blog featured image
Referenstagning är för de flesta en självklar del i arbetet med att samla in information om kandidater i en rekryteringsprocess. Studier inom området visar samtidigt att traditionell referenstagning inte är en speciellt bra metod för att förutsäga hur en person kommer prestera på jobbet.

Vi på ReachMee har pratat med Emelie Dahl, Content Marketing Manager på Refapp, om utmaningarna med traditionell referenstagning och vad forskningen säger om vad som faktiskt fungerar.

Du får också ett par konkreta tips för att göra bättre referenstagningar som leder till mer träffsäkra rekryteringsbeslut!

Utmaningarna med referenstagning över telefon

Traditionellt sett har referenstagningar ofta inneburit ett telefonsamtal till kandidatens referenser. Vanligtvis görs detta i slutet av en rekryteringsprocess och frågorna har som syfte att kontrollera informationen du redan samlat in men också att addera till den för att få en mer allomfattande bild. 

Och det här låter ju rimligt, visst borde det kunna ge värde? Forskning visar dock på ett par problem med just det här tillvägagångssättet:

– Som rekryterare har du ofta redan träffat kandidaten och skapat dig en känsla för vem och hur personen är. Den här magkänslan hänger med in i samtalet och kan spegla vilka frågor du väljer att ställa, vad du antecknar och hur du tolkar svaren. Det är svårt att vara helt objektiv, säger Emelie Dahl.  

Hon nämner också att i ett samtal så kommer frågor och följdfrågor ofta att skilja sig åt för olika referenser och svaren blir därför svåra att jämföra. Det tar även tid att boka, hålla och sammanställa ett referenssamtal. 

– Eftersom det tar en hel del tid per referens är det vanligt att endast två referenstagningar är vad som hinns med per kandidat. Fler vore bättre för att kunna dra tillförlitliga slutsatser. 

Tips på hur du kan förbättra referenstagningen

Lyckligtvis visar också forskningen på en hel rad saker du kan göra för att höja kvaliteten på dina referenstagningar och skapa bättre beslutsunderlag. Här är några av Emelie's tips och riktlinjer:

Vilka frågor ska du ställa?

  • Låt ditt kompetensbaserade arbetssätt fortsätta även in i referenstagningen. Utgå från kravprofilen och formulera frågor kring formella och personliga kompetenser.
  • Formulera dina frågor så att du får in svar som både är skattningar och konkreta beskrivningar av situationer.
  • Ställ samma frågor till alla referenser, och låt dem svara under samma förutsättningar.

Vilka referenser ska du kontakta?

  • Vilka referensers du kontaktar spelar stor roll för hur tillförlitliga svaren är, så försök påverka kandidatens val av referenser. Chefer och arbetsledare är bäst på att förutsäga arbetsprestation, kollegor lite sämre. Men tillsammans kan de ge dig en bra helhetsbild.

Hur många referenser ska du ta?

  • Ju fler desto bättre, men gärna minst tre. Fler referensers svar gör det enklare att se mönster i de svar du får in och slutsatserna du drar blir därför mer underbyggda.

Integrationen mellan Talentech och Refapp gör att du kan koppla på digital referenstagning till ditt vanliga arbetsflöde och få en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

Refapp och deras digital referenstagning gör det enkelt att jobba enligt de här riktlinjerna med ett arbetsflöde som är både effektivt och ger resultat med hög kvalitet.

– Med ett knapptryck begär du in kontaktuppgifterna till referenserna från kandidaten och frågeformulär skickas sedan ut automatiskt.

Emelie menar därför att det är enkelt att ta många referenser, det tar inte mer av din tid att ta fler. Ni kan använda frågemallar med en blandning av fritextfrågor, skal-och flervalsfrågor som går i linje med din kravprofil och få svaren presenterade i en referensrapport helt fristående från subjektiv bedömning.

– Integrationen mellan Talentech och Refapp gör att du kan koppla på digital referenstagning till ditt vanliga arbetsflöde och få en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen. Kontakta oss gärna för att få veta mer och håll utkik efter våra kommande, gemensamma webinar!

 

Ladda ner köpguide för rekrytering