blog featured image

Testien käyttö rekrytoinnissa saa yhä enemmän jalansijaa. Jotta testien hyödyntäminen olisi mahdollisimman hedelmällistä, on HR:n tärkeää kysyä itseltään muutama kysymys. Lisäksi on tärkeää käyttää testejä, jotka sopivat yrityksenne tarpeisiin ja jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen.

Keväällä 2020 julkaisemamme Out of Office-blogisarjamme sisälsi myös artikkelin testien käytöstä rekrytointiprosesseista. Ne ovat tehokas apukeino myös korona-aikaan, sillä testit helpottavat prosessin digitalisointia.

Testit vahvistavat positiivista hakijakokemusta ja kompetenssipohjaista rekrytointia sekä tehostavat massarekrytointeja.

Tässä artikkelissa syvennymme aiheeseen hieman enemmän. Samalla pohdimme, miten voidaan varmistaa vastuullinen työtapa testien käytössä. Vastuullisuus on siksi tärkeä teema, sillä testien käyttäminen väärin on varma tapa jäädä paitsi hyvistä talenteista tai päätyä kalliisiin virherekrytointeihin.

Tärkeitä kysymyksiä, joihin sinulla tulisi olla vastaus ennen testien käyttöönottoa

Erilaisia testejä on olemassa valtavasti. Seulontatestejä voidaan käyttää rekrytointiprosessin varhaisessa vaiheessa karsimaan ehdokkaiden määrää. Persoonallisuustestejä voidaan puolestaan hyödyntää yrityskulttuurin kanssa yhteensopivan henkilön löytämiseksi (cultural fit). Osaamista ja valmiuksia mittaavat testit ottavat puolestaan selvää siitä, kuinka hyvin ehdokas sopisi tiettyyn rooliin yrityksessä.

Ennen, kuin lähetät testin ehdokkaalle, HR:n on tärkeää esittää itselleen joitakin keskeisiä kysymyksiä:

  • Tiedämmekö tarkalleen, mitä kompetensseja etsimme?
  • Olemmeko tehneet tarveanalyysin?
  • Olemmeko rakentaneet vaatimusprofiilin tarpeiden pohjalta?
  • Miksi käytämme juuri tätä testiä?
  • Millaisia lopputuloksia haluamme saavuttaa testien avulla?
  • Mitä asioita haluamme saada tietää ehdokkaista?

Vinkki! Ylläolevat kysymykset liittyvät vahvasti kompetenssipohjaiseen rekrytointiin. Mikäli aihe on vielä hakusessa, nappaa tästä syväluotaavampi Kompetenssipohjaisen rekrytoinnin oppaamme.

Tärkeintä on tietää, mitä osaamista etsitte sekä se, mitä kompetensseja täytettävässä tehtävässä vaaditaan. Ilman tätä tietoa yritys päätyy valitsemaan testejä sokkona, mikä ei tietenkään johda toivottuun lopputulokseen.

Suosittelemme sellaisten testipalveluntarjoajien käyttämistä, jotka työskentelevät tutkitun tiedon perusteella, ja jotka todella auttavat yritystänne löytämään oikeat henkilöt.

Pidä fokus kokonaisuudessa ja tavoitteessa löytää sopiva henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Aseta vaatimukset testien tarjoajalle

Markkinat ovat pullollaan erilaisia testien tarjoajia – osa on vakavammin otettavia kuin toiset. On siksi tärkeää ottaa etukäteen selvää palveluntarjoajien maineesta, tarjottujen ratkaisujen soveltuvuudesta yrityksenne tarpeisiin sekä tietysti siitä, mihin tutkimustietoon testit pohjautuvat. On myös hyvä selvittää etukäteen, millaista tukea voit saada palveluntarjoajalta esimerkiksi testeihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Rekrytointityökaluun integroidut testit

Yhä useampi yritys päätyy rekrytointijärjestelmään, johon voidaan integroida arviointitestejä. Näin kaikki rekrytointiin liittyvä löytyy samasta paikasta. Myös massarekrytointi helpottuu, kun yksittäistä ehdokasta voidaan seurata läpi prosessin. Järjestelmästä voi esimerkiksi tarkistaa, milloin ja mitä testejä kukin ehdokas on suorittanut. Myös testaamiseen liittyviä toimintatapoja voidaan vakiinnuttaa vakituisiksi käytänteiksi oikean järjestelmän avulla.

Älä kuitenkaan jätä rekrytointeja pelkkien testien varaan – niiden tulisi olla vain osa kokonaisvaltaista päätöksentekoa esimerkiksi haastattelujen ja työkokeiden ohella. Pidä fokus kokonaisuudessa ja tavoitteessa löytää sopiva henkilö avoinna olevaan tehtävään.

Talentechin rekrytointiratkaisulla voit automatisoida testit suoraan järjestelmän kautta. Esimerkiksi yhteistyökumppaniemme Assession ja Cubiksin testit voidaan integroida rekrytointityökaluumme.

Varaa demo