutiner och Excel-ark, men det kanske bara är vi på Riksgälden som använder sånt?”, säger Paul med glimten i ögat. 

Kompetensbaserad rekrytering – vad säger forskningen?
talentechdagen8

En rekrytering är ofta den största investeringen man gör, så vad säger forskningen om rekrytering och vad är egentligen kompetensbaserad rekrytering? Malin Lindelöw rätar ut frågetecknen.

“Det finns massor av forskning som visar vad som funkar och vad som inte funkar inom rekrytering”, säger Malin.

Det upptäckte hon för 20 år sedan när hon började sätta sig in i ämnet.

Sedan dess har hon brunnit för att göra rekryteringsprocessen evidensbaserad, maximerar effekten av det som fungerar och eliminerar effekten av det som inte fungerar.

Hon förklarar att kompetensbaserad rekrytering inte handlar om quick fixes, utan om att arbeta strategiskt med effektiva evidensbaserade urvalsmetoder som bland annat arbetsprover, tester och strukturerade intervjuer.

Dagen avslutades med en prisutdelning där Mikaela Borneson från Traton Group vann pris för “Årets Rekryterare” och FM Mattsson Mora Group kammade hem priset för “Årets Onboardingresa”. Sammantaget blev det en härlig dag fylld med mingel, utbyte av erfarenheter mellan branschkollegor och många insikter som levererades från scenen.

New call-to-action