blog featured image
Työhaastattelussa tapaat hakijan ensimmäistä kertaa kasvokkain. Tarkoituksena ei ole kuulustella hakijaa, vaan luoda mahdollisuus työnantajalle ja hakijalle tutustua toisiinsa sekä keskustella avoimesta työtehtävästä. Jotta molemmat saisivat haastattelusta mahdollisimman paljon irti, tulisi haastattelurakenteen olla valmiiksi mietitty ja selkeä. Tämä ei vaadi sen kummempia konsteja, vaan hieman aikaa ja suunnittelua.

Esimerkki haastattelun rakenteesta

Toimiva rakenne ja selkeä suunnitelma asioiden läpikäymiseen auttaa varmistamaan sen, että kaikki oleelliset asiat kerrotaan hakijalle ja kaikkiin kysymyksiin saadaan vastaukset.

1. Tervetuloa. Ensimmäinen askel on itsestään selvä: hakija toivotetaan tervetulleeksi. Tilanne on usein hakijalle jännittävä, joten yritä rentouttaa tunnelmaa vaikka tarjoamalla kupin kahvia. Haastattelu kannattaa pitää rauhallisessa paikassa, missä voitte keskustella ilman häiriötekijöitä.

2. Esittely. Esittele itsesi ja roolisi yrityksessä sekä rekrytointiprosessissa. Kerro lyhyesti siitä, mitä käytte läpi ja mitä toivotte saavuttavanne haastattelun aikana.

3. Yritys ja työtehtävä. Työhaastattelu antaa mahdollisuuden hakijalle arvioida haluaako hän työskennellä yrityksessänne vai ei. Ennen varsinaisia kysymyksiä, kannattaa kertoa tarkemmin yrityksestä ja kyseistä työtehtävästä. Hakijat haluavat usein tietää lisää päivittäisestä työstä, työtehtävistä sekä siitä, miksi haette uutta työntekijää.

4. Kysymyksiä hakijalle. Hakijalle voi esittää erilaisia kysymyksiä riippuen siitä, mitä haluat saada selville. Riippumatta siitä, ovatko haastattelut strukturoituja vai ei, voit hyvällä valmistautumisella varmistaa sen, että saat haastattelun aikana hakijalta tarvittavat tiedot päätöstä varten. Vältä kaikki pinnalliset kysymykset ja keskity ainoastaan niihin, jotka auttavat sinua saaman käsityksen henkilön soveltuvuudesta työtehtävään.

5. Hakijan kysymykset. Hakijalla on luultavasti kysymyksiä, joihin hän toivoo saavansa vastaukset haastattelun aikana. Nämä saattavat liittyä jo läpikäytyihin asioihin tai asioihin, joista ette ole vielä keskustelleet. Muista varata aikaa myös näihin ja valmistaudu kertomaan lisää esimerkiksi työympäristöstä, mahdollisesta uudesta tiimistä tai organisaatiorakenteesta.

6. Yhteenveto ja seuraava vaihe.  Ennen haastattelun päättymistä voit lyhyesti tiivistää asiat, joista olette keskustelleet, kertoa rekrytointiprosessin seuraavasta vaiheesta ja yhteydenotosta teidän suunnaltanne. Näin hakija tietää missä mennään, eikä joudu pettymään. Lopuksi on aika kiittää hakijaa ajasta ja saattaa hänet ulos.

7. Jälkikäsittely. Ennen seuraavaa haastattelua tai muihin työtehtäviin palaamista kannattaa omat muistiinpanot kirjoittaa ylös tai käydä läpi.

Vinkki: Haastattelumuistiinpanot ja GDPR – mitä rekrytoijien on huomioitava?

Mieti tilannetta hakijan näkökulmasta

Työhaastattelun aikana hakija muodostaa käsityksen teistä työnantajana ja arvioi sitä, kuinka hyvin hän istuisi kyseiseen työpaikkaan. Se, miten kommunikoit työpaikkailmoituksessa ja haastattelussa, tai miten hoidat palautteenannon, vaikuttaa merkittävästi yrityksenne työnantajabrändiin ja hakijakokemukseen. Pidä siis hakijan näkökulma mielessä koko rekrytointiprosessin ajan.

Miten se onnistuu? Teimme muistilistan, jonka avulla voit tarkistaa, että sisäiset prosessit ja kommunikointi luovat hakijalle positiivisen kokemuksen rekrytointiprosessista.

Lataa tarkistuslista ehdokaskokemukseen liittyen