blog featured image

HR Tech i Las Vegas i 2018 var, ikke overraskende, AI (kunstig intelligens) i fokus. Riktignok ble «AI» brukt både for å beskrive automatisering, chatbots, maskinlæring og kunstig intelligens. Det er heller ikke alltid så enkelt å vite hva som er hva uten å se på algoritmene som ligger bak løsningen.

Ofte tenker vi at teknologien først og fremst kan bidra til å automatisere prosessene. Alt som kan automatiseres vil bli automatisert – det er det liten tvil om. Men med AI kan teknologien også forbedre deler av prosessen. Altså, løsningen kan ikke bare gjøre oppgavene raskere enn deg, men også bedre enn deg. Det høres fint ut, ikke sant? Men hva vil det si å gjøre oppgaven bedre enn deg? Er du forberedt på konsekvensene?

Det mest nærliggende å bruke AI til i en rekrutteringsprosess er å matche søkere og stillinger. Si at vi skal vise deg hvordan AI kan brukes til å foreslå de mest relevante søkerne på en stilling – hvilket resultat ville du da blitt mest imponert over?

  1. at løsningen foreslår akkurat de samme tre søkerne som du selv ville valgt?
  2. at løsningen foreslår de tre søkerne som faktisk er best kvalifisert for stillingen?

Med AI vil løsningen kunne lære seg begge deler. Det kommer helt an på hva vi lærer den opp til – hva algoritmene skal basere seg på. Vi som jobber med produktutvikling higer selvfølgelig etter å lage algoritmer som foreslår søkere basert på kompetansebaserte, ikke-diskriminerende kriterier. Samtidig er jeg sikker på at de fleste av oss ikke vil bli overbevist før løsningen foreslår de samme søkerne som vi selv ville valgt ut.

Å bruke AI i rekruttering er en utfordrende øvelse. Vi kunne nylig lese om Amazon som hadde høye forventninger til hvordan løsningen deres kunne plukke ut de best kvalifiserte søkerne. Det viste seg imidlertid at løsningen foretrakk mannlige fremfor kvinnelige søkere. Hvorfor det? Løsningen hadde analysert hvem som ble ansatt over en tiårsperiode og ja, konsekvensen kan du sikkert tenke deg til selv…

AI kan så absolutt bidra til mer likestilt og bedre rekruttering, men når løsningen skal lære av oss og våre valg vil det dessverre ofte føre til mer diskriminerende rekruttering. Så hva kan du gjøre? Vær nysgjerrig på AI og hva det kan gjøre for deg, men sett deg inn i problemstillingene knyttet til det. Du må vite hvilke kriterier algoritmene baserer seg på og ikke stole blindt på dem. Tenk at AI kan gi deg et bedre beslutningsgrunnlag i utvelgelsen ved å foreslå relevante kandidater, men du må selv ta beslutningene. Les også denne: https://www.forbes.com/sites/karenhigginbottom/2018/10/19/the-pros-and-cons-of-algorithms-in-recruitment/

Om en stund kommer antakeligvis ingen til å snakke om AI lenger. Det kommer bare til å være der av alt vi gjør. Det er bare å glede seg. 😊