blog featured image

Hvor motivert er egentlig kandidaten? Dette spørsmålet har vi som rekrutterer med oss helt fra vi har første kontaktpunkt med hver enkelt kandidat.

I en seleksjonsprosess ser vi etter det i søknaden, vi ser etter om den aktuelle stillingen er et karrieresteg oppover når vi leser CV-en, vi prøver å finne ut hva som er hovedårsaken til at denne stillingen er interessant for søkeren.

I en search-prosess leter vi etter kandidater som kan vurdere den aktuelle stillingen som mer interessant enn den de har i dag. Hvis vi kan tilby et karrieresteg oppover, bør det være motiverende i seg selv. Men skal vi prøve å flytte en person sideveis til en stilling av samme type, bare annen arbeidsgiver, er det verre. Hva er egentlig motivasjonen da?

Vi mennesker er vanedyr, og trives best i det kjente og kjære. Men skal vi utvikle oss, må vi prøve ut nye veier og metoder, være nysgjerrige. Hva med å stå opp på forskjellige måter en uke, eller gå en annen vei til eller fra jobb en gang iblant? Eller prøve omvendt intervju i neste rekrutteringsprosess?

Hva er omvendt intervju?

I stedet for å utføre jobbintervjuet slik du alltid har gjort, lar du jobbsøker ta noe av styringen. I starten av intervjuet, rett etter noen minutter med prat om kaffen og annet som tiner isen, overrasker du jobbsøkeren. I stedet for at du forteller om virksomheten, kulturen, arbeidsoppgavene og kollegaene, inviterer du jobbsøker til å stille spørsmål vedkommende har for å finne ut hvor interessant denne stillingen er.

Dette vil komme brått på for enkelte jobbsøkere og de vil løse utfordringen ulikt. Noen kommer godt forberedt og har med seg spørsmål som er viktig for dem å få svar på i møtet, andre har ikke tenkt så nøye gjennom dette. Om vedkommende har med seg notater eller har spørsmålene klart for seg i hodet, spiller liten rolle. Hovedpoenget her er å se hva jobbsøker faktisk er opptatt av for å bestemme om dette er en rett jobb eller ei.

Av deg som rekrutterer så kreves det at du forstår situasjonen til jobbsøker og at du hjelper til, slik at intervjuet oppleves positivt uansett hvor godt eller dårlig du mener jobbsøker løser utfordringen. Husk å fyll på med den informasjonen du mener jobbsøker bør ha, hvis den ikke har kommet i dine svar.

Et omvendt intervju fungerer best som en del av et «normalt» intervju og du reverserer rollen når du skal over til å intervjue jobbsøker. En fin overgang her er å snakke litt om hvordan jobbsøker opplevde denne seansen. Du har nå en oppfatning av hvor motivert jobbsøker er til stillingen, samtidig som vedkommende har hatt mulighet til å stille alle spørsmål hun hadde for å forstå stillingen bedre.

Prøv da vel!
Det er kun en liten vri fra hva det tradisjonelle intervjuet og krever lite fra deg. Kanskje må du litt ut av komfortsonen den første gangen, og når var du utenfor den sist?

Du er herved utfordret.

 

Tar du ikke utfordringen, og heller ønsker tradisjonelle intervjuer, kan du laste ned mal for førstegangsintervjuet her - helt gratis!

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet