blog featured image

Pulssikyselyt ovat loistava työkalu työntekijöistään ja organisaatiostaan huolehtivalle yritykselle. Mutta kuinka pulssikyselyt oikeasti toimivat tai kuinka pulssikyselyiden metodit ja tulokset eroavat tavallisista työtyytyväisyyskyselyistä?

Yritykset ovat olleet aina kiinnostuneita asiakkaiden mielipiteistä ja kokemuksista tuotteisiin sekä palveluihin liittyen. Varmasti jokainen meistä on saanut pyyntöjä erilaisiin mielipidekyselyihin tai arvosteluihin oman asiakaskokemuksen jälkeen. Myös yritysmaailmassa on ymmärretty, että samankaltaiset yritysten sisällä tehtävät kyselyt ovat varma tapa parantaa yritystoimintaa sekä työtyytyväisyyttä.

Mitä pulssikyselyt oikein ovat?

Pulssikyselyt ovat toistuvia ja tarkoin valittuja lyhyitä kyselyitä, joita tehdään esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain tai ihanteellisessa tilanteessa viikoittain. Kyselyt pohjautuvat tiettyihin aihealueisiin, jotka ovat sisällytetty yrityksen tarkoin harkittuun strategiaan. Tavallisesti aihealueet keskittyvät esimerkiksi yrityskulttuuriin, sitouttamiseen, johtamiseen, työtyytyväisyyteen, hyvinvointiin, työtehtäviin, viestintään tai työympäristöön. 

Kuinka kyselyt toimivat?

Kyselyiden ansiosta työntekijät voivat kertoa näkemyksistään ja kokemuksistaan työhönsä liittyen. Lisäksi kyselyissä toteutetaan anonymiteettiä, mikä suojelee työntekijää ja mahdollistaa todenmukaiset vastaukset. Tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin ja luoda työpaikastaan heille viihtyisämpi paikka. Ja niinkuin arvata saattaa, on tämä myös avain onnistumiseen ja syvään luottamukseen.

Pulssikyselyt ovat paikasta ja laitteesta riippumattomia ja vastaamiseen kuluu vain muutama minuutti. Itse kysymykset ovat ytimekkäitä, tarkoin valittuja sekä tiettyihin aiheisiin liittyviä. Tavanomainen piirre pulssikyselyille on, että vastausvaihtoehdot annetaan valmiina ja näin ollen kysymyksiin vastaaminen helpottuu.

Myös esihenkilöillä on mahdollisuus seurata vastaustuloksia, mikä puolestaan helpottaa työntekijöihin liittyvien päätösten tekemisessä. 

Pulssikyselyt mahdollistavat ajankohtaisen datan keräyksen, jota voidaan tulkita yritys- sekä osastotasolla. Datan avulla HR voi ennakoida ja reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin sekä tehdä parannuksia tai toimenpiteitä tarpeen vaatiessa. Myös esihenkilöillä on mahdollisuus seurata vastaustuloksia, mikä puolestaan helpottaa työntekijöihin liittyvien päätösten tekemisessä. Lisäksi hyvissä työkaluissa myös työntekijät saavat yhteenvedon vastauksistaan ja voivat kehittyä sen avulla. 

Pulssikyselyt ovat avain onnistumiseen:

  • Kun työntekijät saavat äänensä kuuluviin onnistut parantamaan yrityksesi strategiaa työntekijälähtöisemmäksi.
  • Nopasti vastattavat, lyhyet ja ytimekkäät kysymykset tekevät vastaamisesta työntekijöille mielekkäämpää ja helpompaa.
  • Pulssikyselyiden avulla löydät yrityksen tämänhetkiset kipukohdat nopeasti.
  • Anonyymien vastausten ansiosta työntekijät uskaltavat antaa rehellistä palautetta ja kehitysideoita. Tämä auttaa sinua kehittämään liiketoimintaa. 
  • Nykyajan teknologia mahdollistaa ennennäkemättömät työtyytyväisyyskyselyt. Pulssikyselytyökalut auttavat sinua pääsemään alkuun henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä ja saat kallisarvoista sekä helposti tulkittavaa tietoa yhdestä paikasta.  

Arvauksista faktoihin

Viimeiset 40 vuotta yritykset ovat tutkineet henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä laajojen työtyytyväisyystutkimusten avulla. Perinteisiä tutkimuksia tehdään kerran tai kahdesti vuodessa mutta ne luovat monenlaisia haasteita yrityksille, esimerkiksi ongemakohtiin ei voida puuttua ajallaan ja ennaltaehkäisevästi.

Maailma muuttuu ja siksi perinteiset tutkimukset joutuvat antamaan tilaa uusille pulssikyselytutkimuksille, koska:

  • Se johtaa sitountuneempiin työntekijöihin sekä luottamus vahvistuu. 
  • Pulssikyselyt keräävät laadukasta ja helposti hyödynnettävää dataa. 
  • Yrityskulttuuri ja avoin viestintä parantuu.

New call-to-action