blog featured image

Pian koittaa kauan odotettu uusi normaali ja voimme sanoa hyvästit kokonaisvaltaiselle etätyölle. Vanhasta tulee uutta, mutta paluu uuteen ei ehkä olekaan yhtä sujuvaa kuin voisi kuvitella. 

Rajoituksia puretaan ja sen myötä osa yrityksistä on jo aloittanut normaaliin siirtymisen, ja tämä on vasta alkua. Voimme olla varmoja siitä, että lopulta jokainen meistä pääsee palaamaan takaisin tuttuun ja turvalliseen työympäristöön. Mutta onko uusi normaali kuitenkaan niin tuttua ja turvallista kuin kuvittelemme? 

Työntekijät ovat jo kauan työskennelleet kotoa käsin. Siksi on syytä pohtia, miten heidät saadaan palaamaan uuteen normaaliin sulavasti, miten varmistat, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja että he ovat valmiita taas jatkamaan työtä normaalisti. Vastaus onnistumiseen on prosessi, jota kutsutaan reboardingiksi eli uudelleenperehdytykseksi.

Mitä uudelleenperehdytys tarkoittaa?  

Tavallisesti uudelleenperehdytystä sovelletaan työntekijöiden palatessa työhön pidempiaikaisen poissaolon, kuten vanhempainloman, asevelvollisuuden tai sairasloman jälkeen. Uudelleenperehdytyksen tarkoituksena on saada työntekijä ajantasalle poissaolon aikana tulleista muutoksista ja sulauttaa hänet takaisin yrityskulttuuriin sekä työelämään mahdollisimman hyvin.

Uudelleenperehdytys on kuin uuden työn aloittaminen ja toinen mahdollisuus tehdä ensivaikutelma niin työnantajana kuin työntekijänä. Tämä on oiva mahdollisuus virkistää työntekijöitäsi ja auttaa heitä löytämään intohimo työtä kohtaan aivan uudella tavalla, ja siksi uudelleenperehdytyksestä kannattaakin ottaa kaikki hyöty irti.

Lisäksi liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna uudelleenperehdytyksellä on suuri vaikutus tulokseen ja time-to-productivity:iin (eli kuinka nopeasti työntekijästä tulee tuottava).

Vanhasta tulee uutta

Etätyön siirtäminen takaisin normaaliin työympäristöön ja työtapoihin on suuri askel työntekijöille. Kun työntekijä on ollut kauan poissa tehtävistään, tarvitaan paljon työtä, jotta hän pääsee ajantasalle organisaation muutoksista ja kiinni keskeneräisistä projekteista. Hyvä uudelleenperehdytys prosessi auttaa käynnistämään pelin uudelleen ja voittamaan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kaiken lisäksi hyvin tehty uudelleenperehdytys vahvistaa työntekijän emotionaalista suhdetta työnantajaa kohtaan – etenkin tilanteissa, joissa työntekijä on käynyt läpi henkisesti haastavia aikoja ja on helposti haavoittuvainen. Ja on sanomattakin selvää, että maailman tilanne ollut haastava jo pitkää, mikä voi heijastua myös työntekijöihin. Tehokas perehdytys voi antaa mahdollisuuden tarkastella työntekijän hyvinvoinnin tilaa ja näin ollen voit ottaa käyttöön mahdollisia toimenpiteitä työntekijän suojelemiseksi ja huolehtimiseksi. 

Kuinka tuoda työntekijät takaisin uuteen normaaliin? 

Uudelleenperehdytystä tarvitaan kun työntekijän työolosuhteet muuttuvat, esimerkiksi täysipäiväisestä etätyöskentelystä hybridimalliin tai työntekijä on ollut kauan pois normaalista työarjesta esimerkiksi lomautuksen tai sairaspoissaolon vuoksi. 

Maailmalla on luotu vaikuttavia uudelleenperehdytys prosesseja, jotka ovat vahvistaneet merkittävästi työtyytyväisyyttä. Siispä otimme asiasta selvää ja listasimme parhaat vinkit, joita myös maailman tunnetuimmat yritykset ovat käyttäneet: 

  1. Kommunikoi. Ole avoin ja kerro, mitkä asiat ovat muuttuneet. Kun työntekijät tietävät alusta asti, mitä heiltä odotetaan voit vahvistaa työntekijöiden luottamusta.

  2. Kerro tarina. Kertaus on opintojen äiti. Esittele yritys kokonaisuudessaan niinkuin tekisit sen uudelle työntekijälle. Näin muistutat työntekijöitä, miksi he tekevät työtään ja mitä se yritykselle merkitsee. 

  3. Ole läsnä. Etenkin alussa, ole työntekijöiden tukena aktiivisesti. Älä jätä työntekijöitä yksin kysymyksien tai ongelmien kanssa. 

  4. Pysäytä huhut. Tuo työntekijöiden kannalta olennaiset tiedot aina helposti saataville, esimerkiksi taukotilan pöydälle. Keskity faktoihin ja vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka voivat askarruttaa työntekijöitä. 

  5. Ole kärsivällinen. Älä järkytä työntekijöitäsi tietopommilla, vaan anna aikaa sulautua tilanteeseen rauhassa. Luo esimerkiksi aikataulu, mitä asioita haluat nostaa esiin ja milloin. 

  6. Keskity sosiaaliseen työympäristöön. Ihmiset ovat olleet kauan ilman kollegoiden läsnäoloa. Tuo heidät takaisin yhteen niin tiimi- kuin yritystasolla. Varaa aikaa sosiaalisten suhteiden uudelleen luontiin.

  7. Aloita ajoissa. Aloita työntekijöiden uudelleenperehdytys hyvissä ajoin, ennen uuden normaalin aloittamista. Onnistut varmasti kun työntekijät tietävät, mitä on luvassa.

Jaa vastuuta ja tietoa

Jos vain mahdollista, pidä koko yritykselle tiedotustilaisuus ennen uudelleenperehdytyksen aloittamista ja toivota heidät tervetulleeksi takaisin. Jos organisaatio on suuri ja toimipisteitä on monia, järjestä tapaaminen esihenkilöiden kanssa. Näin he voivat valmistautua tulevaan ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Kerro heille prosessin etenemisestä mahdollisimman tarkasti ja mitkä ovat prosessin tavoitteet. Ja älä unohda palautetta! 

Jos haluat kuulla tarkemmin, miten tehdä vaikuttavaa ja lisäarvoa tuovaa uudelleenperehdytystä tule kuulemaan Talentech Finlandin Talmundo-asiantuntijan vinkkejä tulevaan webinaariimme. Webinaari järjestetään 27. lokakuuta ja ilmoittautumaan pääset helposti täältä. Tervetuloa!

New call-to-action