blog featured image

Kommer ni ihåg att publicera anställningsannonserna på intranätet eller i en intern kanal där era anställda ser den?

Det finns flera orsaker till att detta är bra att göra, delvis för att sprida information internt för potentiell internrekrytering men också för möjligheterna till extern delning av annonsen med hjälp av era medarbetare.

Personer som funderar på att byta jobb är många gånger villiga att gå ner i lön i utbyte mot karriärmöjligheter och spännande arbetsuppgifter. Har du råd att förlora en duktig anställd för att det inte finns tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter internt?

Kandidaten känner till företaget och branschen

Den största fördelen med att rekrytera internt är att kandidaterna redan känner till företaget och branschen. Därför kommer det gå mycket kortare tid till onboarding. Studier visar att det i snitt tar nio månader från det att kandidaten börjar till dess att de är produktiva. Tänk då att det vanligtvis tar fem månader från rekryteringsprocessen börjar till det att den nya medarbetaren är på plats, därefter går det nio månader innan de är produktiva. Då går det 14 månader från det att behovet för kompetensen finns till det att den externa kandidaten förväntas leverera resultat.

Några branscher urskiljer sig när det kommer till att fokusera på internrekrytering, mycket på grund av värdefull branschinstinkt. Bank, försäkring och finans anses ofta vara branscher som utmärker sig när det kommer till att rekrytera internt.

- Vi på kredinor fokuserar mycket på internrekrytering och en stor del av våra rekryteringar är internkandidater, säger Lise Nordstrøm på HR-avdelingen på Kredinor.

- Vi har bra erfarenhet av att anställa interna kandidater och lägger därför alltid ut lediga jobb på vårt intranät. För oss är det en stor fördel att de vi anställer har inblick i branschen och vår organisation. Vi har bara goda erfarenheter av att utveckla våra anställda och visa att det finns karriärmöjligheter internt hos oss, säger Nordstrøm. 

Kandidater och medarbetare upplever att det finns karriärmöjligheter internt

Undersökningar visar gång på gång att de inte nödvändigtvis är lön som är det viktigaste när man letar efter nytt jobb, utan istället är det utvecklingsmöjligheter, kultur och miljö som spelar en avgörande roll. Det är därför viktigt att visa både i rekryteringsprocessen och för de egna medarbetarna att ni som arbetsgivare satsar på de anställda och rekryterar internt. Många företag har en policy som säger att om det står mellan en extern och en intern kandidat med samma kompetens så ska den interna anställas.

Vi upplever en uteslutande positiv effekt av vårt fokus på att utveckla medarbetare internt.

Butikskedjan Kiwi är ett av Norges främsta exempel på internrekrytering och hur man som arbetsgivare tydligt visar att karriärmöjligheter finns internt. De har utvecklat kiwi-skolan där de erbjuder anställda som anses vara kommande talanger att delta i deras trainee-program.

– Hos Kiwi har vi ett starkt fokus på utveckling och utbildning av våra medarbetare, säger HR-chefen Espen Eriksen. Han säger att det är väldigt ovanligt att de anställer en butikschef externt, eftersom de flesta butikscheferna och assisterande butikscheferna har jobbat sig upp internt hos Kiwi. 

– Vi upplever en uteslutande positiv effekt av vårt fokus på att utveckla medarbetare internt, säger Eriksen.

Mindre risk för felanställning

Många chefer kan nog hålla med om att de upplevt en eller flera felanställningar det senaste året. Orsaken är ofta att kandidaten inte har de färdigheterna som de gav intryck av att ha i intervjun eller att de inte passar in socialt.

Vid internrekryteringar känner ni redan till personens starka och svaga sidor och därför kan det upplevas som lättare att förutse hur personen kommer prestera i sin nya roll i företaget.

– Vi anser att det är mycket mindre risk för felanställningar när man rekryterar en internkandidat, och har uteslutande bra erfarenhet av att utveckla våra egna medarbetare, säger Eriksen från Kiwi.

Kom igång med internrekrytering:

  • Lägg ut annonsen på ert intranät eller på en intern kommunikationsplattform
    - Visa era medarbetare att det finns karriärmöjligheter internt 
  • För att behålla duktiga medarbetare är det viktigt att visa att det finns interna karriärmöjligheter:
    - Möjlighet att klättra i karriärstegen internt
    - Möjlighet för att byta horisontalt till en annan roll
    - Möjlighet att specialisera sig i sin nuvarande roll

Ladda ner köpguide för rekrytering