blog featured image

Dersom du er leder i en virksomhet, vil du før eller senere bli nødt til å si opp en ansatt fordi vedkommende ikke fungerer i stillingen. Kanskje var du med å ansette denne personen? Kanskje var det ikke 100% match mellom kravspesifikasjonen du så flittig hadde lagd og kandidatene du hadde i finalerunden? Men når blir det 100%, da?

Det kan sammenlignes med å velge kjæreste. Det skal mye til å finne en kandidat som oppfyller alle krav og drømmer, men det var finalerunde og blant de tre kandidatene som var igjen, var dette den beste. Joda, det ble vurdert å gå en runde til, men det ville ta tid og det var ingen garanti på at utfallet ville bli bedre. Tvilen ble lagt til side, ansettelsen var i boks og alt ble gjort for at den nyansatte skulle bli den ressursen man ønsket seg.

Prøveperioden gikk fort og verdiskapningen uteble. Det ble gjort mange tiltak for å få den nyansatte opp i fart. 15 måneder senere ser du deg nødt til å starte den tunge prosessen det er å avvikle arbeidsforholdet. Noen ganger kan slikt gå fort, mens andre ganger drøyer det ut i en lang prosess med advokater på begge sider.

Ansettelse er innkjøp med stor risiko

En ansettelse er ikke bare et engangskjøp, men en investering som vil gi avkastning eller tap over lang tid. Hvis vi tenker oss at hver ansettelse er som å kjøpe en Tesla, får vi et inntrykk av kostnadene ved hver rekruttering. Det blir da åpenbart at virksomheten ikke kan ansette mennesker eller kjøpe biler uten mål og mening. Men effekten av en rekruttering stopper ikke den dagen personen blir ansatt.

Husk at ansatte ikke er engangskjøp. Ser vi for oss at hver arbeidstaker blir i virksomheten i syv år, betyr det at den samme kostnaden kommer syv ganger. Det skal ikke mange ansettelser til per år før totalkostnaden av disse innkjøpene blir enorm.

Hva koster det å ansette feil person?

For å finne ut dette, må vi begynne med å definere hva en feilrekruttering er. Litt enkelt kan vi si at det er en ansatt som ikke når målene som er satt innen rimelig tid.

Årsaken til en feilansettelse er ofte dårlig håndverk fra leder eller rekrutterer, men en optimal match mellom stilling og kandidat kan også ende i kategorien feilansettelse. Det er fordi vi har med mennesker å gjøre, og det er ikke mulig å avdekke alle faktorer som kan bli avgjørende for jobbsøkeren. Det kan være påvirkninger i privatlivet til den nyansatte, skilsmisse, helseutfordringer personlig eller i nærmeste familie, eller kanskje et ønske om å finne seg selv.

Hvor lang tid det tar før en leder oppdager feilansettelsen vil variere. Når en leder først erkjenner at arbeidsforholdet må avvikles, vil det ta tid før den ansatte har sin siste dag på jobben og kostnadene opphører.

New call-to-action