blog featured image

I et intervju påvirker kandidaten stemningen i stor grad. Hvis kandidaten oser av positivitet og selger seg som en stjernekandidat, kan det bli mye latter og oppleves som et godt møte for begge parter. Når kandidaten er stille og introvert, er stemningen en helt annen.

Her er det to feller. Du som rekrutterer blir begeistret for den utadvendte og gir vedkommende en høyere skår totalt, enn hva kandidaten egentlig burde skåre når sjarmen filtreres bort. Likeledes er det en stor fare for at den introverte blir skåret lavere, fordi vedkommende er mindre flink til å selge seg selv og lage god stemning.

Hvor forberedt er du på å takle disse to ytterpunktene? Hvordan tilpasser du intervjuet for å sikre at du finner riktig kandidat uavhengig av hvor introvert eller ekstrovert kandidaten er under intervjuet?

En god jobbanalyse og tilhørende strukturerte intervjuspørsmål skal hjelpe deg i hver rekrutteringsprosess for å finne riktig kandidat, også med de tydelige ekstroverte eller introverte. Du skal normalt innom disse fire områdene:

  • Tilstrekkelig kompetanse og erfaring
  • Personlige egenskaper for arbeidsoppgavene
  • Holdninger og ferdigheter
  • Motivasjon for arbeidsoppgavene

Hvis du ikke skal gå glipp av gode kandidater, følger her noen tips til intervjuet:

  • De beste intervjuene oppstår når det er trygghet på begge sider av bordet. Du som rekrutterer kan i stor grad påvirke dette, ved å justere din væremåte etter hvordan du oppfatter kandidaten.
  • Tenk over hvor mye du selv snakker i intervju med introverte. Hvis det blir stille, ikke fyll tiden med informasjon om deg selv eller annet som ikke gir deg flere svar fra kandidaten.
  • Siden introverte sjelden skryter av seg selv, kan det hende du bør stille flere oppfølgingsspørsmål for å få svarene du er ute etter.
  • Når du stiller spørsmål vil enkelte analysere og bruke tid før de svarer. Vær tålmodig, gi dem denne tiden og vent til svaret kommer. Her er kunsten å ikke komme med hjelpespørsmål eller forslag til svar for kandidaten.
  • Hvis du stiller et «ja»- eller «nei»-spørsmål, ikke bli overrasket om svaret kun er på ett ord. Du får gjerne direkte svar på spørsmål, uten sminke eller tilleggsinformasjon. Også her må du ty til oppfølgingsspørsmål hvis du ønsker mer informasjon.
  • Ikke trekk for raske konklusjoner om kandidaten. Se på svarene du har notert under intervjuet, og hold disse opp mot jobbanalysen, hvordan skårer denne kandidaten da?

Oppsummert handler dette om å behandle kandidater med respekt for den de er og tiden og energien de legger i jakten på nye utfordringer. Om jobbsøkeren er ekstrovert eller introvert er et feilspor og skal ikke påvirke beslutningen om hvem som får tilbud om ny jobb. Din jobb er å legge til side din subjektive oppfattelse av kandidaten og ansette en person som passer til kravene og behov som er satt opp i jobbanalysen.

 

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet