blog featured image

Det er ingen hemmelighet at rekrutteringsprosessen er vanskelig og utfordrende. Å finne en passende og effektiv medarbeider basert på noen papirer, et par møter og kanskje noen tester er krevende. Fellesnevneren for selskap og organisasjoner med treffsikker og effektiv rekruttering er å være systematisk og konsekvent. Hvorfor ikke starte med å være systematisk og konsekvent i å begrense feil?

Det finnes mange elementer i rekrutteringsprosessen hvor man kan trå feil, men vi tar kun for oss 4 av de vanligste:

1. Ikke ha en tidsplan for prosessen eller ikke følge den du har

Å holde rekrutteringsprosessen innen en spesiell tidsperiode og følge den til punkt og prikke vil alltid være en utfordring. Rekrutteringsansvarlig har ofte andre verv og ting kommer i veien for å ha fullt fokus på rekruttering. Her risikerer man at kandidater blir ventende for lenge, ikke blir oppdatert og at stillingen står tom lenger enn den bør. Når man vet at det ofte blir mer langtekkelig enn man forventer, er det viktig å sette opp en plan og en tidsperiode for når ting skal være ferdig. Ved å alltid etablere en plan med tider og datoer, vil det være enklere å holde orden i sysakene når andre oppgaver renner inn. En tidsplan vil åpenbart ikke løse alle problemer med å følge opp og ha en perfekt prosess, men hvis man har som mål å gjennomføre den i tide kan man nesten tilnærme seg det som en konkurranse (med seg selv eller andre).

2. Gi et feil bilde av jobben

Dette problemet oppstår kanskje oftest om man har kandidater som man virkelig har lyst på. Ønsket om å få jobben, arbeidsplassen og miljøet til å virke perfekt fører ofte til at man romantiserer alt bare for å få kandidaten overbevist. Kandidaten kan virke som den rette, men med mindre man har presentert et riktig bilde av helheten og hva firmaet har å tilby så kan man ikke vite det. Den ideelle ansatte kan sjelden kun leses ut i fra en CV, men hvordan personen matcher med deres bedrift og deres kultur er ofte mye viktigere. En annen måte å tråkke feil på er ved å kun prate om hva firmaet gjør, men glemme å legge vekt på identiteten og hvorfor man gjør ting.

3. Dele stillingsannonser på feil steder

Stillingsannonsen i seg selv er en kunst. Man skal helst ha med så mye som mulig så man treffer riktig søkere. Men hvor deler du denne annonsen, spiller det noen rolle? Om du er redd for å ikke få noen søkere eller om du er redd for at det skal bli for mange så er svaret det samme. Dette varierer så klart på hva slags stilling som deles, men altfor mange rekrutterere og firmaer deler stillinger i kanaler med altfor bredt nedslagsfelt. Ved å dele annonsene i kanaler som relaterer til jobben og er mer spesifikke, vil du oppleve at søkerne oftere har rett kompetanse og kvalifikasjoner. Jobben med å grovsortere og finne aktuelle kandidater blir derfor enklere og tar mindre tid.

«En annen måte å tråkke feil på er ved og kun prate om hva firmaet gjør, men glemme å legge vekt på identiteten og hvorfor man gjør ting.»

4. Ikke følge opp kandidatene

Det å ikke følge opp kandidater kan først og fremst skade firmaets rykte og varemerke. Hvordan du håndterer jobbsøkere bør ikke være noe annerledes enn kunder eller medarbeidere. Regelmessig kommunikasjon og tilbakemelding bør være grunnleggende i enhver rekrutteringsprosess. Rekrutterere som er sløve på denne biten risikerer at hele firmaet og dets kultur oppfattes som useriøst og ineffektivt. Hvis en kandidat føler seg oversett, er det ofte det han/hun tar med seg videre til venner og bekjente.

Hvis disse 4 tingene innen rekruttering virker helt fjernt for deg kan du ta noen sekunder til å klappe deg selv på skulderen og hviske «jeg er fink til å rekruttere». Er dette noe som fort kan oppstå når du rekrutterer kan det være greit å spare dette dokumentet og se opp for slike situasjoner ved din neste rekruttering.