blog featured image

Det å benytte et rekrutteringsfirma for å finne de rette kandidatene til din bedrift, kan i mange tilfeller være en god investering. Det er allikevel ikke slik at du legger inn en bestilling og deretter bare kan vente på at den perfekte kandidaten valser inn døra. Her er 8 tips ved kjøp av rekrutteringstjenester:  

1. Rekrutteringsselskapet er en ressurs – ikke en konkurrent!

HR-avdelinger kan i enkelte tilfeller føle at eksterne rekrutteringsselskaper tråkker over deres territorium. Ledelsen bør derfor informere og involvere HR i hvorfor det velger å bruke ekstern hjelp. Kanskje er det fordi HR ikke har kapasitet til å gjennomføre en omfattende rekrutteringsprosess, eller kanskje ønsker dere spisskompetanse rundt bruk av evnetester. Det er viktig at rekrutteringsselskapet og HR spiller på lag fra første stund. Eksterne aktører er avhengig av ekspertisen til HR for å finne de kandidatene som passer organisasjonen best.

Rekrutteringsselskapene gjør dette hver dag, og det man «trener» på blir man god på. I tillegg får de god oversikt over kandidatmarkedet. Dette er kompetanse HR bør benytte seg av.

2. Sørg for å involvere HR fra begynnelsen

En gjensidig forankring av hva dere skal se etter er essensielt for en god rekrutteringsprosess. For å oppnå dette er det en stor fordel at HR blir involvert fra starten av. De har ofte refleksjoner rundt stillingen og selskapets situasjon som er svært nyttig for eksterne aktører. Det kan hende de har et helt annet synspunkt på hvilken type kandidat selskapet trenger.

3. Delta i hele prosessen

For å sikre en god rekrutteringsprosess er det viktig for både deg som leder og HR-ansvarlig å være involvert også videre i prosessen. Det er ikke bare å legge inn en bestilling for deretter å vente på at den rette kandidaten valser inn døra. Det bør gjøres korte avstemninger og forventningene bør avklares mellom partene underveis i prosessen. Dette gjør prosessen både mer effektiv og treffsikker med tanke på å finne rett kandidat.

4. Bruk rekrutteringsselskapet som sparringspartner

Rekrutteringsselskaper er rådgivere. De sitter med unik kompetanse. Det kan være alt fra hva lønnsnivået ligger på, til hvilket tilfang det er på ønskede kandidater i markedet. Dette er kunnskap de veldig gjerne deler med sine kunder. Vær derfor gjerne nysgjerrig og still spørsmål.

5. Tenk grundig gjennom årsak og krav til stillingen før rekrutteringsselskapet kontaktes

Mange bedrifter kaster seg rundt så snart en plass i selskapet åpner seg, uten å reflektere over hva de faktisk trenger. Dersom selskapet for eksempel er i en stor omstillingsprosess, kan det være fordelaktig å vente med rekrutteringen. Det er stor sannsynlighet for at kompetansebehovet vil være endret etter en omstilling. Tenk derfor godt igjennom hvilken type kandidat dere ønsker inn i selskapet og hvorfor. Eventuelt kan en innleid ressurs være et alternativ i denne perioden.

6. Vær forberedt på å bli utfordret

Et dyktig rekrutteringsselskap vil trolig utfordre måten dere tenker på. De vil spørre om hva dere har tenkt/ ikke tenkt, og gjennomføre en dypere jobbanalyse for å få et bilde av hva bedriften faktisk trenger.

Mange bedrifter tenker for mye nåtid når de skal rekruttere. I den digitaliseringen næringslivet nå står ovenfor er det spesielt viktig å ansette for fremtiden. Det betyr å tenke på hvilke utfordringer som vil komme i tiden fremover, og sørge for at dere innehar kompetansen til å takle disse. Vi er midt i den fjerde industrielle revolusjonen. De som ikke klarer å henge med i den digitale transformasjonen vil få store utfordringer fremover.

7. Vær oppmerksom på at prosessen er tidkrevende

Som nevnt i punkt 3, er det viktig å involvere seg i hele rekrutteringsprosessen for å sitte igjen med det beste resultatet. Dette kan være litt tidkrevende, spesielt i sluttfasen når kandidatene skal presenteres.

8. Vær klart til å agere raskt

Dette punktet er spesielt viktig for offentlig sektor, hvor prosessene kan trekke ut i tid. Bruker dere for lang tid på å gi et tilbud, kan kandidatene fort forsvinne ut av hendene deres. Jobbsøkere er ferskvare og de fleste er i flere prosesser samtidig. For å lande den man ønsker er det derfor viktig å agere raskt.  

Til slutt:

Husk at et rekrutteringsselskap aldri kan garantere en hundre prosent riktig kandidat inn i en stilling, men gjennom et godt metodeverk skal de bidra til å minske sannsynligheten for en feilrekruttering.