blog featured image

Når jeg leser stillingsannonser, blir jeg ofte litt lei meg på rekrutteringsfagets vegne. Flere ganger tenker jeg: «Hvorfor i all verden skal noen søke på denne stillingen?» Det kan virke som mange ikke evner å se sin egen annonse gjennom en jobbsøkers øyne. Derfor har jeg skrevet noen punkter til hjelp:

Sikt rett i hjertet

På lik linje med andre annonser burde stillingsannonsene tiltrekke seg oppmerksomhet og treffe de riktige søkerne rett i hjertet. Du ønsker å vekke engasjement og følelser hos kandidatene, slik at du får velge blant de beste. Dessverre er denne typen annonser sjelden vare.

Det kan være fordi vi er for opptatt av faglig rettmessighet, mangler kommunikasjonsfaglig kompetanse, er redde for å overselge stillingen eller ikke tar oss tid.

Drømmen er at vi alle har en god kommunikasjonsavdeling som hjelper oss med en tiltalende layout med fine bilder og farger, i tillegg til en god beskrivelse av arbeidsplassen vår. Dette er nok en urealistisk tanke, men vi må allikevel sørge for at innholdet er på plass.

Stillingstittel

Tenk gjennom om det er nødvendig å bruke stillingstittelen som overskrift på stillingsannonsen. Tittelen er gjerne det første en søker møter, så den burde være informativ, men også interessant.

Jeg husker fortsatt at Statens Pensjonskasse for noen år siden hadde stillingsannonser med overskrifter som «Forretningsrådgiver med pondus» og «Nysgjerrig tallknuser». Det skal så lite til.

Arbeidsoppgaver

Husk å beskrive arbeidsoppgavene til den du skal ansette. Jobbsøkeren burde klare å danne seg et bilde av hvordan arbeidsdagen blir. Ikke ta for gitt at det er mulig å tyde det ut fra stillingstittelen. Med en god beskrivelse av arbeidsoppgavene vil du også minske sjansen for feilansettelser.

Kompetanser og egenskaper

Forhåpentligvis har du gjennomført en jobbanalyse før du skriver annonsen. Da burde du ha en god oversikt over hvilke kompetanser og egenskaper som er viktig for å utføre jobben. Ikke bruk utslitte, enkeltstående uttrykk som «fleksibel», «selvstendig» og «fremoverlent», som bare henger i løse luften.

Vi tilbyr

Ikke glem dette! Hva er det som gjør at du er stolt av arbeidsplassen din? Hva er det som er unikt eller i det minste bra med å jobbe hos deg? Alle har noe, og hvis den beste kandidaten får tilbud fra flere virksomheter, kan dette punktet bli avgjørende. Kanskje er dere så heldige å ha firmahytte, eller kanskje er galgenhumor på avdelingen vel så viktig for jobbsøkeren? Slike ting gir stillingsannonsen et mer levende uttrykk.

Kvalitetssikring

Be kolleger og bekjente om tilbakemelding på stillingsannonsen. Vær nøye på at de skal lese gjennom en jobbsøkers øyne. Hvis du er nervøs for å vise arbeidet ditt til dine kjente, kan du trøste deg med at flere hundre jobbsøkere snart kommer til å titte på det.

Husk at det viktigste er å gi et riktig bilde av stillingen. Hvis du klarer det, samtidig som du skaper engasjement i hjertet til søkeren, er sjansen liten for at du ender opp med en feilansettelse.