blog featured image

Mitä on henkilöstön kehittäminen?

Terminä henkilöstön kehittäminen tarkoittaa niitä toimintoja ja prosesseja, jotka yritys luo mahdollistaakseen työntekijöiden kehittymisen eri osa-alueilla.

Henkilöstön kehitys on mennyt paljon eteenpäin viime vuosien aikana. Aikaisemmin se koostui tyypillisesti esihenkilöiden pitämistä vuosittaisista kehityskeskusteluista. Nämä vuosittaiset keskustelut ovat kuitenkin epärelevantteja, sillä vuoden aikana ehtii tapahtua paljon muutoksia.

Tämän vuoksi monet yritykset ovat lisänneet kehityskeskusteluiden tiheyttä, ottaneet käyttöön pulssikyselyt, talent managementin, osaamismatriisit, seuraajasuunnittelun ja suorituskyvyn arvioinnin. Näiden työkalujen avulla esihenkilöt ja HR voivat kartoittaa ja toteuttaa kaikkien työntekijöiden kehitysmahdollisuudet, mikä hyödyttää sekä työntekijän tulevaa uraa, että yrityksen suorituskykyä.

Millaisia tapoja henkilöstön kehittämiseksi on olemassa?

Yleinen ammatillinen kehitys:

Yleisessä ammatillisessa kehityksessä on kyse on työntekijän mahdollisuuksista kehittää yleistä tietämystään eri aiheista. Tätä tietämystä työntekijä voi käyttää eri tehtävissä ja työpaikoilla. Tätä tietoa voi olla vaikea mitata yrityksen tasolla, koska se ei välttämättä liity suoraan työtehtäviin yrityksessä.

Sinulla voi esimerkiksi olla työntekijä, joka työskentelee teknisen tuen kanssa ja jolla on siten paljon asiakaskontakteja. Tämä työntekijä saattaa haluta lisätä tietämystään IT-alasta ja yleisistä tietokoneisiin liittyvistä ongelmista. Tämä tieto ei ole tarpeen asiakkaiden tukemiseksi, mutta se voi epäsuorasti hyödyttää työntekijää, osastoa ja siten yritystä, sillä hän voi tiedon avulla auttaa itseään ja muita tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa.

Ammatillinen kehitys ja eteneminen:

Ammatillisen kehityksen ja etenemisen alalla ensisijainen tavoite on edistää työntekijän uraa, osaamista ja työprosesseja sekä työntekijän kaupallisen tulevaisuuden että yrityksen tuloksen hyväksi. Tämäntyyppinen kehitys on helpompi ymmärtää ja mitata, koska voit käyttää erilaisia työkaluja mittaamaan johtajan ja työntekijän asenteita suhteessa siihen, missä työntekijä seisoo kaupallisesti juuri nyt, mitä taitoja työntekijällä on, missä työntekijä haluaa kehittyä ja mitä työntekijä tekee johtajan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ammatillinen kehittyminen on siten suoraa parannusta nykyiseen osaamiseen ja työprosesseihin, ja tavoitteena on, että työntekijästä tulee yritykselle arvokkaampi ja/tai hän etenee uusiin uramahdollisuuksiin ja mahdollisiin ylennyksiin.

 

Sosiaalinen kehitys (tule paremmaksi kollegaksi ja versioksi itsestäsi):

Sosiaalisessa kehityksessä on kyse työntekijöiden sosiaalisten taitojen vahvistamisesta. Tätä kehitystä on varmasti vaikeinta käsitellä ja mitata. Puhumme henkilökohtaisten sosiaalisten taitojen kehittämisestä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, joka voi olla monelle haastava aihe. Siksi on tärkeää, että suhtaudut objektiivisesti ja pystyt kertomaan, miksi kehityspotentiaalia tarvitaan.

Sosiaalisia taitoja, joita voidaan kehittää ovat esimerkiksi kyky koordinoida, neuvotella, osoittaa empatiaa, luoda työtyytyväisyyttä, tehdä yhteistyötä ja tehdä muut onnellisiksi. Toisin sanoen myötätuntoinen käyttäytyminen, jota työntekijä harjoittaa työpaikalla.

Tyypillisesti sosiaalisten taitojen ongelmat havaitaan vasta sen jälkeen, kun työntekijän kollegat raportoivat haasteista. Tämän vuoksi sosiaalisia taitoja mitataan nykyään yhä enemmän jo rekrytointiprosessin aikana.

Mitä sinun tulisi ottaa huomioon aloittaessasi työntekijöiden kehittämistä?

Ensinnäkin, muista, että kaikki eivät ole samanlaisia. Kun esihenkilöt toteuttavat alla listattuja prosesseja, on tärkeää, että he kuuntelevat työntekijöitä. Täytyy myös varmistaa, että työntekijöiden toiveet ja ajatukset otetaan huomioon, kun tehdään kehityssuunnitelmia yhdessä. Jos työntekijä ei koe, että kehityssuunnitelmat sopivat siihen, mitä he haluavat saavuttaa, esihenkilön kanssa tehtyjen sopimusten noudattamiseen ei ole motivaatiota. Tehtyjen suunnitelmien olisi myös oltava realistisia, koska työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus saavuttaa tavoitteet eikä tuntea motivaation puutetta, koska tavoitteet ovat saavuttamattomissa.

Sen lisäksi, että kuuntelet työntekijöitäsi ja otat heidät huomioon suunnitellessasi heidän tulevaa kehitystään, sinun tulisi myös harkita standardoitujen ja automatisoitujen prosessien määrittämistä positiotasolla. Näin varmistetaan, että kaikki samassa asemassa olevat työntekijät saavat samat kehitysmahdollisuudet. Automaatio varmistaa, että kaikki käyvät läpi samat prosessit mahdollista kehitystä varten.

Lue seuraavasta blogijulkaisustamme työntekijöiden kehittämisen työkaluista!

Talentech Finland