blog featured image

Mistä tiedät rekrytoinnin onnistuneen? Helposti voisi ajatella, että tavoite on saavutettu kun uusi henkilö on palkattu, mutta niin yksinkertaista se ei kuitenkaan ole. Unelmatyöntekijän löytäminen on tietysti perimmäinen tavoite, mutta rekrytoinnin onnistumista voidaan mitata muillakin menetelmillä.

Rekrytointien mittaaminen on tärkeää ja sen voi tehdä hyödyntäen esimerkiksi joitakin helposti seurattavia avainlukuja kuten rekrytoinnin kustannuksia, nopeutta ja rekrymarkkinoinnin onnistumista.  Rekrytointia mitattaessa saadaan hyödyllistä dataa omien rutiinien parantamiseksi. Seuraavaksi tarkastelemme kolmea eri osa-aluetta, joita kannattaa mitata rekrytointiprosessissa ja mitä hyötyä siitä on.

Mielenkiinto

Hakemusten määrä kertoo paljon siitä, miten mielenkiintoinen työpaikkailmoitus ja yrityksenne on hakijoille. Muista kysyä hakijoilta, mistä he löysivät ilmoituksen, jotta tiedätte paremmin mitkä kanavat ovat tehokkaita ja mitkä eivät. Tämä on erityisesti siinä tapauksessa hyvä mittari, mikäli panostatte työnantajamielikuvaan, sillä voit seurata, jos työnne tulos on tehnyt yrityksestänne houkuttelevamman hakijoille.

Muista, että määrä ei korvaa laatua. Laadukkaiden hakemusten määrä osoittaa myös sen, miten hyvin työpaikkailmoitus on kirjoitettu ja kohdistettu oikealle kohderyhmälle.

Vinkki: Tiedä tarkasti se, mistä parhaat hakijat tulevat. Hyödyntämällä nykyaikaista analytiikkaa voit keskittää rekrymarkkinoinnin niihin kanaviin joista saadaan parhaita tuloksia. 

Hakijakokemus

Vahvistuksen, vastauksen tai palautteen lähettämättä jättäminen on todella turhauttavaa hakijalle. Varmista, että hakijoille jää hyvä kokemus rekrytoinneista ja, että kaikki saavat tietoa rekrytoinnin kulusta kohtuullisen ajan sisällä. Mittaamalla hakijakokemusta saat paljon tietoa yrityksesi rekrytointirutiinien kehittämiseksi. Esimerkiksi, jos useampi hakija antaa samaa palautetta, tiedät missä on parantamisen varaa. Hakijakokemusta voit mitata suoraan esimerkiksi rekrytointijärjestelmästä tai sen seuraamiseen tarkoitetuista järjestelmistä.  

Sinun työmääräsi

Tiedätkö, miten paljon aikaa käytät työpaikkailmoituksen kirjoittamiseen ja haastatteluihin? Seuraa ajankäyttöäsi rekrytointiprosessin aikana saadaksesi käsityksen siitä miten haastavaa ja aikaa vievää tietyn työtehtävän täyttäminen on. Tämän tiedon hyödyntäminen auttaa sinua suunnittelemaan paremmin seuraavaa rekrytointia samaan tehtävään tulevaisuudessa.  

Miten mittaat työpaikkailmoituksen ROI:n?

  • Päätä mitä haluat mitata. Katsotko yhtä tai useampaa julkaisukanavaa vai haluatko tietää työpaikkailmoituksen kokonaiskustannukset ja tuottoprosentin?
  • Kerää tietoa ja dataa. Keräämällä dataa, voit laskea kustannusten ja saavutuksen hyötysuhteen. Ensimmäisen kerran ROI:n luvut evät kerro paljoa, mutta mittaamalla sitä pidemmällä aikavälillä saat parempia tuloksia.
  • Alusta päätöksenteolle. Kun sinulla on parempi kokonaiskuva, näet helpommin mihin kannattaa panostaa enemmän aikaa ja rahaa. Arvioi kokonaisuutta - eri kanavat voivat olla tehokkaita eri tavoin riippuen ilmoituksesta. Hakija on myös saattanut nähdä työpaikkailmoituksen useissa eri kanavissa ennen hakemuksen lähettämistä.

Toivottavasti pääset paremmin alkuun rekrytointien mittaamisen kanssa, mikäli se aikaisemmin on tuntunut hankalalta. Voit myös ottaa meihin yhteyttä, jos haluat enemmän vinkkejä ja neuvoja aiheeseen liittyen.

New call-to-action