blog featured image

Var lägger ni ambitionsnivån i ert arbetsmiljöarbete? Är det att följa lagar så ni slipper sanktioner, eller har ni ”höjt ribban” och arbetar med strukturer och värderingar för att få till en god arbetsmiljö och säkerhetskultur på riktigt? Eftersom ni läser detta så tror jag ni tillhör den senare gruppen. Hur får vi fler att inse hur smart det är? Där kommer ledningssystem och standarden in, det gör det enklare.

Jag vill att fler ska höja ambitionsnivån inom arbetsmiljöområdet och inse möjligheterna med att i ledningssystemet bygga in tydliga ramar för vad som är accepterat och vad som inte är accepterat på arbetsplatserna.

Med ledningen i spetsen kan man tydligt kommunicera vad som gäller. Först då kommer olyckorna och ohälsan att minska. Tänk om fler integrerade kvalitets- och ekonomimål i sina system, säkert skulle vinsterna öka med engagerade medarbetare, The sky is the limit!

Använd standarden och involvera alla i HUR den ger nytta

I lagar och även standarden ISO 45001:2018 kan man läsa VAD man ska göra. För att göra rätt behöver alla arbeta med sitt ”HUR”, alltså hur man ska göra för att det ska bli rätt. Det är detta ”HUR” som är ledningssystemet. Ledningssystemet för arbetsmiljö enligt ISO 45001 kan man använda som verktyg och som checklista för att inte ”tappa någonting mellan stolarna”. Det blir enklare!

Min erfarenenhet är att det funkar bra om man har sitt ”VAD” och sitt ”HUR” och sedan kopplar metoder och beskrivningar till de olika delarna i standarden. Ännu bättre blir det om man vidgar scoopet och tar med entreprenörer och underkonsulter i arbetssättet och i ledningssystemet. Då blir skyddsnätet starkt och dessutom breddas vi-känslan när man inser hur viktiga man är tillsammans. Ta initiativet! Finns smarta affärsfördelar att vinna här tror jag.

De flesta fel som begås händer inte p.g.a. illvilja, utan av bristande kommunikation och missförstånd, man vet inte vad som gäller. Med andra ord: Dåligt implementerat ledningssystem. Organisationer behöver tydliga mål dit nyckelbeteenden kopplas som förklarar hur man ska bete sig. Låter självklart, men när inte nyttan förklaras riskerar ledningssystem att uppfattas som tungarbetat.

Ni som arbetar med ledningssystem och har ambitioner, var noga med att kommunicera. Inte bara i er organisation, utan till kunder och alla andra intressenter, var stolta, ni är viktiga. De goda exemplen visar vägen framåt!

PS: Den nya standarden (ISO 45001:2018) kan bidra till en bra arbetsmiljö på riktigt. Standarden stödjer inte bara framsynta företag och organisationer, utan gör det enklare för alla som vill förbättra arbetsmiljön. Låt oss göra den populär och brett använd. Läs mer på SIS hemsida!