blog featured image

Useat tutkimukset osoittavat, että sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät vaikuttavat positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. On sanomattakin selvää, että työntekijöiden tuntiessa tyytyväisyyttä työtään ja yritystä kohtaan, ovat he myös sitoutuneempia yritykseen. 

Yhtälö henkilöstön sitoutuneisuuden ja yrityksen kannattavuuden välillä on yllättävän yksinkertainen, mutta tätä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Miten tällainen ihanteellinen suhde sitten saavutetaan ja luodaan erinomainen työpaikka? Me kerromme sen sinulle seuraavaksi. 

Muuttuneet odotukset työnantajan suuntaan

Onko totta, että sitoutuneet työntekijät ovat yhtä kuin parempi tuottavuus? Tekemämme Gallup-kyselyn mukaan näin on. Se osoittaa, että työlleen omistautuneet työntekijät ovat 22 prosenttia tuottavampia, mikä ei tarkemmin ajateltuna tule yllätyksenä.

Tyytyväinen työntekijä on luonnollisesti sitoutuneempi ja osallistuvampi, ja täten suoriutuu töistään paremmin. Sitoutuneisuuden ja tuottavuuden yhteys ei ole uusi ilmiö, mutta vasta viime vuosina siitä on alettu puhua enemmän. Syynä tähän on yksinkertaisuudessaan se, että kulttuuri, työnkuvat ja työntekijän tuntemukset työstään ovat muuttuneet. Aiemmin, useimmat näkivät työn vain tulon lähteenä, ja sillä oliko itse tyytyväinen työhönsä ei ollut niinkään väliä. Nykyään asia on aivan toisin - työllä on suurempi rooli, ja monelle se on osa identiteettiä. Tämän vuoksi on tärkeää, että työ on merkityksellistä, hauskaa ja haastavaa. Vietämme myös paljon enemmän aikaa töissä, ja on tärkeää, että työntekijän- ja antajan välillä on yhteisymmärrys joustavuudesta kumpaankin suuntaan.

Toistuvat henkilöstön pulssikyselyt mahdollistavat paremman työympäristön

Käytännössä, uudet ja korkeammat odotukset työnantajaa kohtaan tarkoittavat sitä, etteivät työntekijät enää tyydy työhön, joka ei innosta heitä. Tämän päivän työnantajalla täytyy siis olla valmius työntekijöiden tyytyväisyyden jatkuvaan kehittämiseen ja siihen panostamiseen. Mutta mitä voit työnantajana tehdä varmistaaksesi onnistumisen?

On useita tapoja luoda mainio työpaikka, jossa on tietysti tyytyväisiä työntekijöitä. Jatkuvat pulssikyselyt, joissa kysytään työntekijöiden kokemuksia ja fiiliksiä esimerkiksi työpaikastaan, kulttuurista ja johtamisesta, on yksi suhteellisen helppo tapa selvittää mahdolliset kipukohdat. Tämän ansiosta johdolle avautuu mahdollisuus korjata, muuttaa ja työstää asioita, jotka työntekijät kokevat vaikeina tai haastavina.

Työpaikassa, jossa tarkastellaan aktiivisesti henkilöstön näkemyksiä meneillään oleviin tilanteisiin, voidaan helpommin luoda paremmat olosuhteet, joka on ehdottoman tärkeää kaikkien hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta. Lisäksi on helpompaa tunnistaa tekijöitä, jotka voivat johtaa sairaslomiin tai lisääntyneeseen henkilöstön vaihtuvuuteen, kuten stressi ja burnout. Ja niinkuin tiedämme ovat edellämainitut asiat suuri kulu liiketoiminnassa, ja siksi henkilöstön tilan aktiivinen seuraaminen on avain onnistumiseen. 

Kuten näet, on monia syitä miksi työntekijöiden tyytyväisyys ja hyvinvointi on äärimmäisen tärkeää. Haluatko tietää lisää tavoista, joilla voit tarkastella henkilöstön tilaa aktiivisesti? Varaa keskusteluaika kanssamme. 

Talentech Finland