blog featured image

Hver dag gjøres utrolig slett arbeid av den som er ansvarlig for intervjuet. -Hvorfor?

Hvorfor må mange kandidater hver dag bli offer for en behandling som i verste fall fører til at den som burde endt opp i den ledige stillingen ikke får muligheten, eller ikke ønsker stillingen?

Årsakene er mange, og det er en kombinasjon av at både ansvarlige ledere for rekrutteringsprosesser OG den utøvende rekrutterer sover i timen og ikke utfører dette verdifulle arbeidet på en god måte.

Nå skal ikke denne artikkelen handle om årsak, men om hva du bør unngå når du intervjuer jobbsøkere. Joda, de fleste som leser her vil kanskje ikke kjenne seg igjen i punktene, men kanskje andre i din virksomhet? Har du ansvar og ikke vet om prosessene er 110%, da er de to siste setningene til deg.

1. Komme for sent

Kandidaten har brukt tid og krefter på å møte forberedt og tidsnok til intervjuet. Dersom du kommer for sent, gir du inntrykk av at vedkommende ikke er viktig for deg. Det kan føre til at kandidaten velger å jobbe for en annen virksomhet. Gi beskjed så fort som mulig dersom du blir forsinket og sørg for at kandidaten blir tatt godt imot i ditt fravær.

2. Begynne intervjuet ved å lese CV og søknad

Målet ditt i et intervju burde være å få det beste ut av kandidaten, slik at du får et riktig inntrykk. Det oppnår du ikke ved å komme uforberedt og la personen sitte på pinebenken mens du leser for deg selv. Dessverre er dette noe mange jobbsøkere opplever. Kanskje påvirker dette en gullkandidat til å hoppe av prosessen, det bygger i hvert fall ikke employer brand.

Les også: Spørsmål jobbsøker kan komme til å stille DEG under intervjuet

3. Begynne intervjuet rett på spørsmål én

Etter at døren går igjen og vann er skjenket opp, er det mange som hopper rett inn i spørsmålsrunden. For å få det beste ut av kandidaten er det bedre å innlede med noen minutter small-talk, som du selv passer på at ikke dør ut i pinlig stillhet. Dersom det er flere intervjuere, er det fint om noen setter seg på samme side av bordet som kandidaten.

4. Være usikker på hvilken kompetanse du ser etter

Det er viktig at du setter deg godt inn i hvilken kompetanse og hvilke egenskaper du ser etter. Hvis ikke, kan det hende at du opplever en middelmådig kandidat som god, bare fordi de tre forrige var dårlige. Dermed sender du en person videre i prosessen, som aldri i verden kommer til å få jobben. Det er sløsing av både din og arbeidssøkerens tid.

Les også: Økt struktur gir økt treffsikkerhet

5. Holde fast i fordommer og stereotyper

Som intervjuer er det viktig å tømme hodet for forutinntatte oppfatninger basert på kandidatens religion, kjønn og utseende. Igjen handler det om å holde seg til de ønskede kompetanser og egenskaper. Om personen foran deg ikke er akkurat lik deg, og du ikke kunne tenke deg å bli venn med vedkommende, sier det ingenting om hvor verdifull personen kan bli som ansatt. Det skal uansett mye til for at du klarer å være 100% nøytral.

6. Fokusere på førsteinntrykk

Ikke la førsteinntrykket påvirke vurderingen av kandidaten gjennom hele intervjuet. Faren er at du enten undervurderer eller overvurderer personen. Hvis du har et negativt førsteinntrykk, forsøk å ha et mer åpent sinn, og er førsteinntrykket positivt, vær mer kritisk. Vent med å bestemme deg for hvordan kandidaten vil passe til stillingen til intervjuet er over.

7. Glemme å notere

Rekrutteringsprosessen kan fort trekke ut i tid. Dersom du ikke skriver fyldige notater i hvert intervju, vil det være de siste kandidatene du husker best. Det er ditt ansvar overfor virksomheten og de arbeidssøkende å ansette den beste, da holder det ikke med en slurvete vurdering sent i prosessen. Om du skal skrive at kandidaten er med eller ute av prosessen, vent i hvert fall 30 minutter og se over notatene før du bestemmer utfallet.

- Den aller beste måten å sikre at jobbsøkeren blir behandlet på en god måte, er å spørre dem

Legger du inn en kandidatundersøkelse til alle som har vært på intervju, vil du få vite akkurat hvordan det står til. Det vil også virke oppdragende på den som skal rekruttere, for hun vet at hennes jobb vil bli vurdert.

Gratis mal: Mal for førstegangsintervjuet

Gratis mal: Mal for andregangsintervjuet