blog featured image

Svenska företag och organisationer upplever att kompetensbristen är det i särklass största hindret för tillväxt. (Svenskt Näringsliv, 2022) Och enligt färsk statistik från LinkedIn kan vi se att antal ansökningar i snitt har gått ned de senaste åren i relation till antal jobb som publiceras. (LinkedIn 2022) Samtidigt ställer kandidaterna idag större krav på arbetsgivaren och konkurrensen blir därför ännu hårdare. Vi har därför sammanställt fem tips för att ni ska kunna öka ert kandidatinflöde och vinna på kandidatmarkanaden!

1. Investera i rätt kanaler

När ni publicerar jobbannonser och investerar i olika annonskanaler och kampanjer så är det viktigt att kunna analysera, utvärdera och följa upp vilka satsningar som ger resultat. Vilka annonskanaler ger er kvalitativa och rätt kandidater med en tydlig ROI? Undvik ”post and pray” genom att hela tiden ha koll på era investeringar och vilka kanaler som ger bäst resultat!

2. Förtydliga ert arbetsgivarvarumärke

Idag som arbetsgivare är det inte enbart av vikt att kunna erbjuda en bra lön och en säker anställning för att locka arbetssökande. Kultur, meningsfullhet, bra ledarskap och utvecklingsmöjligheter är minst lika viktigt för många arbetstagare. Ert ansikte utåt är ert arbetsgivarvarumärke och det ni som arbetsgivare kommunicerar till er målgrupp genom er hemsida, karriärsidor och annonser. Se över, förtydliga och skapa innehåll som engagerar er målgrupp och gör det självklart varför man ska söka jobb hos just er!

3. Arbeta datainformerat!

Utvärdera era rekryteringsprocesser! Mät och utvärdera hela rekryteringstratten – från kandidatbesöken på er karriärsida till en slutlig anställning av medarbetare. Bryt ned, analysera och utvärdera hela kedjan för att kunna identifiera flaskhalsar i era processer, sätt KPI:er att kunna arbeta mot, resursplanera och få översikt över era rekryteringskostnader.

4. Benchmarka er!

Genom att bryta ned och utvärdera era arbetssätt och se inåt i er organisation så kan ni få värdefull information att ta med er när ni sätter processer framåt. Att sätta det i ett externt sammanhang ger er dock ännu mer insikter och en större förståelse. Benchmarka er därför mot marknaden i stort och få värdefulla insikter att arbeta med. Exempelvis employer awareness, rekryteringstid och kanaler som kandidater kommer ifrån. Detta är värdefull information om ni vill vinna på kandidatmarknaden.

5. Dela best practice!

Ni sitter antagligen på otroligt mycket kompetens i er organisation. Era rekryterare har olika bakgrunder, olika utbildningar och har kommit in i er organisation från olika organisationer och branscher med olika arbetssätt och synsätt. Dra nytta av det och dela med er av era styrkor! Någon är bra på att rekrytera med hög mångfald. En annan är bra på struktur och tydliga processer. En tredje är bra på att skriva annonser och engagera kandidater att söka jobb. Någons styrka kan vara en annans svaghet. Så dela, lär och stärk varandra!

 

Dessa fem steg är mycket enklare att åstadkomma
med hjälp av ett rekryteringsanalysverktyg.

Läs mer om Talentechs analysverktyg här