blog featured image
Rekrytoijana saattaa helposti keskittyä liikaa hakijoiden arvioimiseen ja unohtaa heidän toiveensa saada lisätietoa työpaikasta. Siksi haastattelussa on hyvä varata aikaa hakijan kysymyksille. Kokosimme tyypillisimpiä hakijoita askarruttavia kysymyksiä, joihin rekrytoijana on hyvä valmistautua etukäteen.

"Millainen työympäristö on?"

Rekrytointiprosessi ei ainoastaan ole mahdollisuus rekrytoijalle ja rekrytoivalle esimiehelle valita tulevaa työkollegaa vaan myös hakijalle tilaisuus arvioida yritystänne mahdollisena työpaikkana. Hakijalle on tärkeää tuntea haluavansa työskennellä teillä. Tämä saattaa helposti unohtua, kun haastattelija keskittyy vain yrityksen tarpeiden täyttämiseen.

Työhaastattelu on loistava paikka kertoa yrityksestänne enemmän ja antaa hakijan esittää kysymyksiä työympäristöstä, kulttuurista, työpaikkahengestä ja vastuualueista. Urasivut ovat optimaalisin paikka kertoa yrityksestänne työpaikkana, mutta hakija haluaa varmasti tietää vielä lisää teiltä yrityksen työntekijöinä.

"Miten rekrytointiprosessi etenee haastattelun jälkeen? Miltä arki näyttää yrityksessä?"

Hakija, joka esittää kysymyksiä rekrytointiprosessista, perehdytyksestä ja kehittymismahdollisuuksista osoittaa olevansa aidosti kiinnostunut työpaikasta ja haluaa luultavasti myös tietää lisää prosessin kulusta. Tässä joitakin tyypillisiä kysymyksiä prosessista ja tehtävästä:

 • Mitä rekrytointiprosessissa tapahtuu seuraavaksi ja milloin voin odottaa seuraavaa yhteydenottoa teiltä?
 • Millaiselta ensimmäiset kuukaudet työpaikalla näyttävät?
 • Kuinka nopeasti toivotte, että pystyn työskentelemään täysin itsenäisesti?
 • Millaisia kehitysmahdollisuuksia voitte tarjota, esimerkiksi sisäisiä koulutuksia ym.?
 • Joustavatko työajat?
 • Mitä tavallinen työpäivä sisältää?
 • Miten työtehtävät tulevat muuttumaan tulevaisuudessa?

Hakijat punnitsevat yhä enemmän työkulttuuria ja työtehtävää uuden työn etsinnässä. Myös tutkimukset osoittavat, että hakijat priorisoivat ennen kaikkea työn sisältöä, työpaikan kulttuuria ja sosiaalista ympäristöä, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja vasta lopuksi palkan määrää.

Tarkentavat kysymykset osastosta ja yrityksestä

Hakija on luultavasti utelias saamaan lisätietoja yrityksenne organisaatiorakenteesta, osaston vastuualueista, tulevasta esimiehestä, kollegoista ja fyysisestä työympäristöstä. Näistä asioista on hyvä mainita jo urasivuilla, mutta hakijalla saattaa olla tarkentavia kysymyksiä näihin aiheisiin liittyen.

 • Millainen rooli osastollanne on suhteessa koko yritykseen?
 • Miten osaaminen jakautuu osastolla?
 • Ketkä ovat läheisimmät kollegat?
 • Millainen työympäristö on? Avoin konttori, muu?
 • Ketkä ovat kilpailijanne?
 • Mitä arvostatte työntekijöissä?
 • Millaisia urakehitysmahdollisuuksia on?

Muista ehdokaskokemus!

Tavallinen moka on vaatia hakijalta paljon haastatteluita, testejä ja työnäytteitä kertomatta hänelle, että hän on mielenkiintoinen ja potentiaalinen ehdokas. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa heikentyneeseen työnantajamielikuvaan ja ehdokaskokemukseen. Toinen virhe on se, että hakijalle ei anneta riittävästi tietoa ja palautetta rekrytointiprosessin aikana. Siksi on hyvä käsitellä näitä asioita mahdollisimman paljon haastattelussa.

Lataa tarkistuslista ehdokaskokemukseen liittyen