blog featured image

När du ska anställa är det viktigt att fundera över vad ni kan erbjuda för att locka talanger att söka jobb hos just er.

Ersättning är såklart en viktig faktor men vad som motiverar oss varierar från person till person. God motivation ökar chansen till nöjda medarbetar som inte bara blir lockade att söka ett jobb utan som också väljer att stanna kvar. Inom organisationspsykologi är motivation ständigt ett hett ämne. Vi har sammanställt 5 punkter där forskningen är överens – det motiverar de flesta av oss.

1. Prestation

Att genom mål, som ni satt upp tillsammans med medarbetaren, mäta prestation är en viktig faktor för att öka motivationen. Självklart finns det de som bara blir stressade av mål men för de flesta fungerar mätbara och uppnåeliga mål som ett bra sätt att öka motivationen. Att vara duktig på att ge feedback och koppla ihop ersättningen med prestationen kan också hjälpa till att öka motivationen ytterligare.

2. Makt

Medarbetare som får möjlighet att påverka och styra sitt eget arbete är många gånger också mer motiverad.  Även om det är bra att ha mätbara mål ska de inte fungera som ett verktyg för kontroll.  Våga ha förtroende för medarbetarna och chansen ökar att de presterar bättre.

3. Helhet är A och O

Genom att ge någon chansen att få vara med i ett projekt från början till slut ökar du högst troligt också personens driv. Det ger en större variation i arbetet och personen ser också tydligare hur arbetet som görs betyder något för organisationen. Även om det, ur ett effektiviserings perspektiv, kan vara lockande att dela upp ett arbete i mindre punktinsatser bör det alltså undvikas.

4. Hårt arbete lönar sig 

Oavsett om det handlar om ökad ersättning, feedback, en utmärkelse eller något helt annat är det viktigt att visa att hårt arbete lönar sig. Forskning har visat på att många medarbetare uppfattar att så inte är fallet, mål sätts allt för ofta endast baserat på resultat. Ett uteblivet resultat behöver inte bara bero på en dålig prestation, yttre faktorer kan också spela en stor roll. Se till att ni sätter upp mål som inte bara mäts baserat på ett konkret resultat.

Att anställa bra ledare är därför en av de viktigaste sakerna för att få resten av teamet att prestera bra.

5. Bra ledarskap

­­­En ledare har en central roll för att öka medarbetarnas motivation. Hen ska se sina kollegor, kunna förstå vad varje individ motiveras av, vara en förebild, våga ge bort del av sin makt samt vara en duktig kommunikatör – och då har vi inte räknat upp allt. Att anställa bra ledare är därför en av de viktigaste sakerna för att få resten av teamet att prestera bra, må bra och vara motiverade.

Men lönen då?

En relevant ersättning kommer alltid vara viktig men mer som en hygienfaktor än en enskild motivationsfaktor. Viktigt att komma ihåg är dock att det finns personer för vilka lönen är enskilt viktigast. Att tidigt ringa in vad som motiverar en person gör därför stor skillnad. Vad som motiverar oss kan också komma att ändras över tid, yngre personen uppger till exempel oftare att lönen är viktig för att öka motivationen eller känna sig motiverade att söka ett visst jobb.

Och sist men inte minst...

Var noga med att kartlägga vilken motivation som driver just den specifika personen i rekryteringsprocessen och var tydlig med vad ni kan erbjuda. Se till så att eventuella rekryterande chefer är med på samma spår för att undvika en oklar process. Vill du förbättra kommunikationen med rekryterande chef? Använd vår checklista för att säkerställa samsynen mellan rekryterare och rekryterande chef.

 

Ladda ner checklista för kandidatupplevelse