blog featured image

Kuinka rekrytoijan tulisi käyttää aikaansa, kun yrityksellä on meneillään hiljaisempi kausi – tai täysi rekrytointikielto? Onneksi löytyy paljon asioita, joita priorisoida, kun ette rekrytoi aktiivisesti – tässä siis muutama ehdotus.

Kirjoitimme aiemmin tänä vuonna rekrytoinnista ilman kasvokkain tapaamista, ja tarjosimme vinkkejä siihen, kuinka prosessi voidaan hoitaa videohaastatteluiden, kompetenssipohjaisten haastattelukysymysten sekä testien ja työkokeiden avulla. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä, kun rekrytointeja ei tehdä ollenkaan?

Erilaisia tarpeita on tietysti yhtä monta kuin yrityksiäkin, mutta kokosimme kuitenkin joitakin suuntaviivoja suvantovaiheen selättämiseen. Ja ehkä hidastunut rekrytointitahti on juuri se asia, joka sysää tulevaisuuden rekrytoinnit uudelle tasolle?

Kehitä tiimin osaamista

Nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittäminen on paljon kustannustehokkaampaa kuin uusien osaajien rekrytointi – puhumattakaan väärinrekrytointien suuresta hintalapusta. Työntekijöiden kompetenssien parantaminen voi myös johtaa sisäisiin rekrytointeihin tulevaisuudessa.

Nykymaailmassa teknologia kehittyy kovalla vauhdilla, mistä HR:n tulisi olla ajan tasalla. Ottakaa selvää kursseista, workshopeista ja webinaareista, jotka auttavat teitä kasvattamaan osaamistanne. Samalla opitte ymmärtämään tarjolla olevia digitaalisia ratkaisuja ja valitsemaan niistä parhaat. Digiratkaisut vapauttavat aikaa arjessa, jolloin voitte keskittyä paremmin esimerkiksi hakijoiden kontaktointiin ja tapaamiseen.

Kokeile jotain aivan uutta!

Rekrytointien seisahtuminen on täydellinen mahdollisuus kokeilla jotakin uutta. Esimerkiksi podcastien suosio jatkaa kasvuaan, ja erityisesti tarkkaan rajatut nische-aiheet ovat optimaalisia kuuntelijamagneetteja. Myös vlogit ovat suosittua sisältöä, joiden avulla voi tehokkaasti vahvistaa yrityksen asemaa alansa asiantuntijana.

Tee GDPR-tarkistus

GDPR: voimaantulosta on kulunut pari vuotta, mutta moni rekrytoija saattaa silti luistaa henkilötietojen oikeaoppisesta käsittelystä. Siksi hidastunut rekrytointitahti on oiva tilaisuus tarkistaa, että GDPR-käytännöt ovat rekrytointien osalta kunnossa.

Vinkki! Lue täältä lisää GDPR:n vaikutuksesta rekrytointeihin.

Rakenna suhteita somessa

Monelle rekrytoijalle LinkedIn on verkostoitumisen ykköspaikka, mutta joillakin aloilla muiden kanavien hyödyntäminen voi tuottaa jopa paremmin tulosta. Pääasia on, että vähemmän intensiivisen jakson aikana pitää sosiaalisen median näkyvyydestään huolta.

Kuten muukin työ, sosiaaliseen mediaan kannattaa suhtautua päämäärätietoisesti. Tavoitteena voi esimerkiksi olla yhteyden muodostaminen potentiaalisiin hakijoihin sekä alan vaikuttajiin. Tänä aikana on myös hyvä varmistaa, että sinuun on helppo ottaa yhteyttä: yhteystietojesi tulisi olla helposti löydettävissä niin, ettei kiinnostuneen tarvitse klikkailla loputtomasti yrityksenne nettisivuilla.

Päivitä hakijadata

Tarkista ja päivitä rekrytointeihin liittyvä data. Sulje vanhat projektit ja tarkista, että hakijoiden tiedot on varastoitu oikein: sopimukset on päivitetty sekä hakijoiden yhteystiedot ja työkokemus löytyvät ja ovat ajan tasalla. Tietojen päivittäminen on aikaavievää, mutta erittäin hyödyllistä tulevaisuuden kiireisiä jaksoja ajatellen.

Hio rekrytointiprosessi huippuunsa

Tutki nykyistä rekrytointiprosessianne kriittisten lasien läpi. Yritä löytää vaiheet, joihin kuluu tarpeettomasti aikaa, ja mieti, miten ne voitaisiin toteuttaa tehokkaammin. Selvitä, kuinka voitte hienosäätää vaatimusmäärittelyjänne. Näin saavutatte kompetenssipohjaisen työtavan, joka auttaa saavuttamaan hyviä tuloksia varmemmin, työskentelemään proaktiivisesti, lyhentämään rekrytointeihin kuluvaa aikaa, parantamaan hakijakokemusta sekä varmistamaan oikea-aikaisen ja relevantin palautteen antamisen hakijoille.

Vinkki! Takkuaako sisäinen yhteistyö? Lue täältä lisää siitä, kuinka jakaa vastuualueet eri tiimien tai osastojen kesken ja ruokkia parempaa sisäistä yhteistyötä.


Kuten sanottua, kaikki yritykset kohtaavat omanlaisiaan haasteita. Priorisointitarpeet vaihtelevat. Tärkeintä on kuitenkin asettaa selkeitä tavoitteita myös rekrytointien suvantovaiheisiin, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden rakentaa tulevaisuuden kilpailuetuja.

Lataa opas sopivan rekrytointityökalun valintaan