blog featured image
Työhaastattelun perusteella tulisi tehdä päätös palkkauksesta tai siitä, kutsutaanko hakija toiselle haastattelukierrokselle. Hyvien haastattelumuistiinpanojen avulla HR:n ja rekrytoivien esimiesten on helpompi pallotella keskenään ideoita ja tehdä valistunut päätös. Tästä blogista löydät inspiraatiota siihen, miten saat muistiinpanoista kaiken hyödyn irti.

työhaastattelu-muistiinpanot-ja-raportointi

Miksi kirjoittaisin haastatteluraportin?

Haastattelumuistiinpanoja ei kannata jättää ranskalaisiksi viivoiksi paperipinon pohjalle. Työstämällä niitä hieman pidemmälle saat käyttöösi  hyödyllisen työkalun, josta on monella tavalla apua:

  • Selkeät haastattelumuistiinpanot ja palaute ovat hyödyllisiä työkaluja rekrytointiprosessin myöhemmissä vaiheissa. Erityisesti, kun hakija etenee prosessissa tai rekrytoimassa on useita henkilöitä.
  • Strukturoitu raportti selkeyttää eroa omien mielipiteiden ja ennakkoluulojen sekä objektiivisten arvioiden välillä.
  • Osia kerätystä palautteesta voidaan välittää pois karsiutuneille hakijoille. Hakijakokemus paranee, kun hakijat saavat selkeät perustelut päätöksestä.
  • Koottu tieto voi olla avuksi tulevissa rekrytoinneissa. Kaiva haastattelumuistiinpanot esille vuoden kuluttua uuden työntekijän palkkamisesta. Vertaa häntä siihen, millaisia päätelmiä teit haastattelun perusteella. Osuitko oikeaan, vai onko henkilö osoittautunut aivan erilaiseksi – hyvässä tai pahassa? Vuotta viisaampana voit miettiä, mitä tulevissa haastatteluissa voitaisiin parantaa.

Kuinka koostan muistiinpanoista hyödyllisen lausunnon?

Kerää ajatuksesi ja haastattelumuistiinpanosi seuraavana päivänä. Kirjoita niiden perusteella lyhyt raportti, joka koostuu neljästä osasta:

  1. Arviointi siitä, kuinka hyvin hakija täyttää muodolliset kriteerit. Tulkitse hakijan antamia vastauksia etukäteen tehdyn vaatimusmäärittelyn perusteella.
  2. Omakohtaista pohdintaa siitä, millaiseksi koit hakijan. Kirjoita vapaasti ylös kaikki tuntemukset ja mielikuvat, joita hakija herätti sinussa. Jos esimerkiksi koit hakijan välinpitämättömäksi, sillä hän ei katsonut sinua kätellessä silmiin, voit jälkeenpäin tarkastella havaintojasi objektiivisesti.
  3. Lyhyt koonti edellä mainituista. Esimerkki: ”Hakija oli puhelias ja miellyttävä. Hän osoitti suurta kiinnostusta tulevia kollegoitaan ja tiimityöskentelyä kohtaan. Hän vastasi ajatuksella pohdintaa vaativiin kysymyksiin, vaikkei keksinytkään niihin konkreettisia esimerkkejä. Hakija osoitti omaavansa laajan kokemuksen alalta.
  4. Selkeä suositus kokonaiskuvan perusteella: eteneekö hakija prosessissa vai ei? Tai, jos kyseessä on viimeinen haastattelukierros, palkataanko hänet vai ei?

Suunnittele sisäinen yhteistyö tarkkaan

Huolellisesti rakennetun rekrytointiprosessin ei tarvitse olla monimutkainen. Sisäisen kommunikaation täytyy olla sujuvaa, ja on tärkeää järjestää aikaa arvioinnille sekä palautteiden läpikäynneille. Näin luot paremman hakijakokemuksen ja helpotat HR:n ja rekrytoivien esimiesten yhteistyötä.