blog featured image

Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg blir mer og mer opptatt av å være en verdi for andre for hvert år som går. Det handler sikkert om å bli eldre, finne flere meninger med livet og å kjenne på den gode følelsen man får av å hjelpe andre.

Vi som jobber med rekruttering har ett hovedfokus, finne den beste og ansette denne! Det er det vi blir målt på og det er dette som viser vår suksess i virksomheten, enten vi jobber med rekruttering i en virksomhet eller i et rekrutteringsbyrå.

På veien til dette målet møter vi mange håpefulle som så gjerne vil ha den ledige stillingen. De har drømt seg bort i hvordan den nye hverdagen vil bli, sett for seg karrieremulighetene, de morsomme kollegaene, den inspirerende lederen og kanskje også høyere lønn. Alt de skal gjøre for de ekstra pengene tør jeg ikke engang skrive om.

Men siden dette er en konkurranse med kun én vinner, må det bli noen tapere, og det er disse dette blogginnlegget handler om.

For den som rekrutterer er det lett å anse jobben som gjort i det den du ønsker i jobben takker ja. Da gjenstår bare et par raske tastetrykk i rekrutteringsløsningen, avslagsbrev sendt og saken avsluttet. Eller, vent litt, hva med de håpefulle som har vært på intervju, de bør vel få litt bedre behandling. Mange rekrutterere velger å kontakte disse per telefon og meddele nederlaget. En kort samtale for å gjøre slik man bør gjøre, ikke en spesielt hyggelig del av rekrutteringsprosessen.

Jeg tok en slik telefonsamtale litt tilbake i tid, og kandidaten ble veldig skuffet. Jeg stotret frem noe i retning av; «jeg vet hvordan du føler». Den påstanden ble brutalt sablet ned av personen i andre enden av røret, og selvfølgelig visste jeg ikke hvordan hun følte dette. Jeg måtte beklage uttalelsen.

Men hvordan kan man servere den dårlige nyheten og ende opp med en samtale som er givende for begge parter? Jeg tror man må bestemme seg allerede før intervjuene begynner. Bestemme seg for å se etter og notere mulige forbedringsområder i intervjuene. Et slikt fokus vil også hjelpe deg til å tenke konstruktivt i hvert intervju.

Når tiden er kommet for å ta de ubehagelige samtalene, tar du frem notatene og forbereder hva du vil legge vekt på. At den som fikk jobben var best kvalifisert er lett å si, men den som får avslag ønsker gjerne å høre hva som var årsaken til at vedkommende ikke nådde opp. Gode notater vil gjøre denne jobben enklere for deg. Samtidig fordrer denne øvelsen at den som fikk jobben faktisk var den best kvalifiserte. Har du ikke vært etterrettelig her, får du lett forklaringsproblemer i slike avslagssamtaler.

Sett av tid til disse samtalene og ha et mål om at dette skal være en samtale som gir verdi til både jobbsøker og deg som rekrutterer. Kandidaten vil da føle seg verdsatt og kanskje får du gitt noen gode råd som gjør det enklere for vedkommende å få sin neste jobb. Kanskje ender det opp med en vurdering av en annen stilling i din virksomhet? Kanskje er dette en kandidat som du om tre uker ringer opp igjen for å dekke et nytt behov? Uansett vil du få en bedre følelse ved å sette av tid til disse samtale, enn å bare kjøre gjennom som en maskin. -Win-win, altså!