blog featured image

Få ting er viktigere for en virksomhet enn å ha riktige ansatte. Når behovet for en ny medarbeider oppstår bør lederen slippe alt hun har i hendene og jobbe 24/7 til den rette er ansatt.

OK, det var litt satt på spissen, men jeg tror de fleste har noe å gå på for å oppnå en 100% effektiv og god rekrutteringsprosess. Tid for ansettelse (time-to-hire) er en faktor som skjuler store verdier. Her er 5 gode grunner til at du bør bli ferdig med rekrutteringen raskt:

1. Det reduserer bruk av vikar og overtid

Når det er tatt en beslutning om å ansette en person er det ofte fordi noen har sluttet eller fordi avdelingen sliter med stort arbeidspress over tid. Det leies kanskje inn vikarer for å holde hjulene i gang til en ny medarbeider er på plass, men ofte er det de ansatte rundt den tomme stolen som må utføre ekstra oppgaver i denne perioden. Et annet tiltak er bruk av overtid. Slitasje på de ansatte er en skummel faktor som er vanskelig å måle, men som fort blir meget dyr for virksomheten.

2. Det sikrer dere de beste kandidatene

Hvis ikke tid for ansettelse er en faktor virksomheten er opptatt av øker faren for at de beste kandidatene glipper. Årsaken er at slike kandidater ofte er i flere prosesser og blir oppfattet som gode kandidater også der.

Skal dere få de beste gjelder det å sjekke om det er fisk i garnet hver dag. Venter du til søknadsfristens utløp kan godbitene ha rømt. Og selv om du har gjort en god jobb og startet kommunikasjonen med gode kandidater tidlig er ikke faren over. Jo lenger tid det går fra første kontakt med kandidaten til tilbud om jobb oversendes, jo større sannsynlighet er det for at kandidaten glipper.

3. Det får den nye medarbeideren raskere inn i produktivt arbeid

Ved raske prosesser vil nye medarbeidere ofte kunne overlappe ansatte som er i oppsigelsesperioden. Fordelene ved dette er mange:

  • De andre i avdelingen slipper å ta arbeidsoppgavene til den som slutter i overgangsperioden.
  • Den som slutter kan lære opp den nyansatte og sørge for at viktig informasjon forblir i virksomheten.
  • Den nye medarbeideren vil raskt være produktiv i sin nye stilling.

4. Det opprettholder det gode omdømmet deres

Når markedsavdelingen og virksomheten bruker store ressurser på å bygge merkevare og omdømme bør rekrutterer og leder oppføre seg og gjøre skikkelig rekrutteringsarbeid. Jobbsøkerne har klare forventninger til hvordan de skal behandles etter å ha lagt sjela si i en søknad om drømmejobben.

Når tiden går blir jobbsøkeren usikker, vurderer andre stillinger og sakte synker motivasjonen for den aktuelle stillingen. Når prosessen virkelig trekker ut har jobbsøkeren gått fra å være en ambassadør til å bli en som ikke anbefaler andre å jobbe i virksomheten, eller å kjøpe produkter derfra. Med nettsteder som for eksempel Glassdoor, vil slike erfaringer bli publisert og lest. Den negative verdien er vanskelig å måle, men med litt uflaks kan det skade virksomheten.

5. Det forhindrer flere tidstyver

De aller fleste rekrutteringsprosesser utføres av ledere som må klemme inn rekruttering i en kalender som allerede er full. Resultatet er ofte at prosessen ikke blir prioritert og går i rykk og napp, med de konsekvensene vi har sett på tidligere i artikkelen. Da dukker en ny negativ faktor opp, tidstyven. Leder må ofte

  • avbryte arbeidsoppgaver
  • sette seg inn i jobbanalysen gjentatte ganger
  • lese CV-er, søknader og vedlegg gjentatte ganger
  • kommunisere mer med kandidatene

Når prosessen ikke har blitt prioritert av lederen kan resultatet bli at ingen blir ansatt og at man må starte forfra igjen. Trenger ikke understreke at det ikke er lønnsomt.