blog featured image

Hvilke utfordinger har SuperOffice når det gjelder rekruttering?

I dagens marked er det vanskelig å få tak i kandidater. Det utdannes for få utviklere, slik at bedriftene som trenger utviklerkompetanse kjemper om de samme ressursene. I tillegg har «alle» bedrifter blitt IT-bedrifter i løpet av 2000-tallet, og har behov for å utvikle sine egne digitale løsninger.

I et slikt marked har vi fokusert på å være veldig tydelig på hvem vi er. Vi fremhever hva vi kan tilby de som ønsker å utvikle software fra bunnen av med alt det involverer. Derfor har vi laget gode nettsider for rekruttering av nye kandidater, sider som presenterer oss og gir svar på spørsmål som vi gjerne får av kandidatene under intervjuer. Vi får god respons på informasjonen vi gir, og ser at vi har et veldig interessant «produkt» for de som ønsker å bli dyktige innen programmering eller utvikling av softwareprodukter. Det er viktig å være tydelige på hva vi har å tilby.

En annen utfordring er å være synlig nok i markedet, slik at potensielle kandidater vet hvem vi er. Der må vi nok lære av konsulentselskapene, som alltid har vært gode på dette. Det er kanskje en større utfordring i B2B bedrifter i motsetning til B2C.

Hvordan overbevise kandidatene om at SuperOffice er verdens beste arbeidsplass? 😊

Etter å ha lest om omvendt intervju på rekrutteringsbloggen i 2019, tenkte vi at det passet bra å prøve dette når vi skulle i gang med videointervjuer grunnet Covid-19. Dette var nytt for oss, men samtidig gjorde det prosessen med å gjennomføre møter mye enklere. Vi bruker dette som en første siling begge veier, både for oss og kandidaten. På disse møtene får vi snakket om det kandidaten er opptatt av i en eventuelt ny jobb.

Hvordan opplever kandidatene dette?

Vi kjører omvendt intervju, som et 30 minutters videomøte (ikke intervju), der kandidaten spør oss om alt som de lurer på. Vi har ofte lange svar. På den måten får kandidaten styrt samtalen rundt det hun/han er interessert i. Vi får en god pekepinn på hva slags kandidat vi har med å gjøre, og hva de er opptatt av. Det er ingen feil spørsmål. Kandidaten får vite veldig mye og kan fint gjøre seg opp en mening om hun/han ønsker å gå videre til et 1. gangs intervju med oss. Formålet er at de som går videre til et 1. gangs intervju (mer tradisjonelt) er oppriktig interessert i å begynne hos oss. Dermed sparer både kandidaten og vi tid ved at vi bare intervjuer kandidater som er interessert i å bytte jobb.

Les også: Spørsmål jobbsøker kan komme til å stille DEG under intervjuet

Hvilke resultater har SuperOffice fått av å innføre omvendt intervju?

I andre halvår 2020 har vi hatt 13 omvendte intervjuer på 30 min. Disse var enkle å gjennomføre og krevde ingen spesielle forberedelser fra vår side. Av disse har halvparten gått videre til 1. gangs intervju, og to har blitt ansatt. Noen velger å ikke gå videre fordi jobben hos oss ikke var det de så for seg, mens andre velger vi bort fordi de ikke var aktuelle for oss.

Oppsummert kan vi si at vi helt klart kommer til å fortsette å bruke omvendt intervju.

Hvis du vil se mer av hva SuperOffice har gjort, ta en titt på deres rekrutteringssider:
https://community.superoffice.com/en/siteinformation/job-opportunities/

 

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet