blog featured image

I tradisjonell referansesjekk kommer skjevhet og ustrukturerte oppfølgingsspørsmål i veien for å få et resultat som virkelig er prediktivt for fremtidig arbeidsprestasjon. Heldigvis finnes det enkle grep du kan ta for å øke verdien av prosessen betydelig. La oss dele noen med deg!

1.   Bruk ulike typer spørsmål som måler både formell og personlig kompetanse

Sørg for å bruke spørsmål basert på jobbanalysen din, som måler både formell og personlig kompetanse. Prøv også å definere spørsmålet på en måte som tillater referansen å svare med både estimat, samt mer detaljerte eksempler og beskrivelser av spesifikke situasjoner. Flervalgs- og skalaspørsmål er gode da de reduserer intuitiv tolkning ettersom du ikke kan “lese mellom linjene” og referansene er enklere å sammenligne.

2.   Vær selektiv med referansene du kontakter. Jo flere referanser, jo bedre

Hvis mulig, prøv å påvirke kandidatens valg av referanser. Ledere og veiledere kan være de beste kildene til informasjon om arbeidsprestasjon og tilstedeværelse, mens kollegaer kan være den beste kilden til informasjon rundt samarbeidsevne.

Studier viser at jo flere referanser du har, jo bedre - forsøk å få inn minst tre referanser per kandidat.

Forsøk å kontakte personer som har observert kandidaten i en rolle tilsvarende den som vurderes, og som har kunnskap om kompetansen som er relevant for jobben.

Oppmuntre kandidaten til å velge aktuelle referanser. For at referansen skal kunne gi en pålitelig vurdering av kandidatens nåværende kompetanse, er det viktig at de har jobbet sammen nylig - innen 5 år er en god rettesnor.

3.   Standardiser referansesjekken

Når tiden er inne for referansesjekken lønner det seg at alle referansene svarer på de samme spørsmålene. Helst under samme forhold. Dette vil redusere risikoen for skjevhet og ustrukturerte oppfølgingsspørsmål. I tillegg, når du sammenligner svarene fra flere referanser, er det enklere å se mønster og konkludere. Dette vil hjelpe deg å ta en avgjørelse og ansette det rette talentet for jobben!

 

Et digitalt verktøy for referanseinnhenting for å binde de løse endene

Vi håper du har funnet stegene over nyttige! Ved å bruke et digitalt verktøy som Refapp er det enkelt å følge disse retningslinjene. Velg et ferdigstilt og evidensbasert spørreskjema som matcher kandidatens profil og send automatisk ut til referansene. Referansene er trygt lagret og oppsummert i en rapport, noe som gjør det enkelt å sammenligne svar. Integrasjonen mellom Refapp og Talentech gjør prosessen tilgjengelig direkte i den daglige arbeidsflyten. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!