blog featured image

– Det er en enkel måte å møte flere mennesker på enn det som er mulig ansikt til ansikt, og det er lett for den som blir intervjuet å spille inn de tingene han eller hun mener er viktig å få frem.

Vi har allerede drøftet hvordan kandidater oppfatter videointervjuer i et tidligere blogginnlegg, og denne gangen skal vi se nærmere på de praktiske sidene av det å besvare videospørsmål fra kandidatens perspektiv, ved hjelp av data fra Kandidatundersøkelsen 2019. Siden 2015 har vi gjennomført kandidatundersøkelser hvor vi ber om tilbakemeldinger direkte fra kandidatene. I år satte vi ny rekord i antall respondenter – 37 860 kandidater! Undersøkelsen ble gjennomført mellom januar og desember 2018. Du finner rapporter fra denne og tidligere kandidatundersøkelser på Ressurser-siden vår.

Når vi snakker med rekrutterere, ser det ut til at den største bekymringen for mange av dem er at videointervjuer kan føre til at de mister kandidater. Nå kan vi berolige dem med at slik er det slett ikke. I virkeligheten er det stikk motsatt. Svarfrekvensen på videointervjuspørsmål har vært over 90 prosent, og generelt er kandidatene glade for muligheten til å vise seg frem enda en gang før den endelige utvelgelsen til et intervju ansikt til ansikt. Selv de aller mest sjenerte kan fungere godt i et videointervju, takket være muligheten til å spille inn ting om igjen. Her ser du hva kandidatene sa om dette:

– Videoopptak sparer tid og gir noen ganger sjenerte folk litt selvtillit under intervjuet.

– Det var overraskende, i begynnelsen var jeg redd siden det var noe nytt, men til slutt følte jeg meg veldig trygg.

– Jeg sto overfor en slik innovativ intervjustil for første gang: Jeg var litt nervøs ved første forsøk, men muligheten til å spille inn ting på nytt gjorde meg trygg.

Ifølge kandidatundersøkelsen for 2019 er til sammen 83 prosent av kandidatene fornøyd med videointervjuopplevelsen, og 84 prosent anbefaler å benytte video i ansettelsesprosesser.
Videre har bruk av moderne rekrutteringsmetoder som videointervjuer bidratt til positiv arbeidsgiverprofilering:

– Jeg anbefaler det (videointervju som rekrutteringsmetode), siden det sparer både rekruttereren og kandidaten for tid. Det gir også et inntrykk av at selskapet er innovativt, noe som gjør selskapet attraktivt for kandidatene.

Hvor mye tid bruker kandidatene på et videointervju?

Undersøkelsen vår viser at over halvparten av kandidatene bruker 40 minutter eller mindre, og nesten 20 prosent bruker mindre enn 20 minutter på å spille inn svar på intervjuspørsmålene. 75 prosent av kandidatene gjør færre enn fem opptak per videospørsmål før de er fornøyd med resultatene. Dette viser at deltakelse i et videointervju ikke krever så mye av kandidatene, og samtidig gir det dem muligheten til å briljere!
Disse tallene varierer selvfølgelig stort avhengig av antall og type spørsmål samt den aktuelle tidsbegrensningen. Noen punkter kan være så enkle som «Bruk et minutt på å fortelle meg om deg selv» eller så kompliserte og krevende som «Hvordan ville du utvikle vår nåværende markedsføring for å komme inn på det kinesiske markedet?». Vi anbefaler å stille kandidatene maksimalt fem spørsmål, og det gjør de fleste rekrutterere. Hvis videointervjuer er nytt for deg, les våre tips og få ideer til noen intervjuspørsmål for å komme i gang!