blog featured image

Hvor meningsfull er egentlig jobben din? Siden du leser denne artikkelen, er det stor sannsynlighet for at du jobber med rekruttering. Det å finne og ansette nye ressurser som skal være med å bygge kultur og verdier i virksomheten, er jo meningsfullt? Eller er det slik at rekruttering for mange kun handler om å få ansatt noen i stillingen og jobbe videre med neste rekruttering eller annet arbeid?

For en bråte med år siden eide jeg en liten kiosk og jobbet der i to år. En jobb jeg syntes var grusomt kjedelig i utgangspunktet, stå der rett opp og ned, selge sjokolade, brus og røyk. Men jeg er glad i mennesker, og fant etter hvert ulike måter å glede dem på. For eksempel at jeg så en stamkunde på vei mot min kiosk, og la frem på disken en pakke 10 Prince Mild kunden normalt kjøpte. Når kunden kom inn døren, holdt meg opptatt med å pakke ut varer. Kunden sa «Hei og 10 Prince Mild, takk». Pakken lå jo allerede på disken, så jeg kunne si «vær så god» og nikke ned mot pakken. Det skapte god stemning og ga kunden ble både sett og godt behandlet.

Eller jeg kunne ta ut en halvliter brus til en kunde, for så å slippe den fra brysthøyde og rett ned i parketten. Det fine med dette, er at flasken spretter rett opp igjen, og jeg kunne ta flasken og sette på disken. Kunden ser nå en flaske som bare venter på å få av seg korken og sprute ut det meste av innholdet. Med et smil, byttet jeg flasken med en ny fra kjøleskapet, noe kunden ble glad for.

Sånne små hendelser ga meg mer mening i hverdagen, selv om jeg vel ikke følte at jeg hjalp andre mennesker med noe viktig.

Vi lever i en tid hvor hjelpeorganisasjoner får rekordmange søkere til ledige stillinger og mange søker etter en hverdag der de kan være mer til nytte for andre. Hvordan ha en hverdag som er mer givende? Når man jobber med rekruttering, har man en stor mulighet til virkelig å være verdifull for andre. Disse «andre» er jobbsøkerne.

Det starter med å interessere seg for hver kandidat, gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ved å gjøre dette, vil du mest sannsynlig også gjøre en bedre jobb og oppføre deg på en måte som hver kandidat oppfatter som svært god. Du legger fra første kontakt et grunnlag for å coache kandidater senere i prosessen. Ikke det at du skal coache alle, men det vil være noen du ser tydelig at du kan hjelpe.

I hver rekrutteringsprosess er det stort sett bare én som får jobben. Nå du som rekrutterer gir avslag til de andre, har du ofte tanker om hva som gjorde at de ulike kandidatene ikke nådde helt opp. Her kommer jeg til kjernen i denne artikkelen, etter en kanskje litt vel lang innledning; du kan gjøre en stor forskjell for mange av disse kandidatenes liv. Joda, store ord, men jeg står ved at det er riktig.

I forbindelse med at du gir avslaget, kan du åpne opp for å snakke om hvorfor kandidaten ikke fikk jobben. Kandidaten selv har gjerne synspunkter på dette, og vil ofte være takknemlig for at du som rekrutterer tar deg tid til å snakke om det. Gi råd etter hva du mener kandidaten tåler å høre, for vedkommende er i en sårbar situasjon, og noen råd kan være for direkte.

Målet med denne lille samtalen er at den skuffede kandidaten i sitt neste jobbintervju vil ha større sjanse til å få jobben.

Hvis kandidaten er intern, handler det om coache på en slik måte at din kollega holder motet oppe og kanskje avdekker dere sammen kompetanse som savnes. Kanskje kan HR eller leder kobles inn for kurs eller annen kompetanseheving. Investering i egne ansatte har stor verdi og her vil din påvirkning absolutt gjøre en forskjell, både for den ansatte og for virksomheten.

Hvis du går inn for å være en god coach for dem som har behov for det, er jeg helt sikker på at du vil være til stor verdi for enkeltmennesker – og du vil få energi av å gjøre det også.

-Win-win, altså!