blog featured image

Firmakulturen er limet som holder en organisasjon sammen. Derfor er det svært viktig å være på utkikk etter en som passer godt inn når du skal rekruttere en ny medarbeider.

Definisjonen av kulturmatch eller ”cultural fit” er helt enkelt om medarbeidernes verdier er på bølgelengde med arbeidsgivers grunnprinsipper/kjerneverdier.

Jeg er ganske sikker på at de fleste av oss har erfaring fra å ha jobbet med noen som ikke har vært en ”cultural fit”. Som rekrutteringsansvarlig har du med ganske stor sannsynlighet kommet over noen som har virket som en perfekt kandidat, men som viste seg å være like nyttig som solbriller i mørket.

Hvordan ser en ”cultural fit” ut, da?

Når en medarbeiders verdier matcher firmaets kultur oppstår det en synergi. Den ansatte vil være dedikert til selskapet og jobbe hardere og mer effektivt for å oppnå de målene som er satt. Ikke bare leder dette til bedre prestasjoner blant medarbeidere, men også at det jobbes smartere og tas beslutninger som er til fordel for firmaets beste. En god ”cultural fit” vil også kjenne på at arbeidet han/hun gjør vil være av god kvalitet, er i god harmoni med firmaet og være fornøyd med sin innsats. Og hvem vil ikke ha fornøyde ansatte? Fornøyde ansatte (på lik linje med fornøyde kunder) vil være uerstattelige ambassadører for ditt firma og ”brand”.

Tips til hvordan du finner en bra ”cultural fit” ved neste rekruttering:

Kommuniser firmaets kjerneverdier

Det er viktig å formidle en rød tråd gjennom rekrutterinsgprosessen i form av firmaets kultur og kjerneverdier. Her er stillingsannonsen et perfekt sted å begynne. Bruk stillingsbeskrivelsen til å formidle firmakultur og verdier, og ikke glem å beskrive arbeidsmiljøet kandidaten skal jobbe i. Her er trikset å tenke litt større enn bare en punktliste over verdier, men også utdype hvordan man praktiserer dem.

Lykkes man med å defienere firmaets verdier og formidle dem i stillingsbeskrivelsen, vil man tiltrekke seg de kandidatene man ønsker. Man kan også oppmuntre kandidaten til å gjøre en egenvurdering og spare deg selv for mye tid. Kandidaten vil allerede ha oversikt over firmaets verdier og gjort seg opp en mening om det matcher dens egen.

Still åpne spørsmål

Forsøk og styr intervjuet slik at det blir en samtale i stedet for et spørsmål-svar intervju og la kandidaten stå for det meste av praten. Standard intervjuspørsmål fører ofte til standard svar som er innøvde og vil da ikke reflekterer kandidatens personlighet. Åpne spørsmål gir kandidaten mulighet til å tenke mer og prate fritt, slik at man får et mer autentisk bilde av personligheten.

Her er noen intervjuspørsmål du kan stille for å få en mer kulturell matching:

 • Hvorfor vil du jobbe her?
 • Hva er ditt ideale arbeidsmiljø?
 • Kan du beskrive et tilfelle hvor du har gjort en feil? Hvordan håndterte du det og hva lærte du?
 • Hva inspirerer deg?
 • Har du noen hobbyer?
 • Hva slags kultur trives du best i?
 • Beskriv deg selv med tre ord
 • Hvilke verdier er viktig for deg og hvordan ser din ideele arbeidsplass ut?
 • Hva liker du best ved din nåværende arbeidsplass?
 • Hvordan vil du beskrive vår kultur, basert på det du har sett så langt?
 • Kan du fortelle litt om noen erfaringer du har fra å jobbe i team?
 • Hvordan definerer du fremgang?
 • Hvilke ”best practices” ville du tatt med deg fra andre organisasjoner?
 • Fortell noe om deg selv som ikke kan leses på din CV

Ha mer enn én intervjuer

Om det lar seg gjøre, prøv og involver flere medarbeidere i rekrutteringsprosessen i stedet for at alle meninger og inntrykk skal komme fra samme kilde. En firmakultur representerer ikke bare én person, men en kombinasjon av alle ansatte. Da er det viktig at dette blir gjenspeilet i prosessen. Når flere får muligheten til å mene noe, er dette ofte en styrke i rekrutteringsprosessen.

Vis dem rundt

Ved å gi en rundtur på arbeidsplassen vil kandidaten tegne et bilde av hvordan kulturen er. Miljøet er en bra indikator for hvilken kultur som råder på arbeidsplassen. Det gir også kandidaten mulighet til å få en følelse av om dette er et sted og et team man kan jobbe i. På den andre siden er dette også en god mulighet til å observere om kandidaten omgås med de andre ansatte, i hvilken grad kandidaten er komfortabel og generell oppførsel.

Differansier

Til slutt, det finnes en viss risiko for diskriminering når man leter etter en rett kandidat for firmaets kultur.  En ”cultural fit) handler ikke om å finne kandidater mest lik seg selv, det handler om individer som deler firmaets visjoner, mål og verdier. At kandidaten gjør ting på en annen måte, eller har en annen bakgrunn, bør være positivt og kan bidra til at organisasjonen utvikler seg. Et team med ulike ferdigheter og bakgrunner som alle trekker i samme retning er det man er på utkikk etter.