blog featured image

Samtidig som store deler av Norge er på hjemmekontor, skal mange av de daglige arbeidsoppgavene utføres. Vi kommer sikkert til å se en drastisk nedgang i antall utlyste stillinger til faren er over og verden friskmeldes. Men hva gjør du med rekrutteringsprosesser som er i gang eller som må utføres mens alle er redd for å bli smittet?

Den aller enkleste måten å gjennomføre førstegangsintervjuet på er per telefon. Normalt ønsker jobbsøker stillingen, og rekrutterer må i løpet av førstegangsintervjuet finne ut om vedkommende er en god match eller ikke. Følgelig er det viktig at rekrutterer klarer å gjennomføre et intervju som gir et godt grunnlag for dette viktige valget.

Ta en telefon til jobbsøker og avtal førstegangsintervjuet. Da kan du bruke litt tid og forberede jobbsøker på hvordan intervjuet vil bli gjennomført, så jobbsøker blir litt kjent med hvem du er. En slik kort samtale før førstegangsintervjuet vil gjøre avstanden mellom dere to mindre, og intervjuet vil mest sannsynlig oppleves bedre for begge. Følgelig blir det lettere for rekrutter å finne ut hvem som skal videre og hvem som skal ut av prosessen.

For de fleste vil en rekrutteringsprosess med førstegangsintervju per telefon være en ny situasjon. Jeg vil anbefale at du gjør førstegangsintervjuet litt kortere enn normalt og at du tar med noen flere til andregangsintervjuet enn du pleier.

Andregangsintervjuet tar du på Skype eller annet egnet medium for toveiskommunikasjon med video. Grunnen til at jeg ikke anbefaler dette på førstegangsintervju er at det ofte oppstår litt knot for å få i gang slike møter og at det ofte blir en del spørsmål i forkant fra jobbsøker. Men det er absolutt verdt bryet for andregangsintervjuet.

Dette er en svært uvant situasjon for jobbsøker, og vedkommende setter nok pris på god informasjon i forkant. Alt fra tips til å sette opp den løsningen du har valgt, til tips om hva vedkommende kan gjøre for at intervjuet blir best mulig.

En viktig dimensjons som jobbsøker mister, er inntrykk av arbeidssted og mulige fremtidige kollegaer. Du som rekrutterer kan bidra med denne informasjonen på ulike vis. Bruke ekstra tid til å fortelle om dette, vise bilder eller video, eller ta en runde med laptop-kameraet og vise jobbsøker rundt i lokalene. Det siste er for de av dere som er på arbeidsstedet i disse tider. Det vil samtidig vise en uhøytidelig side av deg, som igjen sier noe om hva man kan tillate seg på denne arbeidsplassen.

Hvis dere ikke allerede har en presentasjon på video av noen av de ansatte jobbsøker kan få som kollega, kan du kan lage det nå. Hvis du skvatt litt nå, skjønner jeg det. Men om du ber 2-3 av disse kollegaene som kanskje sitter på hjemmekontor om å spille inn en liten videosnutt som forteller litt om dem selv og arbeidsplassen, vil det være av stor verdi i rekrutteringsprosessen. Hvis du er ukomfortabel med hvordan du setter sammen disse snuttene, kjenner du sikkert noen som kan hjelpe deg.

Noen virksomheter har allerede løsninger for videointervjuer knyttet til sin rekrutteringsløsning. Hør med din leverandør av rekrutteringsløsning hva de kan tilby av integrerte løsninger. Signering av avtaler digitalt, er også noe som får ekstra verdi i disse dager.

Ta gjerne kontakt om du trenger flere råd for å rekruttere i denne spesielle tiden.