blog featured image

Mange er slitsomt bevisste på å bygge riktig CV.
Jeg skriver denne setningen fordi jeg er litt misunnelig, for min egen CV er en sånn som er blitt til underveis. Noen får en CV som viser at de har vært på samme arbeidsplass hele livet, mens andre av ulike årsaker har endt opp med 10 ulike arbeidsgivere på 20 år. En slik CV skremmer mange som rekrutterer. «Vi kan ikke ansette denne personen, han vil jo slutte innen to år», vil de si, for så å merke søkeren «uaktuell». Dessverre må jeg innrømme at jeg skjønner at rekrutterere blir skeptiske, det ble jeg også i min tid som rekrutterer. Men ettersom jeg ble en mer erfaren rekrutterer, ble jeg mer nysgjerrig på hvem disse var, særlig når jeg hadde litt få gode kandidater til stillingen…

Jeg ville finne ut hva som lå bak og inviterte ofte jobbsøkere med slike CV-er til intervju. Det gjaldt å stille de rette spørsmålene for å finne årsaken til jobb-hoppene. Hva fikk dem til å slutte og hva fikk dem til å begynne i de ulike jobbene? Har det vært bransjer med nedbemanning? Har vedkommende vært litt rask med å takke ja til nye jobber uten å ha satt seg godt inn i hva den nye virksomheten kunne tilby av arbeidsoppgaver og kultur? Et viktig spørsmål var hvor de så seg selv noen år frem i tid. Grunnen til at dette er et godt spørsmål i jobbintervjuer er at det gir god innsikt i jobbsøkers tanker og om disse passer med hva du og din virksomhet har behov for.

Ofte viste det seg at disse menneskene var svært gode kandidater til stillingen og jeg endret mitt syn på slike CV-er fra skeptisk til åpen og positiv.

Her er noen av de positive sidene jeg fant:

  • Jobb-hoppere har lært seg hvordan de raskt tilpasser seg nye arbeidsplasser og ulike lederstiler.
  • Når du ansetter en jobb-hopper får du akkumulert kunnskap, beste praksis, referanseinformasjon, deres mange kontakter og deres erfaring fra en rekke firmaer. Hvis de har byttet jobber hyppig innen samme bransje, får du en som har bransjekunnskap som er vanskelig selv for dine nåværende medarbeidere å matche.
  • Mange rekrutterere og ledere gir avslag bare ved synet av en jobb-hoppers CV. Det kan bety at jobbsøkeren setter stor pris på å bli invitert til intervju og vil gjøre sitt aller beste for å få og for å beholde jobben lenge.
  • Mange ledere er redde for å investere i opplæring av en jobb-hopper, og så se at vedkommende slutter etter kort tid. Men jobb-hoppere trenger kanskje ikke så mye opplæring, de har erfaring og de har lært seg hvordan de kommer raskt i gang.

Stol på deg selv

Alle vil ansette den beste og vi som sorterer CV-er har lært oss hvordan vi raskt ser gjennom CV-er for å finne gullet. Det er fort gjort å bli litt snever her, og kun gå etter CV-er som oppfyller alle «kravene» man har satt. En oppfordring til deg som sorterer CV-er er å utvide kravlisten litt, og åpne opp for at det finnes gull som kanskje ikke synes ved første øyekast.

Den beste kandidaten er den som passer inn i bedriftskulturen, er strålende fornøyd med å ha fått jobben og vil investere i å få det nye arbeidsforholdet til å fungere over tid. I tillegg til rett kompetanse og erfaring, da, og dette kan godt være en jobb-hopper.