blog featured image

I dette gjesteinnlegget beskriver Carl-Johan Holmberg, Researcher på Refapp, hvordan du med ny teknologi og nye vitenskapelige funn kan minimere bias og øke validiteten i dine referansesjekker, for å samle relevant og pålitelig informasjon om kandidatene.

Viktigheten av et tredjeparts-perspektiv

Referansesjekk er ofte den eneste utvalgsmetoden der informasjonen om kandidaten kommer fra en annen enn kandidaten selv.

Å samle inn data fra referanser er viktig ettersom kandidatene ikke alltid er ærlige under rekrutteringsprosessen.

Studier har vist at 81% av kandidatene lyver under intervjuet Weiss & Feldman, 2006) og 72% av kandidatene skjønnmaler informasjonen på sin CV (Zvi & Shtudiner, 2021). Med bakgrunn i dette er det viktig å ikke kun basere seg på informasjonen som kandidaten gir i en rekrutteringsprosess.

Hvordan du kan forbedre kvaliteten på referansesjekkene dine?

For å få verdifull tredjeparts-informasjon fra referanser er det viktig at referansesjekken gjøres på riktig måte. Tradisjonell referansesjekk har en tendens til å ha lav validitet og påvirkes av bias hos både referansen og rekrutterer. Ny forskning viser at bias kan minimeres og validiteten økes gjennom å strukturere referansesjekken (Fisher m.fl., 2022; Hedricks m.fl., 2014; Taylor m.fl., 2004; Zimmerman m.fl., 2010). Nedenfor følger noen tips på hva du kan gjøre for å forbedre kvaliteten på dine referansesjekker:

1.   Start med en grundig jobbanalyse

Om du ikke baserer spørsmålene dine på en arbeidsanalyse, finnes det risiko for at informasjonen du samler inn om kandidaten er irrelevant og ubrukelig.

2.   Benytt spørsmål anbefalt av forskere

Studier har vist at arbeidsrelaterte atferdsspørsmål er den beste typen av spørsmål du kan benytte i en referansesjekk

3.   Benytt standardiserte svarskalaer

Når referanser besvarer spørsmål om kandidater i fritekst har det en tendens til å være en kjønnsskjevhet som er til ulempe for kvinnelige kandidater. Forskningen viser også at når referanser vurderer kandidatene ved standardiserte, numeriske skalaer så har kandidatens kjønn ingen betydning for referansenes vurdering (Fisher m.fl., 2022).

4.   Samle inn data fra flere referanser

Jo flere referanser du benytter, desto mer pålitelig blir dataen du samler inn. Ikke nøy deg med å be om et visst antall referanser fra kandidatene. Still også krav til hvilken type referanse du vil ha.

5.   Verifisere referansenes identitet

Som nevnt over er kandidater villige til å lyve for å få en jobb. Dette gjelder også ved referansesjekk. Det finnes mange eksempler der rekrutterer har pratet i telefonen med noen de trodde var en tidligere sjef av kandidaten, men som senere viser seg å være en helt annen.

Sømløs integrasjon mellom Refapp og Talentech

Refapp er et webbasert verktøy som muliggjør strukturerte referansesjekker, samtidig som man sikrer overholdelse av GDPR. Basert på vitenskapelige jobbanalyser tilbyr vi et bibliotek av spørreskjemaer til ulike yrker. Data fra referansene samles inn på en standardisert måte og sammenstilles automatisk til rapporter så du enkelt kan sammenligne kandidatene.

Ettersom vi kontinuerlig oppdaterer vår tjeneste basert på de siste vitenskapelige funnene, kan du føle deg trygg på at du alltid får den beste innsikten om kandidatene i dine referansesjekker. Med integrasjonen mellom Refapp og Talentech kan du starte og utføre en digital referansesjekk med kun et tastetrykk, og med din vanlige arbeidsflyt!

Besøk Refapp for mer informasjon eller ta kontakt med din kundekontakt.