blog featured image
Hakijan ja yrityksen välinen viestintä rekrytointiprosessin aikana on hakijakokemuksen ja maineen muodostumisen kannalta tärkeää. Olet varmasti kuullut muiden huonoista rekrytointikokemuksista – tai itse joutunut kokemaan sellaisen? Huonoja kokemuksia jaetaan herkästi sosiaalisessa mediassa ja pettynyt hakija saattaa tässä yhteydessä myös mainita kyseisen yrityksen nimen. 

Viestinnän tärkeyttä korostetaan monessa asiassa ja on sanomattakin selvää, että sama koskee rekrytointia. Kun viestintä on selkeää ja hyvää, voit välttää rekrytointivirheet ja huonon maineen sekä parantaa hakijakokemusta ja työnantajabrändiä. Miksi siis et parantaisi viestintää?

Rekrytoijana sinun on hyvä asettaa itsesi hakijan saappaisiin, jotta ymmärrät viestinnän tarpeet ja tärkeyden. Pohdi, mitä itse haluaisit tietää prosessista, työtehtävästä tai yrityksestä hakiessasi juuri tähän tehtävään. Ota huomioon ainakin seuraavat seikat niin onnistut viestinnässä.

Vahvistusviesti hakemuksen vastaanottamisesta

Vahvistusviesti on ensimmäinen askel onnistuneeseen hakijakokemukseen ja siksi siihen kannattaakin panostaa huolella. Viestin tulisi sisältää ainakin nämä asiat:

  • Ehdokkaan nimi ja haettu tehtävä
  • Kiitos hakemuksesta
  • Lisätietoa rekrytointiprosessin etenemisestä ja aikataulusta
  • Tietoa mahdollisista karsintamenetelmistä, kuten psykologisista testeistä tai videohaastattelusta
  • Kerro lyhyesti, miksi käytätte juuri näitä menetelmiä ja miten tulokset vaikuttavat päätöksentekoon
  • Yhteyshenkilön ja yrityksen yhteystiedot

Strukturoitu prosessi ja sisäinen viestintä

Rekrytoijan ja rekrytoivan esihenkilön välinen yhteistyö on erityisen tärkeää prosessin onnistumisen kannalta. Kun tavoitteet, prosessin vaiheet ja vastuun jako ovat selkeitä, myös hakijakokemus paranee.

Nämä asiat kannattaa käydä yhdessä läpi ennen rekrytoinnin ja haastatteluiden aloittamista:

  • Tavoitteet. Miettikää yhdessä realistiset tavoitteet, aikataulu ja hakukriteerit. Pitäkää kiinni sovituista tavoitteista ja varmistakaa, että kaikki osapuolet ovat ajantasalla koko prosessin ajan.
  • Rekrytoinnin vaiheet. Karsitteko hakijoita manuaalisesti, valintakysymyksien tai videohaastatteluiden avulla? Miten karsinta hoidetaan ensimmäisen haastattelun jälkeen? Mihin tehtäviin työnäytteet ovat sopivia ja mihin psykologiset testit ovat parempi vaihtoehto?
  • Vastuun jako. Kuka on vastuussa tietyistä rekrytoinnin osa-alueista? Kuka huolehtii viestinnästä? Kuka hylkää ehdokkaat hakijakokemuksesta tinkimättä?
  • Odotukset. Käykää yhdessä läpi, mitä odotuksia teillä on toisillenne.  Joskus esihenkilöillä saattaa olla eri ajatus prosessin kestosta kuin mikä on realistista.

Anna hakijalle vastauksia

Pidetään itsestään selvänä, että hakijoiden on tehtävä vaikutus, mutta sama pätee myös toiseen suuntaan. Usein rekrytointiprosessissa keskitytään vain hakijan motivaatioon, osaamiseen ja muihin ennalta määriteltyihin hakukriteereihin mutta viestinnän tulisi olla molemminpuolista. Hakijalla voi olla mielessään paljon kysymyksiä ja niihin on hyvä vastata.

Hakija ei välttämättä tunne toimintatapojanne, työyhteisöänne, yritystänne tai näe sitä houkuttelevana työpaikkana, joten on tärkeää herättää myös hakijan kiinnostus. Kerro siis hakijalle avoimesti yrityksestäsi ja toimintatavoistanne, niinkuin esittelisit nämä tärkeimmälle asiakkaallesi.

Paranna hakijakokemusta ja työnantajabrändiä

Moni työnhakija pettyy hakuprosessin aikana huonoon vuoropuheluun. Viestintä hakijan kanssa ennen prosessin alkamista, sen aikana ja jälkeen vaikuttavat kaikki lopulliseen fiilikseen. Jo pieni ele, kuten kysymykseen vastaaminen työhaastattelussa, sähköposti tai puhelinsoitto saattaa tehdä suuren vaikutuksen hakijan lopulliseen fiilikseen.

Koska hakija uhraa paljon aikaa ja panostusta onnistuakseen, sitä on myös kunnioitettava. Jos kommunikointi hakijoiden kanssa on epäselkeää ja hakija ei lopuksi saa työpaikkaa, jää hänelle suurella todennäköisyydellä huono kokemus rekrytoinnista. Tämä taas saattaa levitä nopeasti etenkin sosiaalisessa mediassa tai hakijan verkostoissa ja vaikuttaa näin ollen työnantajabrändiin.

Luo hyvä hakijakokemus ja vahvista työnantajabrändiä

Olemme koonneet helpon muistilistan paremman hakijakokemuksen saavuttamiseksi. Näillä vinkeillä voitte parantaa työantajabrändiä ja houkutella yrityksellenne oikeat osaajat. Lataa maksuton tarkistuslista alta.

New call-to-action