blog featured image

Ingen klarer å ha full fokus på den nyansatte når det har gått noen dager og feststøvet etter første arbeidsdag har lagt seg. Leder og nærmeste kollegaer er opptatt med hverdagen og den nyansatte som fortsatt er «ny», er mer overlatt til seg selv.

Da er det greit å ha planlagt hvordan onboardingen av den nyansatte skal være over tid. I denne artikkelen ser vi på aktiviteter som vil være med å sikre at onboardingen de første 100 dagene oppleves positivt av den nyansatte.

Siden onboarding ikke er en av våre faste arbeidsoppgaver, er et system som minner de ulike ansatte på når og hva som skal utføres verdifullt. For eksempel kan et verktøy for onboarding minne den nærmeste leder om å passe litt ekstra på sin nyansatte og ta en kaffe med vedkommende en gang i uken den første tiden, gjerne ute av huset. Et slikt uformelt møte vil bygge en god relasjon mellom de to, og være en verdifull del av en vellykket onboarding.

Skal dere gjøre noen som er litt utenom, kan dere gjøre som Zappos og etter hvert flere andre. De tilbyr en god sum penger som den nyansatte kan få hvis vedkommende av en eller annen grunn mener dette ikke er jobben for dem. Dette tiltaket bidrar til at flere som ville blitt i stillingen og mest sannsynlig produsert mindre verdi for selskapet, tar pengene og slutter tidlig. Hos Zappos har de satt denne pakken til 4000 dollar. En ganske lav sum om du måler det opp mot en feilansettelse som ellers kanskje ville blitt i virksomheten i 2 år eller enda lengre.

At den nyansatte får en mentor er mye brukt, og et tiltak som har god effekt. Noen virksomheter gir den nyansatte en fadder. Fadderen skal sørge for at den nyansatte kommer godt inn i det sosiale, en som kan svare på de enkleste spørsmålene og gir den nyansatte en enklere start.

Ved ansettelse av ledere praktiserer mange virksomheter at den nyansatte får prøve seg i ulike roller som vil ligge under denne lederen. På den måten blir den nyansatte kjent med sine ansatte og får kjenne på kroppen hvordan det er å jobbe i ulike stillinger. En leder som takler dette godt vil lettere bli respektert av de ansatte og få med seg god erfaring som vil gjøre lederjobben bedre, både for seg selv og sine ansatte.

Hva med å lage en fest for å markere dagen den nyansatte har vært i virksomheten i 100 dager. Igjen handler det om at man viser at den nyansatte er høyt verdsatt og gi vedkommende en skikkelig påminnelse om dette.

Kanskje plukker du opp noen av tipsene her, har noen egne ideer eller samler et lite team og finner på noen aktiviteter som passer deres kultur og virksomhet godt. Siden du har lest helt hit, vet du allerede at det ligger mye verdi i en god onboarding, så jeg trenger ikke skrive om det her.

God onboarding!