blog featured image
Olet ehkä kohdannut termin recruitment operations, lyhennettynä RecOps. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa rekrytointiprosessin tehostamista strategian, teknologian ja datan avulla. Tässä blogissa otetaan trendi tarkempaan syyniin ja pohditaan, kuinka RecOps voi auttaa optimoimaan rekrytointityötä.

DevOps-termi on jo pitkään ollut käytössä IT-alalla, samoin myynnin saralla muodossa SalesOps. Recruitment operations on strategiatyötä rekrytointiprosessin optimoimiseksi, ja se toimii yleensä esimerkiksi rekrytoivan esimiehen tukitoimintona. Käymällä tarkasti läpi jokainen prosessin vaihe voidaan tunnistaa kehitystä vaativat alueet. Recruitment operations -käsitettä voikin ymmärtää paremmin pilkkomalla sen neljään osaan:

recruitment-operations

1. Datan kerääminen ja analysointi

Recruitment Operations Managerin tärkein tehtävä on analysoida kerättyä dataa. Voidaan esimerkiksi tutkia, mitä yritys saa takaisin niillä resursseilla, joita rekrytointiin kulutetaan. Tavallisimpia avainlukuja ovat cost-per-hire (rekrytoinnin hinta) ja time-to-hire (rekrytoinnin kesto). Oikeiden lukujen seuraaminen on tärkeää hyvän hakijakokemuksen, sopivien henkilöiden löytymisen sekä tehokkaan rekrytointiprosessin kannalta.

Vinkki! Mietityttääkö, mitä lukuja kannattaa seurata? Tästä blogista löydät neljä tärkeää avainlukua rekrytointien mittaamiseen.

2. Parhaiden työkalujen löytäminen

Digitalisaatio etenee kovalla vauhdilla, ja markkinoille putkahtaa jatkuvasti uusia työkaluja. Pysyäkseen kehityksessä mukana RecOpsin parissa työskentelevä on perillä siitä, millaisia apuvälineitä markkinoilta löytyy rekrytointiin, perehdytykseen, työnantajamielikuvan kehittämiseen sekä sopimusten hallinnointiin liittyen. Hän on yhteyksissä myyjiin, rekrytointitoimistoihin sekä jälleenmyyjiin yrittäessään löytää yritykselleen sopivat ratkaisut.

3. Liiketoiminnan kehitys

Recruitment operations voidaan tietenkin räätälöidä vastaamaan yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin, mutta pohjimmiltaan kyse on kokonaisvaltaisesta suhtautumistavasta rekrytointityötä kohtaan. RecOps siis tukee rekrytoivaa esimiestä, pitää huolen budjetissa pysymisestä ja on kärpäsenä HR:n sekä talous- ja IT-osaston katossa.

4. Markkinoiden seuranta

Toimivan rekrytointistrategian elinehto on vahva ymmärrys ajankohtaisista markkinatrendeistä, menestymisen edellytyksistä sekä oman organisaation tavoitteista. Luodakseen mitattavan hakijakokemuksen Recruitment Operations Manager luo, kehittää ja toteuttaa toimivan rekrytointistrategian, jonka keskiössä on laatu ja skaalautuvuus.

Laadukkaan rekrytointiprosessin toteuttaminen on tietenkin sitä helpompaa, mitä parempia työkaluja on käytettävissä. Yrityksen tarpeisiin sopiva rekrytointityökalu tuo automatisoinnin avulla esiin keskeisen datan. Myös inbound-rekrytoinnin tekeminen helpottuu, kun olet jo koonnut GDPR:n kanssa yhteensopivan hakijapankin.

Kuinka sitten löytää ”se oikea” rekrytointityökalu? Lataa alta kattava opas sopivan rekrytointityökalun valintaan!

Lataa opas sopivan rekrytointityökalun valintaan