blog featured image

Vi är oerhört glada över att vi på Talentech nu har en integration på plats som gör det möjligt för användare att smidigt genomföra digital referenstagning i Refapp som en självklar del av arbetsflödet. 

 

Maja Lindström, Chief Product Officer hos oss på Talentech, svarar här på några frågor om vårt samarbete och hur processen ser ut!

Vad är det största värdet som den här integrationen skapar för användare av Talentech?

Den stora fördelen med en integration är att man får ett effektivt arbetsflöde igenom rekryteringsprocessen, där man har överblick över alla kandidater och inte riskerar att missa något steg. I många organisationer vill HR sätta upp standardiserade processer för cheferna som rekryterar, för att säkerställa kvalitet, och det är bara möjligt med en integration, säger Maja.
maja_1_square 

Hon tillägger också att Refapp tillför ytterligare en nivå av effektivisering och kvalitetssäkring genom att referenstagningen i sig är standardiserad och tidseffektiv. 

Vem har inte varit med om ostrukturerade referenstagningar som inte ger något som helst beslutsunderlag? Med Refapp får man svar som går att jämföra med varandra i strukturerade rapporter.

Vi på Talentech är glada för att kunna erbjuda våra användare den här funktionen som hjälper till att ytterligare förbättra och automatisera våra användares rekryteringsprocess.

Hur ser arbetsflödet ut för en användare i Talentech som ska genomföra sin referenstagning? 

Att sätta igång referenstagning från vårt system är väldigt enkelt. Chefen eller rekryteraren markerar en eller flera kandidater och väljer att starta referenstagning och därefter rullar processen på automatiskt. Referensernas kontaktuppgifter begärs in från kandidaten och frågeformulär skickas ut. Under tiden kan man följa status, och efter att alla svar kommit in går det att se en rapport i vårt rekryteringssystem. Det är verkligen supersmidigt, menar Maja.

New call-to-action